تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

میزان پذیرش بومی در دوره روزانه دانشگاه‌ها سال 1402

میزان پذیرش بومی رشته‌ها در دوره روزانه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به دو گروه رشته‌های پرمتقاضی و کم‌متقاضی تقسیم می‌شود. به این صورت که بعد از کسر سهمیه ۲۵ درصـدی و ۵ درصدی ایثارگران، حـدود ۶۰ درصد ظرفیـت باقی‌مانده هـر رشته‌محل به صورت گزینش بومـی و حدود ۴۰ درصد آن به صـورت گزینش آزاد انجام می‌شود. میزان پذیرش بومی در دوره روزانه دانشگاه‌ها سال 1402 

 

میزان پذیرش بومی در دوره روزانه دانشگاه‌ها سال 1402

 طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، میزان پذیرش بومی در رشـته های پرمتقاضی دوره روزانه با توجه به اینکه نگاه بومی در آنها کمتر اسـت، تعدیل شـده اسـت. به این صورت که بعد از کسر سهمیه ۲۵ درصدی و ۵ درصدی ایثارگران، حـدود ۶۰ درصد ظرفیـت باقی مانده هـر رشته محل به صورت گزینش بومـی و حدود ۴۰ درصد آن به صـورت گزینش آزاد انجام می‌شود.

این رشته ها در گروه علوم ریاضی و فنی شامل مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، معماری و صنایع و در گروه علوم تجربی شامل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و در رشته علوم انسانی نیز شامل حقوق، روانشناسی و حسابداری است.

در سایر رشته های دوره روزانه آزمون سراسری، بعد از کسر سهمیه ۲۵ درصدی و ۵ درصدی ایثارگران، از مابقی ظرفیـت میـزان پذیـرش بومـی حـدود ۸۰ درصـد اسـت و گزینـش حـدود ۲۰ درصد دیگر ظرفیت، به صـورت آزاد انجام می شود.

نـوع گزینـش بومی تمامی رشته محل های دوره های نوبت دوم (شبانه)و نیمه حضوری در صـورت وجـود از نـوع بومی اسـتانی اسـت. بعد از کسـر سـهمیه ۲۵ درصـد و ۵ درصـد ایثارگـران، از باقی مانـده ظرفیـت حـدود ۸۰ درصـد ظرفیـت رشـته های نوبـت دوم یـا نیمه حضـوری بـه داوطلبان بومی هر اسـتان تعلـق خواهد گرفـت و حـدود ۲۰ درصـد بـه داوطلبـان آزاد اختصـاص می یابـد.

تمامی رشته محل های دانشگاه پیام نـور و مؤسسـات غیرانتفاعـی به صـورت “بومـی – ناحیه‌ای” گزینـش می شـوند؛ بدین معنا که بعد از کسـر سـهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصـد ایثارگـران، از باقی مانـده ظرفیت حـدود ۸۰ درصد ظرفیت رشـته محل های ایـن دوره هـا بـه داوطلبان بومـی نواحی مربـوط و بقیه بـه داوطلبـان آزاد اختصاص دارد.

همچنین نـوع گزینـش رشـته های دانشـگاه پیام نـور، بعد از آزمون سراسـری سـال ۱۳۹۶ بـه “بومـی ناحیـه ای” تغییـر یافته اسـت و دیگر نیازی به بررسـی جدول مراکـز پذیرنـده تحت پوشـش هـر واحد دانشگاه پیام نور نیسـت.

به گزارش ایسنا، دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته در همه گروه‌های آزمایشی روز یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ در سایت سازمان سنجش منتشر شد و انتخاب رشته از طریق سامانه جامع آزمون سراسری برای همه گروه‌های آزمایشی آغاز شد و تا فردا ششم شهریور ادامه خواهد داشت و انتخاب رشته در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، انجام می‌شود.

انتخاب رشته برای انتخاب کدرشته محل‌های پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی «بدون آزمون» در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، انجام می‌شود. به عبارت دیگر فرآیند انتخاب رشته این دو جداگانه نخواهد بود.

بر این اساس داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (نوبت‌های اول و دوم) ثبت‌نام کرده و غایب جلسه این آزمون‌ها بوده‌اند، نیازی به ثبت نام مجدد برای رشته‌های پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی ندارند و می‌توانند در رشته‌هایی که پذیرش آنها با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است تا ۱۵۰ کدرشته محل از دفترچه راهنمای انتخاب رشته انتخاب کرده و در فرم انتخاب رشته درج کنند.

همچنین داوطلبانی که قبلاً در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ ثبت نام نکرده‌اند، می‌توانند  تا روز فردا نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌هایی که پذیرش آنها با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است، براساس دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های پذیرش براساس سوابق تحصیلی که روز یکشنبه ۲۹ مرداد در سایت سازمان سنجش منتشر شد، اقدام کنند.

در صورتی که فردی هم نسبت به انتخاب رشته در مرحله انتخاب رشته‌های با آزمون و رشته‌های صرفاً براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) اقدام کند و هم در مرحله ثبت‌نام برای رشته‌های صرفاًبراساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) اقدام به ثبت‌نام و انتخاب رشته برای این رشته‌ها نماید، ثبت‌نام و انتخاب رشته وی در رشته‌های صرفاًبراساس سوابق تحصیلی باطل خواهد شد و هزینه پرداختی وی نیز مسترد نخواهد شد.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی حاوی تمامی شرایط و ضوابط اختصاصی رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های روزانه، شبانه، مجازی، پردیس خودگردان و شهریه پرداز، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی (اعم از با آزمون و پذیرش صرفاً براساسسوابق تحصیلی «بدون آزمون»)، توضیحاتِ کامل درباره نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته و همچنین راهنمای مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری است و داوطلبان باید دفترچه‌های انتخاب رشتهٔ مربوط را به دقت مطالعه کنند.

تأکید می‌شود داوطلبان ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) گروه آزمایشی مربوط و توضیحات مندرج در بخش پیوست‌ها و نیز ویژه نامه انتخاب رشته اقدام کرده وکدرشته محل‌های مورد نظر خود را (برابر ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده) استخراج و به ترتیب تقدمِ علاقه مرتب کنند.

پس از آن کدرشته‌های انتخابی خود را ابتدا در فرم پیش‌نویس مندرج در انتهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج و پس از اطمینان از صحت کدرشته محل‌های انتخابی، این کدرشته محل‌ها را در فرم انتخاب رشته اینترنتی ثبت و تکمیل کنند.

پس از تائید نهایی کدرشته‌های انتخابی، شماره ۱۵ رقمی توسط سیستم به عنوان رسید انتخاب رشته در اختیار متقاضی قرار داده خواهد شد.

داوطلبان توجه داشته باشند که فقط یک بار اجازه انتخاب رشته به هر فرد داده می‌شود. ضمناً پس از انجام انتخاب رشته و دریافت رسید ۱۵ رقمی، داوطلبان می‌توانند فرم انتخاب رشته خود را به تعداد دفعات محدود تصحیح و یا ویرایش کنند.

در صورت علاقه به انتخاب رشته‌های خاص یا بورسیه، حتماً شرایط و ضوابط این رشته‌ها را (که بصورت جداگانه به عنوان پیوست دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است) مطالعه کنند و صرفاً در صورت داشتن شرایط لازم، این رشته‌ها را انتخاب کنند.

داوطلبان برای اعلام علاقه‌مندی جهت پذیرش در رشته‌های با آزمون دانشگاه پیام‌نور و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی باید نسبت به پرداخت هزینه مربوط به علاقه‌مندی به هر یک از این دوره‌ها، باید برای هر کدام به صورت جداگانه مبلغ ۳۶۰ هزار ریال از طریق سیستم پرداخت اینترنتی مندرج در سایت سازمان سنجش (بخش خرید کارت اعتباری) اقدام کرده و سپس رشته‌محل‌های این دانشگاه‌ها و مؤسسات را در فرم انتخاب رشته درج کنند.

داوطلبان علاقه‌مند به پذیرش در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی تهران در صورتی که مطابق کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته‌های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی تهران شده‌اند در این مرحله می‌توانند با اطمینان از داشتن شرایطِ پذیرش در رشته‌های این دانشگاه‌ها، با پرداخت هزینهٔ مربوط به علاقه‌مندی به رشته‌های این دانشگاه‌ها به مبلغ ۳۶۰ هزار ریال از طریق سیستمِ پرداختِ اینترنتی مندرج در سایت سازمان سنجش (بخش خرید کارت اعتباری)، نسبت به انتخاب رشته‌محل‌های این دانشگاه‌ها اقدام کنند.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی