اعلام نتایج نهایی آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ پزشکی

اعلام نتایج نهایی آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ پزشکی

نتایج نهایی آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اعلام شد.

آزمون کتبی پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۲ به شیوه غیرمتمرکز و به صورت الکترونیک و کاغذی صبح روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ برگزار شد.

پس از برگزاری آزمون کتبی، مرحله شفاهی: (به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های PMP و OSCE و مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود) در کلیه رشته ها بر اساس برنامه زمان بندی اعلامی در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد.

پس از دریافت اعتراضات آزمون شفاهی و رسیدگی به اعتراضات؛ نتایج و مستندات آزمون به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی برای اعلام نتایج نهایی ارسال شده است.

در حال حاضر نتیجه نهایی بعد از بررسی های لازم توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی با رعایت مقررات از طریق دانشگاه های متولی برگزاری آزمون به مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.

داوطلبان می توانند با درج کدرهگیری زمان ثبت نام در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نتیجه آزمون خود را مشاهده کنند

پذیرش نهایی از بین متقاضیان تحصیل در دوره های تکمیلی تخصصی بالینی از بالاترین نمره کل مکتسبه داوطلبین آزمون (براساس دو سوم آزمون کتبی و یک سوم آزمون آسکی) و در صورت کسب حداقل ۶۰ درصد نمره کل آزمون با رعایت سایر مقررات مربوطه صورت گرفته است.

زمان ثبت نام برای پذیرفته شدگان از طریق دانشگاه های علوم پزشکی مجری دوره دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اعلام می شود.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی