تقویم تحصیلی جدید ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ دانشگاه های علوم پزشکی

تقویم تحصیلی جدید ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ دانشگاه های علوم پزشکی

تقویم تحصیلی جدید دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و موسسات آموزشی وابسته به وزارت بهداشت در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ اعلام شد. کلاس های آموزشی از اول مهرماه آغاز می شود.

پیش از این یک تقویم تحصیلی برای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و موسسات آموزشی وابسته به وزارت بهداشت در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ به منظور برنامه ریزی گروه های آموزشی منتشر شده بود که پس از نامه دو معاون آموزشی و دانشجویی وزارت بهداشت ملغی شد.

تقویم تحصیلی جدید ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ دانشگاه های علوم پزشکی شامل هر دو نیمسال اول و نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ است.

تقویم آموزشی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ نیمسال اول
انتخاب واحد نیمسال اول یکشنبه ۲۶ شهریور تا چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
شروع کلاس ها شنبه اول مهرماه ۱۴۰۲
حذف و اضافه شنبه ۱۵ مهر تا چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۲
حذف اضطراری شنبه ۲ دی تا چهارشنبه ۶ دی ۱۴۰۲
پایان کلاس های وزارت بهداشت پنجشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲
امتحانات گروه های آموزشی وزارت بهداشت شنبه ۳۰ دی تا چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
تقویم آموزشی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ نیمسال دوم
انتخاب واحد نیمسال اول یکشنبه ۱۵ بهمن تا پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲
شروع کلاس ها شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲
حذف و اضافه شنبه ۵ اسفند تا چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
حذف اضطراری شنبه ۵ خرداد تا چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳
پایان کلاس های وزارت بهداشت پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
امتحانات گروه های آموزشی وزارت بهداشت شنبه ۲ تیر تا چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳

بر اساس این تقویم تحصیلی جدید مدت آموزش ۱۷ هفته است و مدت زمان برگزاری امتحانات به مدت سه هفته است.

ارسال دیدگاه

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی