فرصت انتخاب رشته آزمون دستیاری تمدید شد

فرصت انتخاب رشته آزمون دستیاری تمدید شد

فرصت انتخاب رشته محل آزمون دستیاری برای دومین بار تمدید شد.

فرصت مجدد انتخاب رشته پنجاهمین آزمون دستیاری تخصصی از ساعت ۸ صبح چهارشنبه، ۲۸ تیر آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۴ روز پنج‌شنبه ۲۹ تیر ماه ادامه دارد. 

داوطلبانی که دوره پزشکی عمومی خود را با سهمیه بومی مناطق محروم پذیرفته شده‌اند و بر اساس قوانین مندرج بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مجاز به شرکت و انتخاب رشته محل شده‌اند، مجاز به انتخاب رشته در هریک از سهمیه‌های اعمالی (آزاد یا قانون برقراری عدالت آموزشی) هستند.

فرصت اولیه انتخاب رشته آزمون دستیاری از صبح یکشنبه، ۱۱ تیر ماه آغاز شد و تا ساعت ۲۴ شنبه، هفدهم تیر ماه ادامه داشت. پس از اتمام فرصت انتخاب رشته، فرصت مجدد و ویرایش انتخاب رشته‌محل پنجاهمین آزمون دستیاری تخصصی از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه آغاز شد و تا ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۵ تیر ماه ادامه داشت.

پنجاهمین آزمون دستیاری تخصصی، روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه در ۲۵ رشته تخصصی برگزار شد. بیش از ۱۳ هزار نفر، متقاضی شرکت در این دوره از آزمون دستیاری تخصصی بودند که از این تعداد، حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر در جلسه آزمون حضور داشتند. 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی