برنامه زمانی آزمون های عملی رشته های خاص کنکور ارشد ۱۴۰۲

برنامه زمانی آزمون های عملی رشته های خاص کنکور ارشد ۱۴۰۲

برنامه زمانی انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش کد رشته های امتحانی دارای شرایط خاص و بورسیه در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

 اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای آن دسته از کد رشته‌های امتحانی دارای شرایط خاص و بورسیه در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ از ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

داوطلبانی که اسامی آنها به عنوان پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت کد رشته‌های امتحانی دارای شرایط خاص و بورسیه در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ اعلام شده لازم است با توجه به نکات اعلام شده و براساس برنامه زمانی مشخص شده مربوط به کدرشته محل ذیربط، برای مصاحبه، آزمون اختصاصی، آزمون تشریحی، آزمون پروژه و سایر مراحل گزینش به نشانی مشخص شده مراجعه کنند.

عدم مراجعه برای شرکت درمراحل فوق، به منزله انصراف متقاضی از گزینش در کدرشته محل یا رشته محل‌های انتخابی مربوط تلقی می‌شود و فرصت دیگری برای انجام مراحل مذکور وجود نخواهد داشت. معرفی شدگان باید برای اطلاع از مدارک مورد نیاز، زمان و محل مصاحبه به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه مورد نظر مراجعه کنند.

آن دسته از متقاضیانی که با توجه به اولویت کدرشته محل‌های انتخابی شانس قبولی در رشته‌های انتخابی قبل از کدرشته های شرایط خاص و بورسیه (کدرشته های موضوع این اطلاعیه) را داشته اند و یا حداقل نمره علمی لازم برای معرفی جهت مصاحبه این رشته‌ها را نداشته اند در فهرست معرفی شدگان چند برابرقرار نگرفته اند.

این متقاضیان درصورت هرگونه سوال پس از اعلام نتایج نهایی و باتوجه به کارنامه کدرشته محل‌های انتخابی می‌توانند با سازمان سنجش مکاتبه کنند.

الف) برنامه زمانی شرکت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته‌های دارای شرایط خاص و یا بورسیه:

متقاضیانی که اسامی آنان در سایت سازمان سنجش به عنوان معرفی شده یک و یا دو کد رشته محل دارای شرایط خاص و یا بورسیه از رشته‌های امتحانی مربوط درج شده، لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه‌های راهنمای آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ و مفاد شرایط و ضوابط اختصاصی کدرشته محل‌های دارای شرایط خاص و بورسیه در موعد مقرر برای انجام مصاحبه، آزمون اختصاصی و سایر مراحل گزینش مراجعه کنند. در غیر این صورت در مرحله نهایی در کدرشته محل انتخابی مربوط، گزینش نخواهند شد.

متقاضیان علاوه بر دارا بودن شرایط بند فوق لازم است شرایط و ضوابط اختصاصی موسسه دارای شرایط خاص و یا دستگاه اجرایی بورس دهنده را نیز دارا باشند.

معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت باید جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ثبت نام، مدارک مورد نیاز، زمان و مراحل مصاحبه به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا موسسه ذیربط مراجعه کنند.

به هنگام گزینش نهایی در هر کدرشته محل اعلام شده در این اطلاعیه، متقاضیانی شرکت داده خواهند شد که نتیجه مصاحبه، آزمون اختصاصی و سایر مراحل گزینش آنان توسط مراجع ذیربط تایید شده باشد.

پس از انقضای مهلت مقرر برای شرکت در مصاحبه و یا آزمون اختصاصی، هیچ تقاضایی قابل پذیرش نیست، لذا به متقاضیان تاکید می‌شود که در مهلت مقرر تعیین شده به محل ذیربط مراجعه کنند.

یادآوری‌های مهم:

الف) برای رشته‌های دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی اسامی چند برابر ظرفیت در سایت سازمان سنجش اعلام نخواهد شد. زمان برگزاری مصاحبه و سایر موارد به طریق مقتضی توسط دانشگاه مذکور به اطلاع متقاضیان ذینفع خواهد رسید.

ب) اسامی معرفی شدگان کد رشته‌های امتحانی ۱۱۵۵، ۱۱۵۴ و ۱۱۵۷ دانشگاه جامع امام حسین (ع) در این مرحله اعلام نشده است و متقاضیان باید موضوع را از طریق این دانشگاه پیگیری کنند.

ج) اسامی معرفی شدگان کد رشته امتحانی ۱۱۴۹ دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مرحله درج نشده است و متقاضیان باید موضوع را از طریق دانشکده پیگیری کنند.

د) از آنجایی که پذیرش نهایی متقاضیان رشته‌های مربیگری کسب کار از کد رشته امتحانی ۱۱۴۲ و مدیریت امور شهری از کدرشته امتحانی ۱۱۴۸ (به جز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص) به صورت متمرکز و بدون مصاحبه است، همان نمرات اکتسابی متقاضیان در آزمون ملاک قرار داده می‌شود.

ه) معرفی شدگان کدرشته محل‌های ۱۹۵۱۴ و ۱۹۵۵۹ از کدرشته امتحانی ۱۲۵۱، کدرشته محل ۲۱۵۴۴ از کدرشته امتحانی ۱۲۶۷ و کدرشته محل‌های ۲۲۴۹۶ و ۲۲۶۵۹ از کدرشته امتحانی ۱۲۷۷ دانشگاه تهران و تمامی داوطلبانی که اقدام به انتخاب کدرشته محل از مجموعه امتحانی مطالعات جهان کد (۱۱۳۱) از همه کد ضرایب مربوط به دانشگاه تهران کرده اند لازم است در مصاحبه این رشته شرکت کنند. برای اطلاع از زمان و نحوه مراجعه باید به سایت دانشگاه تهران به نشانی: https://ut.ac.ir مراجعه کنند.

آزمون پروژه عملی کدرشته های امتحانی ۱۳۶۵ و ۱۳۶۴ ،۱۳۶۲ ،۱۳۶۰ ،۱۳۵۸ ،۱۳۵۷ ،۱۳۵۲ ،۱۳۵۱ ،۱۳۵۰ در صبح و بعدازظهر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ تیرماه منحصراً در شهر تهران برای آن دسته از متقاضیان که براساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب دوره‌های روزانه و نوبت دوم (شبانه) هستند و حداقل یکی از کدرشته محل‌های رشته‌های تحصیلی پروژه دار را نیز انتخاب کرده و هزینه برگزاری آزمون تشریحی و یا عملی خود را همزمان با تکمیل فرم انتخاب رشته پرداخت کرده اند بر اساس جدول زیر برگزار می‌شود.

برای آن دسته از متقاضیانی که مجاز به شرکت در آزمون دو پروژه هستند، دو کارت ورود به جلسه به صورت جداگانه قابل دریافت است. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

آدرس حوزه برگزاری آزمون بر روی پرینت کارت ورود به جلسه درج خواهد شد. راهنمای شرکت در آزمون و کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲ از طریق سایت سازمان سنجش قابل مشاهده و پرینت است.

تبصره: نظر به اینکه در کدر شته امتحانی ۱۳۵۲ (مجموعه معماری) سه پروژه عملی و یا تشریحی برگزار می‌شود لذا برای آن دسته از متقاضیان هر یک از کدرشته امتحانی مذکور، در صورت پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی هر یک از پروژه‌های ذیربط یک کارت ورود به جلسه آزمون جداگانه در نظر گرفته شده، لازم است، با توجه به کدرشته محل‌های انتخابی بابت هر یک از پروژه‌های مربوط نسبت به پرینت کارت پروژه مربوط اقدام کنند.

جدول کدرشته محل‌های امتحانی دارای پروژه آزمون عملی و زمان برگزاری، تاریخ پرینت کارت و مدت زمان برگزاری پروژه یا آزمون عملی

نام درس / رشته امتحانی کدرشته امتحانی زمان پاسخگویی تاریخ کارت آزمون تاریخ برگزاری آزمون
اسکیس معماری منظر ۱۳۶۵ ۲۴۰ دقیقه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ عصر چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲
نقاشی ۱۳۵۸ ۲۴۰ دقیقه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ عصر چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲
مطالعات فرهنگ و معماری ایران ۱۳۵۲ ۱۸۰ دقیقه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ صبح پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۲
تجزیه و تحلیل نمایشنامه ۱۳۵۷ ۱۸۰ دقیقه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ صبح پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۲
ارتباط تصویری ۱۳۵۸ ۲۴۰ دقیقه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ صبح پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۲
طراحی پارچه و لباس ۱۳۶۴ ۲۴۰ دقیقه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ صبح پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۲
اسکیس معماری داخلی ۱۳۵۲ ۲۴۰ دقیقه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ عصر پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۲
نمایشنامه نویسی ۱۳۵۷ ۱۸۰ دقیقه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ عصر پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۲
تصویر متحرک (انیمیشن) ۱۳۵۸ ۲۴۰ دقیقه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ عصر پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۲
اسکیس معماری ۱۳۵۲ ۲۴۰ دقیقه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ صبح جمعه ۳۰ تیر ۱۴۰۲
تصویر سازی ۱۳۵۸ ۲۴۰ دقیقه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ صبح جمعه ۳۰ تیر ۱۴۰۲
مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری ۱۳۵۰ ۱۸۰ دقیقه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ عصر جمعه ۳۰ تیر ۱۴۰۲
اسکیس طراحی شهری ۱۳۵۱ ۱۸۰ دقیقه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ عصر جمعه ۳۰ تیر ۱۴۰۲
طراحی صنعتی ۱۳۶۲ ۲۴۰ دقیقه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ عصر جمعه ۳۰ تیر ۱۴۰۲

متقاضیانی که بر اساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته در دوره‌های روزانه و نوبت دوم شده و نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی خود در موعد مقرر اقدام کرده و هزینه برگزاری آزمون عملی پروژه یا پروژه‌های انتخابی خود را پرداخت کرده اند در صورتی که در پرینت کارت شرکت در آزمون با مشکل مواجه شوند و یا اشکالی در مندرجات کارت خود مشاهده کنند لازم است سه شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ برای پیگیری با شماره تلفن ۳۶۲۷۰۰۶۱ با پیش شماره ۰۲۶ تماس بگیرند.

منابع آزمون تشریحی درس تجزیه و تحلیل نمایشنامه رشته کارگردانی نمایش از کدرشته امتحانی ۱۳۵۷ به شرح زیر است:

۱. کوکوی کبوتران حرم (علیرضا نادری) ۲. روزنه آبی (اکبر رادی) ۳. باکای (اوریپید) ۴. در انتهای گلو (یوسف الگیندی) ۵. هملت (شکسپیر) ۶. روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده اند (تام استوپارد) ۷. گوریل پشمالو (یوجین اونیل).

داوطلبان موظفند تمامی کتب معرفی شده را مطالعه کنند.

ج) نمایش عروسکی از کدرشته امتحانی ۱۳۵۶، بازیگری از کدرشته امتحانی ۱۳۵۷، مجموعه رشته موسیقی کد ۱۳۶۰ و عکاسی از کدرشته امتحانی ۱۳۵۸

زمان و مکان انجام مصاحبه و پروژه آزمون عملی رشته نمایش عروسکی از کدرشته امتحانی ۱۳۵۶:

مکان مصاحبه و آزمون پروژه عملی: تهران، دانشگاه تهران، دانشکدگان هنرهای زیبا، گروه آموزشی هنرهای نمایشی

جدول زمان بندی مراجعه داوطلبان (برادران و خواهران)

روز تاریخ زمان مراجعه داوطلبان (برادران)
یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲ از حرف الف تا حرف ی
روز تاریخ زمان مراجعه داوطلبان (خواهران)
یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲ از حرف الف تا حرف س
دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲ از حرف ش تا حرف ی

جزئیات وسایل همراه و کتب مورد مطالعه و سوابق همراه در سایت سازمان سنجش اعلام شده است.

زمان و مکان انجام مصاحبه و پروژه آزمون عملی رشته بازیگری از کدرشته امتحانی ۱۳۵۷:

مکان مصاحبه و آزمون پروژه عملی: تهران، دانشگاه تهران، دانشکدگان هنرهای زیبا، گروه آموزشی هنرهای نمایشی

جدول زمان بندی مراجعه داوطلبان (برادران و خواهران)

روز تاریخ زمان مراجعه داوطلبان (برادران)
یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲ از حرف الف تا حرف ش
دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲ از حرف ص تا حرف ی
روز تاریخ زمان مراجعه داوطلبان (خواهران)
یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲ حرف الف
دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲ از حرف ب تا حرف ز
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ از حرف ژ تا حرف ی

جزئیات وسایل همراه و کتب مورد مطالعه و سوابق همراه در سایت سازمان سنجش اعلام شده است.

مجموعه موسیقی (آهنگسازی – نوازندگی موسیقی ایرانی – نوازندگی موسیقی جهانی – موسیقی شناسی) کد ۱۳۶۰

نوازندگی جهانی: کلیه داوطلبان خانم و آقا روز پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۲

آهنگسازی: آزمون تشریحی آهنگسازی برای کل داوطلبان آقا و خانم شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۲ شروع آزمون تشریحی ساعت ۸ صبح. آزمون عملی کلیه داوطلبان خانم بعد از آزمون تشریحی شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۲ و کلیه داوطلبان آقا یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲.

نوازندگی موسیقی ایرانی: نوازندگی ایرانی: کلیه داوطلبان خانم دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ و داوطلبان آقا سه شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲

موسیقی شناسی: کلیه داوطلبان خانم و داوطلبان آقا (حرف اول نام خانوادگی الف تا ژ) روز دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ و داوطلبان آقا (حرف اول نام خانوادگی س تا ی) روز سه شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲

مکان مصاحبه و آزمون پروژه عملی: تهران، درب شرقی دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، گروه آموزشی موسیقی.

شیوه امتحانی مجموعه موسیقی در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است.

رشته عکاسی از کدرشته امتحانی ۱۳۵۸

مکان مصاحبه و آزمون پروژه عملی: تهران، دانشگاه تهران، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای تجسمی

زمان مراجعه برای آزمون عملی (برادران): چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲؛ از حرف الف تا خ ساعت ۹ صبح. از حرف د تا ع ساعت ۱۰ صبح. از حرف غ تا ل ساعت ۱۱ صبح. از حرف م تا ی ساعت ۱۴ بعدازظهر.

زمان مراجعه برای آزمون عملی (خواهران): پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۲؛ از حرف الف تا ج ساعت ۹ صبح. از حرف ح تا س ساعت ۱۰ صبح. از حرف ش تا ک ساعت ۱۱ صبح. از حرف گ تا ی ساعت ۱۴ بعدازظهر.

متقاضیان در صورت داشتن سوال می‌توانند از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان سنجش به نشانی http://request.sanjesh.org اقدام کرده و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن ۰۲۱-۴۲۱۶۳ در میان بگذارند. بدیهی است به تمامی مواردی که از طریق دیگری واصل شود، هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد.

ارسال دیدگاه

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی