نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 1402

نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 1402 برای رشته های مختلف دانشگاهی در ادامه مطلب سایت کنکور آورده شده است. شما کنکوری عزیز نیز میتوانید کارنامه خود را برای ما بفرستید تا همانند سالهای گذشته، به آرشیو مناسبی از کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 1402 رشته های مختلف برای داوطلبان تبدیل شود. 

نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 1402

 

ارسال کارنامه : داوطلبان کنکور ارشد 1402 میتوانند کارنامه های خود را از طریق فرم ارسال کارنامه انتهای این پست برای ما ارسال نمایند تا آرشیو مناسبی برای کنکوریهای ارشد سالهای آتی جمع آوری شود. اطلاعات شخصی و شناسنامه ای شما، توسط ما حذف خواهند شد. 

 

مصاحبه با نفرات برتر: داوطلبان زیر 300 کنکور ارشد 1402 که تمایل به مصاحبه با سایت کنکور دارند، با آدرس ایمیل konkur.in@gmail.com یا آی دی تگرام www_konkur_us@در ارتباط باشند. 

 

جذب مشاور قبولی در آزمونهای ارشد  مرکز مشاوره سایت کنکور ، داوطلبان با رتبه زیر 100 در تمامی رشته ها را جهت مشاوره و برنامه ریزی یا تدریس دروس در مقطع کارشناسی ارشد جذب خواهد کرد. جهت اطلاعات بیشتر با آدرس ایمیل konkur.in@gmail.com یا آی دی تگرام www_konkur_us@در ارتباط باشند.

 

 

انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 1402 توسط رتبه های برتر آزمون ارشد

مرکز مشاوره سایت کنکور | konkur.us

 

 

نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 1402

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 1 رشته علوم ارتباطات اجتماعی – ریحانه رزم آرا

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 1 رشته بیوتکنولوژی کشاوری – فاطمه علیپور

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 1 رشته ترویج و آموزش کشاوری – عاطفه خالقی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 1 رشته زراعت و اصلاح نباتات – هادی صحرائی

رشته ژئوفیزیک

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 1 رشته ژئوفیزیک و هواشناسی – پارسا پرتوی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 3 رشته ژئوفیزیک و هواشناسی

رشته علوم جغرافیایی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 1 رشته علوم جغرافیایی – ابراهیم عالیشاه

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 1 رشته علوم جغرافیایی – مریم صداقت

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 31 رشته علوم جغرافیایی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 47 رشته علوم جغرافیایی – خداکرم امینی

رشته مشاوره

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 1 رشته مشاوره – علی زمانی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 100 رشته مشاوره

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 5 رشته مهندسی نقشه برداری – صابر آلکا

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 3 علم اطلاعات و دانش شناسی – ریحانه جمالزاده

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 35 علم اطلاعات و دانش شناسی – خانم زمزم

رشته فیزیک

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 4 رشته فیزیک

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 405 رشته فیزیک – زهرا مومنی

مهندسی هوافضا

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 9 رشته مهندسی هوا فضا – فرهود سمیعی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 10 رشته مهندسی هوا فضا – مهدی شهبازی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 30 رشته مهندسی هوا فضا – محمد علیمحمدی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 34 رشته مهندسی هوا فضا

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 332 رشته مهندسی هوا فضا – حسین خاکپور

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 366 رشته مهندسی هوا فضا – محمد مقدسی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 417 رشته مهندسی هوا فضا

مهندسی مکانیک

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 9 رشته مهندسی مکانیک – محمد علیمحمدی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 59 رشته مهندسی مکانیک – فرهود سمیعی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 74 رشته مهندسی مکانیک

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 96 رشته مهندسی مکانیک

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 113 رشته مهندسی مکانیک

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 201 رشته مهندسی مکانیک – رضا حسن زاده

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 280 رشته مهندسی مکانیک – علیرضا فرزانه

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 300 رشته مهندسی مکانیک

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 301 رشته مهندسی مکانیک – حسین خاکپور

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 3768 رشته مهندسی مکانیک – حسین رجب علیان

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 4934 رشته مهندسی مکانیک

مهندسی برق

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 35 رشته مهندسی برق – مهسا ناصری

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 40 رشته مهندسی برق – پیمان سعادتمند

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 105 رشته مهندسی برق

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 1588 رشته مهندسی برق

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 1777 رشته مهندسی برق

رشته حسابداری

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 15 رشته حسابداری – رسول آغاز

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 20 رشته حسابداری – امین اقدامی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 20 رشته حقوق – سیدجوادحیدری

مهندسی شیمی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 36 رشته مهندسی شیمی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 814 رشته مهندسی شیمی

رشته ریاضی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 59 رشته ریاضی – علی شویعی نژاد

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 71 رشته ریاضی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 97 رشته ریاضی – محمد مهدی کیانی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 1011 رشته ریاضی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 45 رشته زیست شناسی جانوری – رقیه یاری

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 65 مهندسی ایمنی بهداشت – فرشاد قلی زاده

رشته زبان انگلیسی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 2 رشته زبان انگلیسی – علی نمازی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 72 رشته زبان انگلیسی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 214 رشته زبان انگلیسی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 782 رشته زبان انگلیسی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 75 رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 196 رشته علوم کامپیوتر

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 206 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 4 رشته فلسفه و کلام اسلامی – محمد کامیابی نژاد

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 231 رشته فلسفه و کلام اسلامی

رشته مدیریت

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 53 رشته مدیریت کسب و کار – محمدجواد جهانگیری

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 47 رشته مدیریت

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 239 رشته مدیریت – وحید دلاوری

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 2036 رشته مدیریت – خشایار اکبریان

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 2175 رشته مدیریت

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 3366 رشته مدیریت

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 1 رشته مدیریت کشاورزی  – نیکنام علیزاده

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 254 رشته فقه و حقوق

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 283 هنرهای پژوهشی و صنایع دستی – سارا یوسفی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 319 رشته روانشناسی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 349 رشته مهندسی متالوژی و مواد

رشته شیمی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 4 رشته شیمی – شهرام حمه پور

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 1816 رشته شیمی

رشته علوم تربیتی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 94 رشته علوم تربیتی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 98 رشته علوم تربیتی – جواد ربیعی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 106 رشته علوم تربیتی – داریوش بابامیر

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 163 رشته علوم تربیتی – زهره پروه

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 1188 رشته علوم تربیتی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 2115 رشته علوم تربیتی

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد 1402 ، رتبه 10062 رشته علوم تربیتی

 

ارسال کارنامه خود برای سایت کنکور
   

  در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۷۱ هزار و ۵۲۸ نفر شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۲۵۵ هزار نفر زن و ۲۱۶ هزار و ۵۲۸ نفر مرد هستند که در ۶ گروه آزمایشی و ۱۳۴ کدرشته به رقابت پرداختند.

   

  اختصاصی سایت کنکور

  برای مشاهده نمونه کارنامه های کنکور ارشد 1401 کلیک کنید

  برای مشاهده نمونه کارنامه های کنکور ارشد 1400 کلیک کنید

  برای مشاهده نمونه کارنامه های کنکور ارشد 1399 کلیک کنید

  برای مشاهده نمونه کارنامه های کنکور ارشد 1398 کلیک کنید

  برای مشاهده نمونه کارنامه های کنکور ارشد 1397 کلیک کنید

  برای مشاهده نمونه کارنامه های کنکور ارشد 1396 کلیک کنید

  برای مشاهده نمونه کارنامه های کنکور ارشد 1395 کلیک کنید

  برای مشاهده نمونه کارنامه های کنکور ارشد 1394 کلیک کنید

   

   

  چرا مرکز مشاوره سایت کنکور ، بهترین گزینه برای انتخاب مشاور قبولی آزمون ارشد و دکتری است؟

  مشاوران رتبه برتر کنکور ارشد و دکتری : مشاوران قبولی کارشناسی ارشد سایت کنکور، در همین امسال یا حداکثر چند سال اخیر در آزمون رشته مورد نظر شما شرکت کرده و رتبه برتر شده اند. به همین دلیل تمامی راهکارها و برنامه هایشان در حد حرف نبوده و نتیجه قطعی دارد. سایت کنکور با وسواس تمام، مشاوران خود را از بین رتبه های برتر کشور در رشته های مختلف تحصیلی انتخاب میکند. رتبه های برتر، با تجارب گرانبهایشان در نحوه مطالعه، انتخاب و استفاده از منابع و همچنین برنامه ریزی عالی، رشد و پیشرفت درسی را برای شما به ارمغان خواهند آورد. همچنین نحوه شرکت در آزمونهای استخدامی و مصاحبه دکتری ونیز انتخاب رشته آزمون ارشد و دکتری را نیز جز خدمات موسسه ارائه می کنند.

  شفاف سازی قیمتها و خدمات: تمامی خدمات و تعرفه های هر یک از مشاوران ما، به صورت کاملا شفاف در سایت کنکور دات آس آورده شده است. به دلیل تعداد زیاد مشاور در هر رشته و آزمون، قیمتها به صورت رقابتی در آمده و بسیار مناسب شده است. علاوه بر این ، با تخفیفات روزانه ای که مرکز مشاوره سایت کنکور برای داوطلبین در نظر میگیرد، قیمتها به طرز شگفت انگیزی پایین تر نیز خواهد آمد.

  ارسال دیدگاه

  9
  0

  6 نظرات جدید
  3 پاسخ به نظرات
  0 دنبال کنندگان
   
  بیشترین واکنشها به نظر
  داغترین موضوع نظر
  6 نظر نویسندگان
    عضویت  
  جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
  اطلاع از
  مددکار

  سلام من کنکور ارشد رشته اولم را مشاوره و رشته شناور را مددکاری زدم . به مشاوره خانواده و مددکاری هم به یه اندازه علاقه دارم و جفتش هیچ فرقی واسم نداره . میخوام بعد ارشد ، دوره های مهارت حرفه ای را هم بگزرونم که بتونم یا مرکز مشاوره خانواده یا مرکز خدمات مددکاری بزنم و جفتشم دوست دارم و فرقی نمیکنه چه مرکزی بزنم . فقط میخوام بدونم بعد از مدرک ارشد و جور کردن جواز تاسیس مرکز ، چه مرکزی بزنم ؟ الان مراکز مشاوره خانواده بیشتر کار میکنن یا مراکز مددکاری ؟ مراکز مشاوره الان در… ادامه نظر »

  مائده

  سلام . با رتبه 1273 بازرگانی و 1915 صنعتی و 1378 فناوری اطلاعات و 1628 تکنولوژی برای دانشگاه سمنان و مازندران روزانه یا شبانه کدان شانس بیشتری دارم اصلا قبول میشم یا نه ؟

  سید حسین

  سلام
  چرا رشته فقه و حقوق رتبه آخرین فرد مجاز به انتخاب رشته 158 میباشد؟؟
  یعنی تو کل کشور واسه این رشته به این مهمی مجموع دانشگاه دولتی و آزاد به ۴۰۰ نفر هم نمیرسد
  عجیب هست یکم؟؟
  اگر کسی بابت این اتفاق خبری دارد اطلاع رسانی کند.

  سید حسین

  ظرفیت دانشگاه تهران 12نفر است

  سید حسین

  دانشگاه یزد 13نفر طرفیت دارد

  عدالت نبود

  عدالت میدونی چیه یعنی ۱۰تا منابع داری که بخونی وطراح سوا موطف از ۱۰ منابع چند سوال بده مساوی چون ممکنه شانسی یکی یک کتاب بیشتر نخونده بیشتر سوالها اونه میدونی شانسی یعنی چی پس عدالت یعنی از همهمنابع مساوی تا شانسکی نشه کنکور اقایان سازمان سنجش که نگاه نمیکنید اونی که فقط زبان میزنه رتبه میاره تو کنکور هنر بیشتر نه خود سوالات هر

  رهگدر

  کاش کل سازمان سنجش مجازات بشن بابت خیانت به عمرو جوانی جوانهامون بااین همه پولی هم که هی برا انتخاب رشته و…میگیرند کاش پولها را اشتعال برا جوونها کنن

  پیشنهاد

  باسلام به این سازمان سنجش بگین کم مردم ازاری وجوان آزاری کنه اولا ده تا منابع کتاب معرفی میکنه بخونید برا هنر یعد طراح سوال از ۷تاشکه اصلا سوال نمیده بعد اونی که این ده کتاب را خونده هیچی میشه واونی که فقط زبانش خوب بوده وده کتاب را نخونونده قبول اخه خجالت نمیکشید بااین عدالتتون خدا نبخشتون اگه حق جوانی پایمال مبشه

  مرتضی

  برای کنکورهای ارشد هنر، برخلاف کنکور سراسری، سازمان سنجش هیچ منبعی معرفی نمیکنه و فقط در بعضی رشته هایی که دو مرحله ای هستند، مثل ادبیات نمایشی، و اونم فقط برای مرحله دوم، یکسری منابع اعلام میکنه. اون کتاب هایی هم که بین عموم معروف به منابع مرحله اول کنکورهای هنر هستند هم به این دلیلند که سال های قبل از اونا سوالاتی طرح شدند و مدنظر طراحان قرار گرفتند، ولی قرار نیست همواره از اونا سوال طرح بشه

  تبلیغات متنی