کتاب و حل المسائل آمار و احتمالات برای مهندسی و علوم ویرایش نهم (سال 2016)

کتاب و حل المسائل آمار و احتمالات برای مهندسی و علوم ویرایش 9 نهم (سال 2016) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب شامل 794 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد.

کتاب و حل المسائل آمار و احتمالات برای مهندسی و علوم ویرایش نهم (سال 2016)

کتاب و حل المسائل آمار و احتمالات برای مهندسی و علوم ویرایش نهم (سال 2016)

تئوری های آماری را با احتمالات و آمار برای مهندسی و علوم، ویرایش نهم در عمل قرار دهید. این متن مبتنی بر محاسبات که همیشه مورد علاقه دانشجویان آمار است، مقدمه ای جامع برای احتمال و آمار ارائه می دهد و در عین حال نشان می دهد که چگونه متخصصان از مفاهیم، مدل ها و روش ها در مشاغل مهندسی و علمی امروزی استفاده می کنند. جی دیور، پروفسور برنده جایزه و نویسنده و آماردان شناخته شده بین المللی، بر سناریوهای واقعی مشکل در بسیاری از مثال ها و تمرین ها تأکید می کند که بسیاری از آنها شامل داده های واقعی هستند تا نشان دهد آمار چگونه دنیا را معنا می کند. توسعه ریاضی و مشتقات به حداقل می رسد. این کتاب همچنین شامل خروجی، گرافیک و عکس‌های صفحه از بسته‌های نرم‌افزاری مختلف آماری است تا چشم‌اندازی محکم از آمار در عمل به شما ارائه دهد. راهنمای راه‌حل‌های دانش‌آموز، که شامل راه‌حل‌های کارشده برای تقریباً تمام تمرین‌های اعداد فرد در کتاب است، در دسترس است. جی دیور، پروفسور برنده جایزه و نویسنده و آماردان شناخته شده بین المللی، بر سناریوهای واقعی مشکل در بسیاری از مثال ها و تمرین ها تأکید می کند که بسیاری از آنها شامل داده های واقعی هستند تا نشان دهد آمار چگونه دنیا را معنا می کند. توسعه ریاضی و مشتقات به حداقل می رسد. این کتاب همچنین شامل خروجی، گرافیک و عکس‌های صفحه از بسته‌های نرم‌افزاری مختلف آماری است تا چشم‌اندازی محکم از آمار در عمل به شما ارائه دهد. راهنمای راه‌حل‌های دانش‌آموز، که شامل راه‌حل‌های کارشده برای تقریباً تمام تمرین‌های اعداد فرد در کتاب است، در دسترس است.

 

 Probability and Statistics for Engineering and the Sciences 9th Editions , Jay L. Devore (2016)

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی