اعلام تغییرات آموزشی دوره های دستیاری تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

اعلام تغییرات آموزشی دوره های دستیاری تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

شورای آموزش پزشکی و تخصصی در راستای تغییرات آموزشی برای دوره های دستیاری تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و همچنین تغییرات شرایط ورود به این مقطع تصمیمات خود را اعلام کرد.

شورای آموزش پزشکی و تخصصی در راستای تغییرات آموزشی برای دوره های دستیاری تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و همچنین تغییرات شرایط ورود به این مقطع تصمیمات خود را اعلام کرد.

امکان پذیرش بدون آزمون کتبی در رشته های مورد نیاز کشور

در نود و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مقرر شد: در راستای اجرای بند ج موضوع ۷ نود و سومین نشست شورا، در آزمون پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی (برای رشته های مورد نیاز) در مواردی که تعداد شرکت کننده ها کمتر از ظرفیت رشته مربوطه باشد، آزمون می تواند از طریق مصاحبه ساختارمند توسط هیئت ممتحنه و به شیوه غیر کتبی و با رعایت سایر قوانین مصوب شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام شود.

همچنین در این نشست، مقرر شد فارغ التحصیلان رشته تخصصی جراحی عمومی دارای دانشنامه تخصصی، بدون گذراندن ضریب کا دوره تخصصی و بدون شرکت در آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی و صرفا با امجام مصاحبه ساختارمند و تایید هیات ممتحنه رشته فوق تخصصی «جراحی کودکان» امکان پذیرش و ادامه تحصیل در این رشته فوق تخصصی را دارند.

این مصوبه صرفا بر اساس مصوبه حاضر و بنابر نیاز کشور بوده و با تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت صورت می پذیرد و استعلام از سایر حوزه های وزارت بهداشت ضرورت ندارد.

عدم پرداخت شهریه برای دوره فلوشیپ در برخی رشته های مورد نیاز

این دبیرخانه همچنین در تازه ترین تصمیم، موضوع عدم پرداخت شهریه برای دوره فلوشیپ را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، پذیرش در برخی رشته های مورد نیاز در دوره های تکمیلی تخصصی (که هر ساله توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی بررسی و اعلام خواهد شد) با ظرفیت تعیین شده، بدون پرداخت شهریه و با سپردن تعهد محضری به میزان برابر مدت تحصیل به مراکزی که وزارت بهداشت مشخص و اعلام می کند انجام شود.

دانشگاه ها و مراکز تربیت کننده دوره تکمیلی تخصصی حق مطالبه مبلغی از این افراد را نخواهند داشت.

تبصره: میزان تعهدات محضری پذیرفته شدگان مازاد بر ظرفیت اصلی در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ناباروری موضوع ۱۷ نود و ششمین نشست شورا، نیز برابر مدت تحصیل به مناطق مورد نیاز تعیین شده توسط وزارت بهداشت است.

معرفی شرایط دستیاران انتقالی دارای معافیت پرداخت شهریه

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی موضوع دریافت شهریه از دستیاران انتقالی را نیز اصلاح کرد. بر اساس اصلاح بند یک موضوع ۸ هشتادومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی درباره دریافت شهریه از دستیاران انتقالی و الحاق تبصره مقرر شد:

دانشگاه علوم پزشکی مقصد ضمن رعایت کلیه مفاد مندرج در آئین نامه اجرایی در مورد مهمانی و انتقال دستیاران رشته های تخصصی مصوب در هفتادودومین نشست شورا با تصویب هیات امنای دانشگاه مجاز به اخذ شهریه از دستیاران انتقالی هستند.

فقط دستیاران انتقالی دارای شرایط زیر شهریه پرداخت نمی کنند:

۱. تبعیت از همسر، ۲. کفالت، ۳. بیماری صعب العلاج دستیار، ۴. مشمولین مصوبه ۲-۱۰ هشتادویکمین نشست شورا (دانشجویان شاهد و ایثارگر)

اعلام دو تصمیم آموزشی برای فلوشیپ و گواهینامه فوق تخصصی

بر اساس تصمیم شورای آموزش پزشکی و تخصصی در راستای تبصره الحاقی، در آزمون دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) هر داوطلب فقط در یک رشته محل می تواند شرکت کنند. همچنین چنانچه دستیاران رشته های فوق تخصصی سال آخر توسط گروه و معاونت آموزشی دانشگاه مربوط به آزمون گواهینامه فوق تخصصی معرفی نشوند، مشمول تمدید یکسال دوره آموزشی خواهند بود.

اعلام برنامه های آموزشی جدید و بازنگری شده از تخصص تا فلوشیپ پزشکی

شورای آموزش پزشکی و تخصصی همچنین برنامه های آموزشی جدید و بازنگری شده مصوب در کمیسیون دائمی معین شورا را جهت تنفیذ ارائه کرد. این برنامه ها شامل برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی «جراحی پا و مچ پا»، برنامه آموزشی بازنگری دوره تکمیلی تخصصی «جراحی زانو»، برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی «روانپزشکی تروما»، برنامه آموزشی رشته فوق تخصصی «اورژانس کودکان»، برنامه آموزشی رشته تکمیلی تخصصی «روانپزشکی جامعه نگر»، برنامه آموزشی بازنگری رشته تخصصی «بیماری های مغز و اعصاب» بودند.

شورای آموزش پزشکی و تخصصی بررسی ضرورت ایجاد دوره تکمیلی تخصصی «اقدامات مداخله ای اندوواسکولار و بیماری های عروق محیطی» را مورد تاکید قرار داد.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی