امکان تکمیل مدارک برای داوطلبان آزمون دستیاری تا ۲۰ اردیبهشت

امکان تکمیل مدارک برای داوطلبان آزمون دستیاری تا ۲۰ اردیبهشت

داوطلبان پنجاهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی که به هر دلیل غیرمجاز شناخته شده و مجاز به دریافت کارت نیستند می توانند از طریق رفع نقص مدارک تا چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت، کارت خود را دریافت کنند.

پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی تعیین شده به عنوان محل آزمون برگزار می شود.

داوطلبان برای دریافت کارت ورود به جلسه پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی می توانند از امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه و از کارت خود پرینت تهیه کنند.

داوطلبانی که به هر دلیل غیرمجاز شناخته شده و مجاز به دریافت کارت نیستند می توانند از طریق تکمیل مدارک، نقص مدرک خود را تا ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ارسال و پس از بررسی توسط کارشناسان، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند.

تمامی داوطلبان می توانند در بازه زمانی دوشنبه ۱۸ اردیبهشت تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به برطرف کردن نقص مدرک اقدام کنند.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی