آیا ۲ روز غیبت دانش‌آموزان از مدرسه در هرماه مجاز است؟

آیا ۲ روز غیبت دانش‌آموزان از مدرسه در هرماه مجاز است؟

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به پرسشی پیرامون اینکه آیا مجاز بودن دو روز غیبت دانش‌آموزان از کلاس درس در هرماه صحت دارد؟ گفت: چنین بحثی مبنی بر اینکه دانش آموز مجاز باشد هر ماه دو روز غیبت کند، به هیچ وجه موضوعیت ندارد. مبنای آموزش‌های ما در مدارس، آموزش حضوری است و اگر غیبت دانش‌آموزی غیرموجه باشد طبق قوانین و آیین‌نامه‌ها با وی برخورد می‌شود.

محمدمهدی کاظمی در پاسخ به اینکه اخیرا خبری در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر مجاز بودن ۲ روز غیبت ماهانه دانش‌آموزان از کلاس درس منتشر شده بود، چنین موضوعی صحت دارد؟ اظهار کرد: تکلیف غیبت‌های غیرمجاز که روشن است و دانش‌آموزان اگر غیبت غیرمجاز داشته باشند در نمرات انضباطی‌شان اثرگذار است.

وی افزود: اما درباره غیبت مجاز باید گفت در شرایطی که دانش آموز بیماری دارد یا مشکلی برایش به وجود آمده، ممکن است روزهای عدم حضورش در مدرسه بیشتر از دو روز هم بشود که مشکلی ندارد و طبق ضوابط، دانش‌آموز می‌تواند غیبت مجاز داشته باشد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه بنابراین چنین بحثی مبنی بر اینکه دانش آموز مجاز باشد هر ماه ۲ روز غیبت کند، به هیچ وجه مطرح نیست و موضوعیت ندارد گفت: مبنای آموزش‌های ما در مدارس، آموزش حضوری است و همانطور که گفته شد اگر دانش‌آموز بتواند مستنداتی ارائه کند و مدیر بپذیرد، غیبتش موجه منظور می‌شود و اگر نه، غیبتش غیرموجه است و طبق قوانین و آیین‌نامه‌ها با وی برخورد می‌شود.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی