جدول ظرفیت آزمون دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) خرداد 1402

جدول ظرفیت و دستورالعمل پذیرش آزمون دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) خرداد 1402 جهت دانلود در سایت کنکور قرار گرفته است.

جدول ظرفیت آزمون دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) خرداد 1402

ثبت نام آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) از امروز شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ آغاز می شود و فرصت ثبت نام تا ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ادامه دارد.

مرحله کتبی آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۲ وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به شیوه غیرمتمرکز و به صورت الکترونیک و یا کاغذی توسط دانشگاه های علوم پزشکی مجری برنامه آموزشی فلوشیپ در ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ و مرحله شفاهی (به صورت منفرد و یا ترکیبی از روش های PMP و OSCE و مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود) در روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه ۲۹ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

متقاضیان شرکت در آزمون دستیاری فلوشیپ می توانند مطابق با آئین نامه آموزش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و مفاد راهنما ثبت نام کنند. زمانبندی شرکت در آزمون شفاهی هر رشته متعاقبا توسوط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی ارائه می شود.

در این دوره محدودیت سنی جهت شرکت در آزمون وجود ندارد.

بررسی مدارک ارسالی جهت ثبت نام نیز توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام می شود.

براساس موضوع ۲ هشتادوچهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در این دوره اسامی داوطلبان شرکت کننده واجد شرایط در آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)، که در چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی نیز شرکت کرده اند از لیست شرکت کنندگان آزمون فلوشیپ حذف خواهند شد.

شرایط لازم جهت شرکت در آزمون (شرایط عمومی و شرایط اختصاصی)

شرایط عمومی:

۱. تأیید صلاحیت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی. تبصره: اعضای هیای علمی رسمی (قطعی یا آزمایشی) نیاز به گزینش عمومی مجدد ندارند.

۲. داشتن مدرک دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز و یا گواهی قبولی آن از دانشگاهها یا مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳. داشتن گواهی پایان تعهدات برای پزشکان مشمول خدمات ضریب k حداکثر تا تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۲

۴. داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی برای آقایان

– کلمه معافیت به مفهوم معافیت دایم است و داوطلبان دارای معافیت موقت پزشکی و یا کفالت با مسئولیت خود می توانند در آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) شرکت کنند. در صورت فراخوانده شدن به انجام خدمت وظیفه، این وزارتخانه هیچ گونه تعهدی برای ترخیص آنان به عهده نخواهد داشت.

– داوطلبانی که در حال انجام خدمات قانونی شامل خدمت وظیفه عمومی یا پیام آوران بهداشت هستند در صورت ارایه گواهی مبنی بر این که مدت وظیفه عمومی آنان تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ به اتمام می رسد مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) خواهند بود.

– آن دسته از متقاضیانی که به عنوان ماده یک قانون نحوه تامین هیات علمی مشغول انجام خدمت وظیفه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستند در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت مبنی بر اینکه تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ معادل مدت خدمت وظیفه عمومی مصوب ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح را (دو سال از شروع به خدمت وظیفه عمومی) گذرانده باشند، می توانند با ارائه گواهی از سوی مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت به طور مشروط در آزمون شرکت کنند و در صورت قبولی و نداشتن منع قانونی از نظر سازمان وظیفه عمومی ناجا، طبق مقررات شروع به تحصیل کنند.

– حداکثر ۵ درصد رتبه های برتر هر رشته پیش نیازآزمون دانشنامه تخصصی سسال ۱۴۰۱ در صورت ارائه مجوز از سوی معاونت درمان/ مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت مبنی بر شروع خدمات قانونی و مورد تعهد در مناطق موردنیاز و التزام به تداوم این خدمات تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ مجاز هستند در آزمون ورودی شرکت کنند.

۵. پزشکان متخصص متقاضی، با ارایه مجوز صادره از سوی معاونت درمان/ مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت می توانند در این آزمون شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن و جهت شروع دوره باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ کلیه تعهدات خود را به اتمام رسانده باشند.

صدور مجوز مجدد جهت شروع دوره پذیرفته شدگان، از طرف مرجع ذیربط الزامی است و هرگونه قطع ارتباط پزشکان با دانشگاه های محل خدمت قبل از پایان تعهدات منجر به عدم صدور گواهی مربوطه خواهد بود. صدور هرگونه گواهی از سوی مراجع مذکور منوط به ارایه گواهی کار به روز از طرف پزشکان خواهد بود.

۶. شرکت و قبولی در آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

۷. عدم اشتغال به تحصیل در یکی از رشته های فوقتخصصی پزشکی و دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و PhD

۸. مطابق مصوبات نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی و قوانین بالادستی و به منظور رفع نیاز کشور، تربیت نیروی انسانی در دوره تکمیلی تخصصی فلوشیپ در رشته های مورد نیاز (رشته های ناباروری، پیوند کلیه، اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان و جراحی تومورهای اسکلتی عضلانی) در صورت تمایل داوطلبان با انتخاب در فرم ثبت نام با اخذ سند تعهد محضری به نفع منطقه مورد نیاز به میزان برابر مدت تحصیل و معاف از پرداخت شهریه هستند.

سایر شرایط پذیرش و قوانین و مقررات موضوعه کماکان مانند سایر پذیرفته شدگان هستند لذا لازم است داوطلب در فرم ثبت نام محل تعهد خود را انتخاب کنند. این تعهد قابل جابجایی و خرید نیست و پذیرفته شدگان مکلف هستند در بدو دوره نسبت به تودیع سند تعهد محضری اقدام کنند.

آزاد سازی مدرک دانشنامه تخصصی متعهدین و یا صدور هر نوع گواهینامه تحصیلی، تائیدیه فراغت از تحصیلی منوط به اتمام کامل تعهدات دانش آموختگان به تایید دانشگاه محل انجام تعهدات است.

۹. اعضای هیات علمی که در بخش تربیت کننده دستیار فلوشیپ فعالیت دارند مجاز به ثبت نام در همان برنامه فلوشیپ درهمان بخش نیستند. این افراد می توانند در برنامه های فلوشیپ که در بخش های دیگر اجرا می شود ثبت نام و در آزمون مربوطه شرکت کنند.

شرایط اختصاصی: شامل مشمولین استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران، پذیرش با استفاده از قانون برقراری عدالت آموزشی( سهمیه مناطق محروم) است که در دفترچه راهنما ذکر شده است.

داوطلبان حائز رتبه های برتر (۵ درصد) آزمون دانشنامه تخصصی در رشته های پیش نیاز در سال تحصیلی ۱۴۰۱ که مشمول خدمت وظیفه عمومی هستند باید مراتب را در فرم ثبت نام اینترنتی اعلام کنند. در صورتی که افراد مورد بحث جهت خدمت نظام وظیفه اعزام شده باشند این دبیرخانه هیچ گونه تعهدی در قبال اخذ معافیت تحصیلی به عهده نخواهد داشت.

در صورتی که داوطلب با استفاده از ماده یک قانون نحوه تامین اعضای هیات علمی جذب شده و مشغول به خدمت باشد مطابق مقررات از خدمت ترخیص خواهد شد.

پس از ثبت نام و انتخاب رشته، تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نیست.

صرفا به مدارک ثبت نامی که در مهلت مقرر ثبت نام و از طریق سایت اینترنتی مربوطه ارسال شود ترتیب اثر داده خواهد شد.

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ از طریق دانشگاه های متولی برگزاری آزمون توزیع می شود.

هزینه ثبت نام ۳ میلیون ریال (۳۰۰ هزار تومان) و مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ ریال (۸۵۰ تومان) بابت خدمات پیام کوتاه است که داوطلبان ملزم به پرداخت اینترنتی آن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی هستند. داوطلب پس از پرداخت اینترنتی موفق به اخذ کد پرداخت شده و با کد مذکور مجاز به آغاز مراحل ثبت نام خواهند بود. وجه فوق قابل استرداد نیست.

کلیه مدارک باید به صورت اسکن شده با فرمت jpg و حجم ۱۰۰ تا ۳۰۰ kb ارسال شود.

نکات مهم:

* داشتن مدرک دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز و یا گواهی قبولی آن از دانشگاه ها یا مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تمامی رشته ها الزامی است.

* کلیه پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) که در حین انجام خدمات ضریب K هستند و در آزمون شرکت می کنند موظفند پس از اعلام قبولی در آزمون تا زمان شروع به آموزش در محل خدمتی خود به انجام وظیفه محوله مشغول بوده و در هنگام شروع به آموزش با کسب مجوز از معاونت درمان/ مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت مجاز به ترخیص از خدمت و شروع به آموزش خواهند بود.

* دارندگان مدرک دانشنامه تخصصی که در استخدام رسمی دانشگاه های علوم پزشکی به سر می برند و یا مقطع تخصصی خود را با استفاده از مزایای پذیرش در سهمیه خانم ها طی کرده اند، در صورت انجام خدمات به میزان برابر دوره تحصیل (با احتساب ضریب منطقه) تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ مجاز هستند در این آزمون شرکت کنند. دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) خرداد 1402

* کلیه فارغ التحصیلان (دارندگان مدرک دانشنامه تخصصی) که متعهد خدمت به وزارت بهداشت نیستند با در دست داشتن گواهی عدم تعهد که از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت صاد شده می توانند در آزمون فوق الذکر شرکت کنند. دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) خرداد 1402

* کلیه پزشکان متخصص (دارندگان مدرک دانشنامه تخصصی) که خدمات مورد تعهد خود را انجام داده و گواهی پایان تعهدات دریافت کرده اند بدون صدور مجوز معاونت درمان وزارت بهداشت صرفا با ارایه گواهی پایان تعهدات صادره از سوی معاونت درمان/ مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت می توانند در آزمون فوق الذکر شرکت کنند.

* دارندگان مدرک دانشنامه تخصصی که در حال انجام خدمات سربازی هستند ملزم به ارائه مجوز شرکت در آزمون از سوی بالاترین مسئول ارگان مربوطه هستند.
* کلیه متقاضیان شرکت در آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اعم از رتبه های برتر دانشنامه تخصصی و یا … که در مقطع تخصصی خود با استفاده از سهمیه مناطق محروم قانون برقراری عدالت آموزشی مورد پذیرش قرار گرفته اند، جهت شرکت در آزمون این دوره ملزم به گذراندن حداقل نیمی از مدت تعهدات خود هستند.

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی