دانلود سوالات و پاسخ کنکور ارشد 1402 همه رشته ها

دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی کنکور ارشد 1402 برای تمامی رشته های جهت دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ به ادامه مطلب بروید. دانلود سوالات و پاسخ ارشد 1402 همه رشته ها

دانلود سوالات و پاسخ کنکور ارشد 1402 همه رشته ها

 

 مشاوره  قبولی آزمون کارشناسی ارشد با رتبه های برتر این آزمون

مرکز مشاوره سایت کنکور

 

کد   نام مجموعه امتحانی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1101 زبان و ادبیات فارسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1102 علوم جغرافیایی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1103 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1104 زبان عربی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1105 علوم اقتصادی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1106 علوم ورزشی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1107 تاریخ دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1108 علوم اجتماعی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1109 زبان های باستانی ایران دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1110 زبان‌شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1111 علوم قرآن و حدیث دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1112 فقه و حقوق  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1113 فلسفه و کلام اسلامی  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1114 ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن  اسلامی  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1115 الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1116 فلسفه دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1117 علوم تربیتی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1119 علم اطلاعات و دانش شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1120 زبان فرانسه دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1121 زبان انگلیسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1122 زبان روسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1124 زبان آلمانی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1125  مدیریت جهانگردی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1126 حقوق دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1127 ایران شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1128 آموزش زبان ژاپنی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1131 مطالعات جهان دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1132 باستان شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1133 روان شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1134 حسابداری دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1137 مطالعات زنان دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1138 علوم ارتباطات اجتماعی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1139 مددکاری اجتماعی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1142 مدیریت دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1143 مشاوره دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1144 مدیریت دریایی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1146 محیط‌زیست دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1148 مدیریت کسب‌و‌کار و امور شهری دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1152 مدرسی معارف اسلامی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1201 علوم زمین دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1202 ژئوفیزیک و هواشناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1203 شیمی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1204 فیزیک دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1205 فوتونیک دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1206 زیست شناسی سلولی و مولکولی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1207 آمار دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1208 ریاضی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1209 علوم کامپیوتر دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1213 زیست شناسی گیاهی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1214 زیست شناسی جانوری دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1215 علوم محیط زیست دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1216 زیست‌شناسی دریا  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1217 اقیانوس‌شناسی فیزیکی  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1218 تاریخ و فلسفه علم  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1219 علوم شناختی  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1251 مهندسی برق دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1253 مهندسی نفت دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1255 مهندسی پلیمر دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1256 مهندسی معماری کشتی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1257 مهندسی شیمی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1259 مهندسی صنایع دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1262 مهندسی در سوانح طبیعی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1263 مهندسی نقشه‌برداری دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1264 مهندسی عمران دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1267 مهندسی مکانیک دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1268 مهندسی معدن دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1272 مهندسی متالورژی و مواد  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1273 نانوفناوری ـ نانومواد  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1276 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1277 مهندسی کامپیوتر  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1279 مهندسی هوافضا  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1283 مهندسی نساجی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1285 مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی و داروسازی  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1286 مهندسی پلیمر ـ صنایع رنگ  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1287 مهندسی طراحی محیط‌زیست  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1290  مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1292 مهندسی بازرسی فنی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1293 مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1294 ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1295 آموزش مهندسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1301 علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1302 علوم و مهندسی آب دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1303 زراعت و اصلاح نباتات دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1304 اقتصاد کشاورزی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1305 علوم و مهندسی باغبانی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1306 ترویج و آموزش کشاورزی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1307 علوم و مهندسی جنگل دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1308 مدیریت حاصلخیزی، زیست‌فناوری و منابع خاک دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1309 علوم دام و طیور دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1311 علوم و مهندسی شیلات دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1312 مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1313 علوم و مهندسی صنایع غذایی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1314 حشره‌شناسی کشاورزی  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1315 بیماری‌شناسی گیاهی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1317 علوم و مهندسی محیط زیست دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1319 مهندسی مکانیک بیوسیستم دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1321 مدیریت و کنترل بیابان دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1322 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1323 اکوهیدرولوژی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1324 بیوتکنولوژی کشاورزی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1325 توسعه روستایی  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1327  مدیریت کشاورزی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1328 مهندسی فضای سبز دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1350 برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1351 طراحی شهری  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1352  معماری دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1353 مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1356 نمایش عروسکی  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1357 هنرهای نمایشی و سینما دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1358 هنرهای تصویری و طراحی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1359 هنرهای پژوهشی و صنایع دستی  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1360 هنرهای موسیقی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1361 هنرهای ساخت و معماری  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1362 طراحی صنعتی  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1363  فرش دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1364 طراحی پارچه و لباس دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1365 معماری منظر دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1501 انگل‌شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1502 فیزیولوژی دامپزشکی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1503 قارچ‌شناسی دامپزشکی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1504 بافت‌شناسی دامپزشکی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1505 باکتری‌شناسی دامپزشکی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1506 ایمنی‌شناسی دامپزشکی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1507 بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1509 بیوشیمی بالینی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1510 سم‌شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1511 پیشگیری بیماری های دامی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
  دفترچه فرانسه رشته 1110 دفترچه سوال پاسخ کلیدی
  دفترچه فرانسه رشته‌های 1143 و 1117 دفترچه سوال پاسخ کلیدی
  دفترچه فرانسه رشته 1126 دفترچه سوال پاسخ کلیدی
  دفترچه فرانسه رشته‌های 1130-1116-1108 دفترچه سوال پاسخ کلیدی
  دفترچه آلمانی رشته‌های1130-1116-1108 دفترچه سوال پاسخ کلیدی
 

 

 

ارسال دیدگاه

91
0

28 نظرات جدید
63 پاسخ به نظرات
1 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
37 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
ز

دوستان کلید گداشتن برین ببینید

اکبر

بله بنده مثل شما که ژتون‌فروشی میکنید سرم شلوغ نیست

محمد

یه فایل پی دی اف که از قبل هم موجودبوده ، رو بخوای آپلود کنی چقدر زمان میبره ؟ واقعا کار نیم ساعته …مدیریت وجود نداره ..اون کارمندی که مسئول اینکاره بازخواستی نمیشه ..ادارات قبیله ای اداره میشن اونم قبیله ای ولشده که بزرگی ، مسئولی ، مدیری ندارن … مسخره شو دراوردن

اکبر

خیلی دوست دارم رتبه کنکورت رو ببینم، آخه همیشه ادعای مدیریت و بی‌نظمی و از این قبیل مزخرفات دارید ولی رتبه خودتون معمولا نجومیه. دیر آپلود کردن هم برای اینه که از تمام کشور تمامی پاسخنامه‌ها باید تجمیع بشند و برند توی مرکز سنجش در کرج و چک‌های اولیه بشند و بعد وارد قرنطینه بشن

مینا

سلام کلید سوالات آزمون رو هم میزارید ؟!

مهدی

چشم مینا خانوم . امر دیگه ای ؟

مینا

سلام کلید سوالات هم میزارید

ح

بسم الله سلام علیکم خدمت اعضای محترم، نمیدونم هدف از نذاشتن کلید ارشد چیه ، خدا خودش بهتر میدونه ، بابا دنبال چی هستین نمیدونم ، پس چرا کلید رو نمیذارین

اکبر

وای چه هدفی دارند از نگذاشتن کلید ارشد؟؟؟ حتما میخوان نورچشمی‌هاشون رو اینطوری بفرستن تو!!! و از این مزخرفات. احتمالا هم از طرفداران مکتب وزین ژین ژیان عاژادی هستید.
همواره تو توهم خالصید، تا آخر این هفته کلید رو میذارند و ببینم چیکار میخواید بکنید، در ضمن از کی تاحالا کنکور زپرتی ارشد انقدر نیاز به توهم توطئه چینی پیدا کرده؟! کلا عدم قبولی روزانه در دانشگاه‌های خوب در مقطع ارشد، اونم توی هر رشته‌ای حتی رشته‌های پر داوطلبی مثل روانشناسی، م.کامپیوتر، مدیریت و…،تنها از ضریب هوشی پایین داوطلب حکایت میکنه.

بکن اکبر

سایندیستو خوردی؟

اکبر، بکن والده‌ات

ساندیس برای من و امثال من، مچاچنگ برای پیروان ژین ژیان عاژادی. با مچاچنگ مشکل تمامی پیروان این مکتب، اعم از زن و مرد، تا ابد حل خواهد شد.

اکبر دوست خوب آلت تناسلی من

اکبر عجب گوشتی هستی، زن زندگی ازادی بد گذاشته درب عقبت

اکبر، بکن والده‌‌ات

آره واقعا بد فشار آورده چون تاپاله‌های مچاچنگی ژن ژیان عاژادی عادت دارن بشینن روش، با اون هیکل‌های تاپالشون. تاپاله مثل همون چاق تاپاله‌ای که عین تاپاله افتاد سقط شد و بعد شد قهرمان.

لعنت به مکتب های ظهور شده از اساتید اکبر

اکبر خدا بکشتت. مملکتو به گه کشیدید به خاطر 4تا جیره خوری مثل تو. باید تاوان بدی تو همین دنیا تاوانشو میدی. خدا لعنتت کنه تو و رفقات رو. خون مردم رو مکیدید هنوزم دست بردار نیسید. خدا انشاالله جواب همه کارهاتون رو میده ای آدم های بی وجدان بی رگ و ریشه

اکبر ضد فوتبال

داش بیا پایین سرمون درد گرفت

ز

همینکه آدم شخصیت داشته باشه هیچجام قبول نشد کلی اعتبار داره .

الف

ضریب هوشی کسی پایینه که دو تا چیز بی ربط بهم ربط میده..خدا شفاتون بده دانشگاها ایران اش دهن سوزی نیس ک کسی بخواد خودشو براشون بکشه اگه کسی نگرانه برای اینه ک دیگه تو این خراب شده چیزی نگذاشتید ک باعث دلخوشی ادم باشه همه مثل شما مغزشون از کاه نیس که مثل فسیل زندگی کنند و هیچی به هیچ جاشون نباشه

اکبر

میگم دیگه کودنید و دست خودتون نیست؛ اگه دانشگاه‌های ایران آش دهن سوزی نیستند، چرا کنکور میدید و میخواید برید داخلشون؟ اون بخش: چیزی برای دلخوشی آدم… که تیپیکال عرعر فجازی بود؛ اون هیچی به هیچ جاشون نباشه هم که اوج عرعر و ماو ماو و بع بع بود، الان مثلا شما که به جاییتونه، اگه امشب کلید رو بذارند چیکار میخواید بکنید؟ تا وقتی نتایج اولیه منتشرنشه، چون شما باید با بقیه و در همین سال سنجیده بشید، درصد گیری در حال حاضر و مقایسه اون با سال‌های قبل فقط یک تصور تقریبی از نتیجه بهتون میده، تاکید میکنم… ادامه نظر »

ز

شماهم کودنی اگر غیر این بود تو سایتا سرک نمیکشیدی تا کلیدا بیاد تا خرداد .

اکبر

قصد یادآوری کودنی شماست، من که دانشجو‌ی ارشدم

ز

چند تا پست قبلی خیلی نگران بودی چرا همه سوالات بارگزاری شده جز سوالات رشته شما خدا ایشالله شفا عنایت کنه بیشتر از اینم در شان من نیست باشما بحث کنم چون آدمی که شخصیت نداره دوست داره با دیگران کل کل کنه تا شاید دیگران آدم حسابش کنن

اکبر

چیزی میزنی سرکار یا جناب؟ مگه فقط یک اکبر در این دنیا هست؟

اکبر، بکن والده‌ات

ولی والده‌ی شما چیز دیگریست، اینو همه میدونن

rocky

توی این سیستم هیچ کسی هیچ وقت درست پاسخگو نبوده و نیست و باید به عرضتون برسونم خیلی ها بر اساس عملکردی که در آزمون داشته اند باید برای آینده برنامه ریزی کنند و این بلاتکلیفی آزاردهنده خواهد داد. نمیدانم این همه تفسیر اشتباه و موضع گیری برای چیست؟

اکبر

جواب تو رو که قبلا دادم بازم کپیش میکنم
استرس چی؟ کنکور رو داید تموم شده دیگه الان که دیگه کاری نمیتونید بکنید، ۲ ماه صبر کنید تا نتایج اولیه بیان که اونجا مهم ترین چیز که رتبتون هست مشخص میشه؛ اگه خوب نتیجه گرفته باشید که هیچی اگر هم بد نتیجه گرفتید که ۹ ماه برای نتیجه‌ی خوب توی کنکور ارشد گرفتن زمان بسیاریه و تا اسفند ۱۴۰۲ وقت دارید

ایکبیر

اکبر یجوری میگی عدم قبولی از پایین بودن ضریب هوشی حکایت میکنه انگار خودت دکترای فیزیک هسته ای از دانشگاه آکسفورد داری ! اگه قراره اسکل پلشتی مث تو وارد دانشگاه بشه من پامو تو اون دانشگاه نمیذارم

بی نام

اکبر جان دوست عزیزم ایشون که میگن دنبال چیه هستند توهم توطئه نداره فقط میخواد با کلید سئوالات ببین چقدر درصد درست زده اگر خوب زده باشه که با نرم افزارهای تخمین رتبه حتی به طور دستی میتونین دانشگاه مورد نظری که انتخابشون بود ببین قبول میشن یا نه درضمن بعضی ها از رشته ها دانشگاه های مثل اطلاعات،دانشگاه صدا و سیما و غیره وجود داره برای استخدامی تویی ارگانهای دولتی در ضمن توی بین این چیزی که گفتی ضریب هوشی پایین داوطلبان نه تنها توهین به داوطلبان ارشد کردی بلکه به تمام جامع ایران همه مستقیما توهین کردی یعنی… ادامه نظر »

ایرانی

داداش اعصاب نداریا،یه دکتری چیزی برو تا دیر نشده

دهنگذار اكبر

اکبر باجناق داری؟ کمتر گه خورده بودی جاش درستو میخوندی الانیه باجناق خوب داشتی چه ربطی داره دانشگاه به چرت و پرتایی که میگی پلشت

ز

فکنم علتش ثبت نام ارشد پزشکی باشه که تا دیشب وقت داشتن والا باید دیشب بارگزاری میشد تحمل کنید دیگه چیزی نمونده

شهرام

جواباش کو؟

میم

یکشنبه شب هم شد ولی هنوز کلید اولیه رو نذاشتن . امکان داره که اصلا نذارن؟؟

ز

پارسال بعد ۸ روز ۱۰ ونیم ۱۱ گذاشتن اگر طبق پارسال باشه تا ۱۱ میزارن .احتمال زیاد امشب یا فردا باید بزارن .

masoud

هر سال پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد در دو مرحله کلید اولیه و کلید نهایی منتشر می شود. انتشار کلید سوالات ارشد ۱۴۰۲ نیز در دو مرحله خواهد بود، کلید اولیه با فاصله چند روز پس از برگزاری آزمون و کلید نهایی دو الی سه هفته پس از برگزاری از طریق سایت سازمان سنجش برای شرکت کنندگان و داوطلبان شرکت در کنکور سال آینده منتشر می شود.

غزل اکبری

خدا ازتون نگذره که اینقدر به آدم استرس میدید

اکبر

استرس چی؟ کنکور رو داید تموم شده دیگه الان که دیگه کاری نمیتونید بکنید، ۲ ماه صبر کنید تا نتایج اولیه بیان که اونجا مهم ترین چیز که رتبتون هست مشخص میشه؛ اگه خوب نتیجه گرفته باشید که هیچی اگر هم بد نتیجه گرفتید که ۹ ماه برای نتیجه‌ی خوب توی کنکور ارشد گرفتن زمان بسیاریه و تا اسفند ۱۴۰۲ وقت دارید

پل دیراک

کم شعر بگو اکبر

اکبر

ولی تو به عر عرت ادامه بده.

رها

شب شده دگ چرا بارگذاری نمیکنین جوابارو؟؟؟؟

هه

پس چرا کلید سوالات رو نمیذارن؟؟
خداوکیلی مریضن یا دلیلی داره ک نمیذارن؟

زهره

احتمال زیاد تا شب بارگزاری میکنن

هه

کلید و سوالات دکتری رو امروز گذاشتن

امبن

یه فامیلی داریم تو سازمان سنجشه میگه برای جلوگیری از تقلب اینکارو میکنن شهرهایی که دور افتاده هستن تا برگه به جای امنی برده بشه یذره طول میکشه تا همه برگه ها بایگانی نشه نمیتونن منتشرش کنن حالا چقدر این سازوکار درسته جای سوال داره

بی نام

دفترچه سئوالات را هفته قبل گذاشتن الان بزنی تویی گوگل راحت بعضی از سایت ها اومدن جواب ها را گذاشتن که درست هست اگر بخاطر اینکه تقلب صورت نگیر کلید سئوالات را پخش نمیکن یعنی سال های قبل که دو و سه روز بعد از امتحان میگذاشتن تقلب صورت گرفت و کسی لایق نبودن رتبه آورده بحث تقلب نیست کلا سازمان سنجش تصمیم گیرهای عجیب و غریب میگره کنکور ارشد را با دکتر برگزار میکنن به جایی اینکه همراه با کنکور دکتر نتایج اعلام کنن یعنی هفته اول اردبیهشت انداختن هفته اول خرداد ماه اعلام نتایج اولیه این دیگه چیکار… ادامه نظر »

بیرو

اینکه فقط سوالاته چرا نوشتین به همراه پاسخ؟

محمدویچ

سلولی مولکولی کسی هست؟

اکبر

سوالات همه رشته ها قابل دانلوده به غیر از مهندسی پلیمر ۱۲۵۵ ارور ۴۰۴ میده چرا سوالات مهندسی پلیمر بارگذاری نشده؟

مهدی

چرا بعضی از سوالات که اشتباه بود رو درست کردن؟واسه من یه سوال اشتباه بود اینجا درستش کردن؟

غزل اکبری

سلام . کنکور ارشد مدیریت مالی به نظرتون چه جور بود

زهره

سلام ببخشید سوال کدوم رشته اشتباه بود آقا مهدی.بعداز قرنی سوالات اومد حالا ی ماه هم طول می‌کشه کلید سوالات بیاد کاش زودتر میومد من ک دیگ یادم نیست جواب چی زدم

مهدی

هوافضا، معادلات من سر جلسه کاملا یادمه اشتباه بود بعد جالبه الان همه سوالا دقیقا همونه ولی اون عوض شده

بی نام

کلید سئوالات کی میاد؟

زهره

احتمال زیاد فردا باید بیاد .در غیر اینصورت تا یکشنبه حتما میاد

حافظ

پاسخنامه رو باید از کجا دانلود کنیم دوستان ؟

زهره

هنوز نیومده بیاد ازهمینجا یا سنجش میتونید لود کنید .

حافظ

پاسخنامشو باید از کجا بگیریم ؟

غزل اکبری

سلام . دوستان کلید سوالات و خود سوالات کی منتشر میشه

ز

سوالات که اومده کلیدش نیومده

غزل اکبری

کجا اومده

ز

هم اینجا لینکش فعاله من لود کردم هم سنجش .کلیدشم اگر امروز منتشر نشه و مثل روال پارسال باشه تا یکشنبه شب بارگزاری میشه

غزل اکبری

ممنونم

ز

خواهش میکنم عزیزم

ز

حالا بشینیم تا کلیدش بیاد😀 سوال طرح میکردن کمتر طول میکشید

-

سلام.وقتتون بخیر.علت با تاخیر منتشر شدن دفترچه سوالات چیست؟مگر بارگزاری کردن چند تا فایل pdf بر روی سایت چه مقدار زمان می برد؟!

مهدی

سلام چرا هیچ خبری از کلید سوالات نیست

ز

زودتر از ۱ هفته نمیاد اگر قرار باشه این هفته بیاد ۵ شنبه .پارسال بعد ۸ روز اومد برای کارشناسی امسال بعد ۶ روز

صادق

سلام.
ببخشید 2 سوال داشتم. اول اینکه آزمون ارشد 1402 امروز به پایان رسیده. پس چجوری هست که دو روز پیش اعلام کردین که سوالات روی سایت تون هست؟ سوال دوم اینکه چرا لینکهای دانلود سوالات فعال نیست؟

جینگرو

سلام. خب به این دلیل لینک های دانلود فعال نیست که هنوز سوالات و کلید آزمون منتشر نشده. اغلب سایت ها صفخه سوالات و کلید ارشد رو قبل از آزمون منتشر کردن تا کلیدواژه بالا بیاد.

ح

بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خدمت اعضای محترم گروه، عجب سوالات مکانیک خوب بود ، راحت بود باکس سیالاتیش

مهدی

هوافضا کسی هست؟

امیر

بلی

ز

رشته روانشناسی کسی هست

مصطفی

سلام بنده هستم

ز

سلام به نظرتون چطوری بود

مصطفی

درس رشد و مرضی سطحش دشوار بود بقیه دروس قابل انتظار بود

ز

دقیقا ولی مرض بهتر از رشد بود نفسم فکنم سخت تر از سالای قبل بود ولی زبان از سالای قبل بهتر بود .

مصطفی

بله کاملا صحیح .. درس علم النفس الان 2 ساله دیگه سوالات مشخص نمیدن که پاسخ دادنش راحت باشه مثل مراتب قوای نفس از نظر (ابن سینا – ملاصدرا – غزالی – کندی – فارابی و غیره) کلا طراح تو فاز سوالات مفهومی هست که فقط با تحلیل میشه پاسخ داد

ز

منکه هرچی به نظرم درست میومد زدم خیلی ریسکی جواب دادم همه درسا رو تا دفترچه بیاد ببینم چه دسته گلی به آب دادم

مصطفی

منم همین طور .. بیشتر سوالات مفهومی بود باید با معلومات خودتون میزدید .. توکل بر خدا انشاالله موفق بشید

ز

و همچنین

مهدی

سلام معلوم نیست کلید سوالات کی میاد

ز

سلام احتمالا هفته آینده

تبلیغات متنی