تاریخ برگزاری امتحانات نهایی دروس شاخه فنی و حرفه‌ای

تاریخ برگزاری امتحانات نهایی دروس شاخه فنی و حرفه‌ای

تاریخ برگزاری امتحانات نهایی درس عربی۳ و فارسی و نگارش ۳ شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش اعلام شد.

 دستورالعمل ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره دروس نهایی دوره دوم متوسطه در خصوص زمان برگزاری امتحانات نهایی درس عربی، زبان قرآن(3) و درس فارسی و نگارش(3)، مربوط به شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش به مناطق و مدارس ارسال شد.

شایان ذکر است، امتحان درس عربی، زبان قرآن (3) در روز دوشنبه مورخ 1401/10/12 خواهد بود و ساعت حضور در جلسه 9:30 صبح است.

همچنین امتحان درس فارسی و نگارش(3) در روز دوشنبه مورخ 1401/10/19 خواهد بود و ساعت حضور در جلسه 9:30 صبح است.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی