تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود نمونه سوالات فصل پنجم زیست شناسی پایه یازدهم با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات فصل پنجم زیست شناسی پایه یازدهم با پاسخ تشریحی، توسط سرکار خانوم شهلا جوانیان در 6 صفحه کاملا کاربردی تهیه  شده است. سطح این دسته از سوالات متوسط و کاملا از متن کتاب می باشد. لطفا برای دانلود نمونه سوالات فصل اول زیست شناسی پایه دهم با پاسخ تشریحی به ادامه مطلب بروید.

دانلود نمونه سوالات فصل پنجم زیست شناسی پایه یازدهم با پاسخ تشریحی

برای تسلط بر زیست سالهای مختلف مخصوصا زیست شناسی پایه یازدهم تجربی باید برنامه ریزی بلند مدت داشته باشید. کتاب های زیست شناسی پایه های مختلف تحصیلی کاملا سلسله وار هستند، باید سعی کنید که تکنیک‌های حل تست ها را یاد بگیرید تا با هر نوع تستی که روبرو می‌شوید با به یادآوردن تکنیک حل آن، سریع آن را حل کنید. بنابراین تا جایی که می‌توانید تست بزنید و تمرین کنید تا به مرور بتوانید در مدت زمان کوتاه تری نیز به تست ها پاسخ دهید. 

نکاتی از جزوه مورد نظر:

 • لنفوسیت : یاخته های سرطانی و آلوده به ویروس را نابود میکنند
 • بازوفیل : دانه های این یاخته ها هیستامین و ماده ای به نام هپارین دارند
 • اینترفرون نوع یک : از یاخته آلوده به ویروس ترشح می شود و عالوه بر یاختۀ آلوده، بریاخته های سالم مجاور هم اثر می کند و آنها را در برابر ویروس مقاوم میکند.
 • ائوزینوفیل : محتویات دانه های خود را به روی انگل میریزند
 • مونوسیت : به درشت خوار و یا یاخته های دندریتی تبدیل میشوند
 • بازوفیل: هستۀ دو قسمتی روی هم افتاده سیتوپلاسم با دانه های تیره
 • ائوزینوفیل: هستۀ دوقسمتی دمبلی سیتوپلاسم با دانه های روشن درشت
 • نوتروفیل: هستۀ چند قسمتی سیتوپالسم با دانه های روشن ریز
 • مونوسیت: هستۀ تکی خمیده یا لوبیایی سیتوپالسم بدون دانه
 • لنفوسیت: هستۀ تکی گرد یا بیضی سیتوپالسم بدون دانه
 • یاخته های دارینه ای علاوه بر بیگانه خواری، قسمت هایی از میکروب را در سطح خود قرار میدهند. سپس خود را به گره های لنفاوی نزدیک میرسانند، تا این قسمت ها را به یاخته های ایمنی ارائه کنند
 • تراگذری از ویژگی های همۀ گویچه های سفید است.

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی