نوشته هایی با برچسب "Orthodontics"

منابع آزمون دانشنامه/ گواهینامه رشته های تخصصی دندانپزشکی سال 1398

منابع آزمون دانشنامه/ گواهینامه رشته های تخصصی دندانپزشکی سال 1398

منابع آزمون دانشنامه/ گواهینامه رشته های تخصصی دندانپزشکی سال 1398     شامل منابع آزمون دانشنامه/ گواهینامه رشته های: ارتودانتيكس، اندودانتيكس، بيماريهای دهان و فك و صورت، دندانپزشكی ترميمی، رادیولوژی دھان و فک و صورت، پريودانتيكس، دندانپزشکی کودکان، جراحی دهان و فك و صورت و پروتكل آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی رشته اندودانتيكس

ادامه مطلب...