مکتبستان

نوشته هایی با برچسب "همایون شریک"

جزوه ریاضیات گسسته مبحث احتمال

جزوه ریاضیات گسسته مبحث احتمال

جزوه ریاضیات گسسته مبحث احتمال کاری از جناب همایون شریک       با توجه به تقسیم بندی تعداد تست های کنکور اینجانب از قسمت آنالیز ترکیبی و احتمال شروع به تدریس نمودم .جزوه حاضر جهت استفاده دبیران محترم و داوطلبا ...

ادامه مطلب...