مکتبستان

نوشته هایی با برچسب "مصاحبه با رتبه های برتر کنکور 97"

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 97

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 97

هرساله انجمن کنکور اقدام به مصاحبه های اختصاصی و مفصل بدون سانسور و تبلیغات با رتبه های برتر آزمون سراسری می کند. در این مصاحبه ها، تمامی سوالاتی که برای کنکوریهای ممکن است پیش بیاید پرسیده شده و پاسخ کاملی از سوی رتبه ...

ادامه مطلب...

مصاحبه اختصاصی با رتبه 32 منطقه 2 کنکور ریاضی 97

مصاحبه اختصاصی با رتبه 32 منطقه 2 کنکور ریاضی 97

گفت و گویی مفصل با محمدصادق سلیمی، رتبه 32 منطقه 2 کنکور ریاضی 97 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور     محمدصادق سلیمی جوانی از بندر بوشهر است که رتبه 32 منطقه 2 کنکور ریاضی 97 را کسب کر ...

ادامه مطلب...

مصاحبه اختصاصی با رتبه 1994 منطقه 2 کنکور تجربی 97

مصاحبه اختصاصی با رتبه 1994 منطقه 2 کنکور تجربی 97

گفت و گویی مفصل با علی توقیفی، رتبه 1994 منطقه 2 کنکور تجربی 97 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور     علی توقیفی جوانی از شهر ارومیه هست که توانسته در آزمون سراسری سال 97، رتبه 1994 منطق ...

ادامه مطلب...

مصاحبه اختصاصی با رتبه 405 منطقه 3 کنکور تجربی 97

مصاحبه اختصاصی با رتبه 405 منطقه 3 کنکور تجربی 97

گفت و گویی مفصل با فرشاد کمالی، رتبه 405 منطقه 3 کنکور تجربی 97 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور     فرشاد کمالی جوانی از شهرستان گتوند استان خوزستانه که در پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهو ...

ادامه مطلب...

مصاحبه اختصاصی با رتبه 476 منطقه 3 کنکور تجربی 97

مصاحبه اختصاصی با رتبه 476 منطقه 3 کنکور تجربی 97

گفت و گویی مفصل با محمد رضا مهری، رتبه 476 منطقه 3 کنکور تجربی 97 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور     محمد رضا مهری رتبه 476 منطقه سه و 2641 کشور  جوانی از شهرستان رباط کریمه که توانست ...

ادامه مطلب...

مصاحبه اختصاصی با رتبه 1150 منطقه 2 کنکور تجربی 97

مصاحبه اختصاصی با رتبه 1150 منطقه 2 کنکور تجربی 97

گفت و گویی مفصل با صابر ظفر پور، رتبه 1150 منطقه 2 کنکور تجربی 97 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور     آرین قنادکریمی جوانی از شهر ارومیه هست که توانسته در آزمون سراسری سال 97، رتبه 115 ...

ادامه مطلب...

مصاحبه اختصاصی با رتبه 529 منطقه 3 کنکور تجربی 97

مصاحبه اختصاصی با رتبه 529 منطقه 3 کنکور تجربی 97

گفت و گویی مفصل با امیر محمودی، رتبه 529 منطقه 3 کنکور تجربی 97 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور     امیر محمودی جوانی از شهرستان بدره استان ایلام می باشد که رتبه 529 منطقه 3 کنکور تجرب ...

ادامه مطلب...

مصاحبه اختصاصی با رتبه 1153 کشور کنکور ریاضی 97

مصاحبه اختصاصی با رتبه 1153 کشور کنکور ریاضی 97

گفت و گویی مفصل با محمد امین شفیعی، رتبه 1153 کشور در کنکور ریاضی 97 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور     محمد امین شفیعی جوانی از کوهبنان کرمان هست که به رشته مهندسی کامپیوتر علاقه زیا ...

ادامه مطلب...

مصاحبه اختصاصی با رتبه 845 منطقه 1 کنکور انسانی 97

مصاحبه اختصاصی با رتبه 845 منطقه 1 کنکور انسانی 97

گفت و گویی مفصل با محمد امین محرمی، رتبه 845 منطقه 1 کنکور انسانی 97 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور     محمد امین محرمی جوانی از شهر تبریز است که رتبه 845 منطقه 1 کنکور انسانی 97 را توانست ...

ادامه مطلب...

مصاحبه اختصاصی با رتبه 255 منطقه 2 کنکور تجربی 97

مصاحبه اختصاصی با رتبه 255 منطقه 2 کنکور تجربی 97

گفت و گویی مفصل با امیرحسین مهری، رتبه 255 منطقه 2 کنکور تجربی 97 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور     مصاحبه امروزمون با امیرحسین مهری، جوانی از سنندجه که درس خوندن برای کنکور را به طو ...

ادامه مطلب...

مصاحبه اختصاصی با رتبه 161 منطقه 1 کنکور ریاضی 97

مصاحبه اختصاصی با رتبه 161 منطقه 1 کنکور ریاضی 97

گفت و گویی مفصل با علیرضا حسینی، رتبه 161 منطقه 1 کنکور ریاضی 97 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور     امروز برای مصاحبه به سراغ علیرضا حسینی از شهر اصفهان رفته ایم که تونسته در رشته مهن ...

ادامه مطلب...

مصاحبه اختصاصی با رتبه 268 منطقه 2 کنکور تجربی 97

مصاحبه اختصاصی با رتبه 268 منطقه 2 کنکور تجربی 97

گفت و گویی مفصل با سید علی حسینی، رتبه 268 منطقه 2 کنکور تجربی 97 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور     مصاحبه امروزمون با  سید علی حسینی، پسری از شهر دماوند است که در انتخاب رشته پزشکی ...

ادامه مطلب...

مصاحبه اختصاصی با رتبه 7 منطقه 3 کنکور ریاضی 97

مصاحبه اختصاصی با رتبه 7 منطقه 3 کنکور ریاضی 97

گفت و گویی مفصل با صابر ظفر پور، رتبه 7 منطقه 3 کنکور ریاضی 97 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور     امروز برای مصاحبه سراغ کاربر خوبمون صابر ظفر پور رفته ایم. ایشون در کنکور سراسری 97 ب ...

ادامه مطلب...