فکراموز مکتبستان مکتبستان

نوشته هایی با برچسب "شوشتری"

جزوه فیزیک مبحث مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

جزوه فیزیک مبحث مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

جزوه فیزیک سال سوم ، مبحث مغناطیس و القای الکترومغناطیسی ( فصل چهارم و پنجم فیزیک 3 رشته ریاضی و فصل سوم و چهارم فیزیک 3 رشته تجربی ) کاری از جناب شوشتری   شامل درسنامه های آموزشی و تست و پاسخ کلیدی  

ادامه مطلب...