مکتبستان

نوشته هایی با برچسب "سجاد فقفور مغربی"

مصاحبه با سه رتبه تک رقمی کشوری کنکور ریاضی 97

مصاحبه با سه رتبه تک رقمی کشوری کنکور ریاضی 97

گفت و گو با سه رتبه تک رقمی کشوری کنکور ریاضی 97 سید محمد صادق کشاورزی (رتبه 2)، روزبه امین تفرشی (رتبه 5)، سجاد فقفور مغربی (رتبه 6)   قسمت دوم مصاحبه و درصدهای کارنامه کنکور اضافه شد     همیشه نح ...

ادامه مطلب...