نوشته هایی با برچسب "رشته های جدید تکمیل ظرفیت کنکور 92/ پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی"

رشته های جدید تکمیل ظرفیت کنکور 92/ پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی

رشته های جدید تکمیل ظرفیت کنکور 92/ پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی

رشته های جدید تکمیل ظرفیت کنکور 92/ پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی     ر اساس این اصلاحات حدود 30 رشته جدید به مجموعه رشته - محل هایی که پیش از این اعلام شده است، اضافه شده و تعدادی از رشته ها نیز حذف و برخی از موارد برخ ...

ادامه مطلب...