مکتبستان

نوشته هایی با برچسب "رتبه 255 منطقه 2 کنکور تجربی 97"

مصاحبه اختصاصی با رتبه 255 منطقه 2 کنکور تجربی 97

مصاحبه اختصاصی با رتبه 255 منطقه 2 کنکور تجربی 97

گفت و گویی مفصل با امیرحسین مهری، رتبه 255 منطقه 2 کنکور تجربی 97 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور     مصاحبه امروزمون با امیرحسین مهری، جوانی از سنندجه که درس خوندن برای کنکور را به طو ...

ادامه مطلب...