تاملند

نوشته هایی با برچسب "دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3"

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان خرداد ماه 93

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان خرداد ماه 93

سوال و پاسخ تشریحی امتحان نهايي سال سوم  درنوبت امتحاني خرداد ماه سال‌ تحصيلي ۱۳۹۳-۱۳۹۲   همه دروس افزوده شد   متوسطه سالي– واحد (روزانه) و نيم سالي - واحدي(بزرگسالان و داوطلبان آزاد) هماهنگ كشوري دوره دوم متوسطه و ...

ادامه مطلب...

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان دی ماه 92

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان دی ماه 92

باسمه تعاليسوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه سالي– واحد (روزانه)ونيم سالي - واحدي(بزرگسالان) و داوطلبان آزادرشته هاي نظريدرنوبت امتحاني نيمسال اول (دي ماه) سال‌تحصيلي ۱۳۹۳-۱۳۹۲ ...

ادامه مطلب...

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان شهریور ماه 92

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان شهریور ماه 92

باسمه تعاليسوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه شيوه سالي– واحد (روزانه)ونيم سالي - واحدي(بزرگسالان) و داوطلبان آزادرشته هاي نظريدرنوبت امتحاني (شهريور ماه) سال‌تحصيلي ۱۳۹۲-۱۳۹۱   ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان اردیبهشت و خرداد 92

دانلود امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان اردیبهشت و خرداد 92

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان  رشته های ریاضی و تجربی و انسانی و هنر  اردیبهشت و خرداد سال 92   همه دروس اضافه شد       ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحانات نهایی پیش دانشگاهی اردیبهشت و خرداد 92 نیمسال دوم تمام رشته ها

دانلود امتحانات نهایی پیش دانشگاهی اردیبهشت و خرداد 92 نیمسال دوم تمام رشته ها

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری پیش دانشگاهی نیم سال دومرشته های ریاضی فیزیک و تجربی و انسانی و هنر در اردیبهشت و خرداد ماه سال 92 همه دروس اضافه شد    ...

ادامه مطلب...

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان دی ماه 91

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان دی ماه 91

باسمه تعاليسوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه سالي– واحد (روزانه)ونيمسالي - واحدي(بزرگسالان) و داوطلبان آزادرشته هاي نظريدرنوبت امتحاني (ديماه) سال‌تحصيلي ۱۳۹۲-۱۳۹۱ ...

ادامه مطلب...

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان شهریور ماه 91

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان شهریور ماه 91

باسمه تعاليسوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه شيوه سالي– واحد (روزانه)ونيم سالي - واحدي(بزرگسالان) و داوطلبان آزادرشته هاي نظريدرنوبت امتحاني (شهریورماه) سال‌تحصيلي ۱۳۹۱-۱۳۹۰ ...

ادامه مطلب...

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان خرداد ماه 91

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان خرداد ماه 91

باسمه تعاليسوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه شيوه سالي– واحد (روزانه)ونيم سالي - واحدي(بزرگسالان) و داوطلبان آزادرشته هاي نظريدرنوبت امتحاني (خرداد ماه) سال‌تحصيلي ۱۳۹۱-۱۳۹۰ ...

ادامه مطلب...