نوشته هایی با برچسب "آزمون کاردانی فنی و حرفه ای 98"

دانلود آزمون کاردانی فنی و حرفه ای سال 98 رشته حسابداری

دانلود آزمون کاردانی فنی و حرفه ای سال 98 رشته حسابداری

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی سال 1398 رشته حسابداری در 28 صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود آزم ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی فنی و حرفه ای سال 98 رشته گرافیک

دانلود آزمون کاردانی فنی و حرفه ای سال 98 رشته گرافیک

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی سال 1398 رشته گرافیک در 24  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود آزمو ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی فنی و حرفه ای سال 98 رشته تربیت بدنی

دانلود آزمون کاردانی فنی و حرفه ای سال 98 رشته تربیت بدنی

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی سال 1398 رشته تربیت بدنی در 24  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی فنی و حرفه ای سال 98 رشته صنایع غذایی

دانلود آزمون کاردانی فنی و حرفه ای سال 98 رشته صنایع غذایی

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی سال 1398 رشته صنایع غذایی در 24  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی فنی و حرفه ای سال 98 معارف اقلیت دینی و زبان غیر انگلیسی

دانلود آزمون کاردانی فنی و حرفه ای سال 98 معارف اقلیت دینی و زبان غیر انگلیسی

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی سال 1398 ویژه فرهنگ و معارف های اقلیت های دینی و زبان خارجی غیر انگلیسی در 4  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی فنی و حرفه ای سال 98 رشته مکانیک خودرو

دانلود آزمون کاردانی فنی و حرفه ای سال 98 رشته مکانیک خودرو

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی سال 1398 رشته مکانیک خودرو در 36 صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود ...

ادامه مطلب...