دکتری

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 99 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99 به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 99 در روز پنجشنبه ، نهم مرداد ماه 99 برگزار شد. ...

ادامه مطلب...

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 99

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 99

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 99 برای رشته های مختلف دانشگاهی در ادامه مطلب آورده شده است. داوطلبان دکتری میتوانند کارنامه خود را برای ما بفرستند تا به آرشیو مناسبی از کارنامه های کنکور دکتری 99 رشته های مختلف برای داوطل ...

ادامه مطلب...

مصاحبه با رتبه 14 کنکور دکتری 99 رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مصاحبه با رتبه 14 کنکور دکتری 99 رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مصاحبه امروز سایت کنکور با علیرضا پیرویسیان، رتبه 14 کنکور دکتری 99 رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی می باشد. ایشون مقطع کارشناسی رو در دانشگاه خلیج فارس بوشهر در رشته مهندسی شیمی و مقطع کارشناسی ارشد رو در دانشگاه تربیت مدر ...

ادامه مطلب...

دانلود کنکور دکتری 98 جغرافیا و برنامه ریزی شهری (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 جغرافیا و برنامه ریزی شهری (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 جغرافیا و برنامه ریزی شهری به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • 11 خرداد 1398
 • 458 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مددکاری اجتماعی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مددکاری اجتماعی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مددکاری اجتماعی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مددکاری اجتماعی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • 11 خرداد 1398
 • 263 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • 11 خرداد 1398
 • 238 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 زیست شناسی -سلولی ومولکولی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 زیست شناسی -سلولی ومولکولی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته زیست شناسی -سلولی ومولکولی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 زیست شناسی -سلولی ومولکولی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • 11 خرداد 1398
 • 236 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 رشته ژئوفیزیک -الکترومغناطیس (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 رشته ژئوفیزیک -الکترومغناطیس (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته رشته ژئوفیزیک -الکترومغناطیس برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 رشته ژئوفیزیک -الکترومغناطیس به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • 11 خرداد 1398
 • 222 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی عمران -مدیریت منابع اب (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی عمران -مدیریت منابع اب (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مهندسی عمران -مدیریت منابع اب برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مهندسی عمران -مدیریت منابع اب به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • 11 خرداد 1398
 • 236 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی هوافضا- سازه های هوایی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی هوافضا- سازه های هوایی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مهندسی هوافضا- سازه های هوایی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مهندسی هوافضا- سازه های هوایی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • 11 خرداد 1398
 • 284 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • 11 خرداد 1398
 • 250 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • 11 خرداد 1398
 • 240 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 علوم و مهندسی محیط زیست (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 علوم و مهندسی محیط زیست (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته علوم و مهندسی محیط زیست برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 علوم و مهندسی محیط زیست به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • 11 خرداد 1398
 • 240 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 علوم ومهندسی اب -سازه های ابی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 علوم ومهندسی اب -سازه های ابی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته علوم ومهندسی اب -سازه های ابی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 علوم ومهندسی اب -سازه های ابی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • 11 خرداد 1398
 • 477 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 حقوق جزاوجرم شناسی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 حقوق جزاوجرم شناسی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته حقوق جزاوجرم شناسی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 حقوق جزاوجرم شناسی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • 11 خرداد 1398
 • 226 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 پاتولوژی دامپزشکی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 پاتولوژی دامپزشکی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته پاتولوژی دامپزشکی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 پاتولوژی دامپزشکی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • 11 خرداد 1398
 • 270 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • 11 خرداد 1398
 • 215 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 زمین شناسی مهندسی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 زمین شناسی مهندسی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته زمین شناسی مهندسی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 زمین شناسی مهندسی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • 11 خرداد 1398
 • 260 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علو ...

ادامه مطلب...
 • 11 خرداد 1398
 • 221 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • 11 خرداد 1398
 • 248 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 شیمی – شیمی فیزیک (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 شیمی – شیمی فیزیک (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته شیمی – شیمی فیزیک برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 شیمی – شیمی فیزیک به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • 11 خرداد 1398
 • 380 بار
 • بدون نظر
 • دکتری