دکتری

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1401

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1401

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1401 برای رشته های مختلف دانشگاهی در ادامه مطلب آورده شده است. داوطلبان دکتری میتوانند کارنامه خود را برای ما بفرستند تا به آرشیو مناسبی از کارنامه های کنکور دکتری 1401 رشته های مختلف برای د ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1401

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1401

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 1401 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری ۱۴۰۱ به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 1401 در تاریخ 6 اسفند ماه 1400 برگزار شد.    ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1400

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1400

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 1400 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1400 به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 1400 در تاریخ 15 اسفند ماه 99 برگزار شد.  ...

ادامه مطلب...

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1400

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1400

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1400 برای رشته های مختلف دانشگاهی در ادامه مطلب آورده شده است. داوطلبان دکتری میتوانند کارنامه خود را برای ما بفرستند تا به آرشیو مناسبی از کارنامه های کنکور دکتری 1400 رشته های مختلف برای د ...

ادامه مطلب...

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 99

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 99

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 99 برای رشته های مختلف دانشگاهی در ادامه مطلب آورده شده است. داوطلبان دکتری میتوانند کارنامه خود را برای ما بفرستند تا به آرشیو مناسبی از کارنامه های کنکور دکتری 99 رشته های مختلف برای داوطل ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 99 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99 به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 99 در روز پنجشنبه ، نهم مرداد ماه 99 برگزار شد. ...

ادامه مطلب...

مصاحبه با رتبه 14 کنکور دکتری 99 رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مصاحبه با رتبه 14 کنکور دکتری 99 رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مصاحبه امروز سایت کنکور با علیرضا پیرویسیان، رتبه 14 کنکور دکتری 99 رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی می باشد. ایشون مقطع کارشناسی رو در دانشگاه خلیج فارس بوشهر در رشته مهندسی شیمی و مقطع کارشناسی ارشد رو در دانشگاه تربیت مدر ...

ادامه مطلب...

دانلود کنکور دکتری 98 مدیریت بازرگانی و راهبردی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مدیریت بازرگانی و راهبردی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مدیریت بازرگانی و راهبردی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 2,711 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی به اد ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 815 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 شیمی – شیمی تجزیه (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 شیمی – شیمی تجزیه (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته شیمی – شیمی تجزیه برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 شیمی – شیمی تجزیه به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 1,244 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 رشته بیوانفورماتیک (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 رشته بیوانفورماتیک (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته رشته بیوانفورماتیک برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 رشته بیوانفورماتیک به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 474 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی عمران – محیطزیست (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی عمران – محیطزیست (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مهندسی عمران – محیطزیست برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مهندسی عمران – محیطزیست به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 447 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی معدن – استخراج (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی معدن – استخراج (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مهندسی معدن – استخراج برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مهندسی معدن – استخراج به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 723 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی کامپیوتر- نرم افزاروالگوریتم (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی کامپیوتر- نرم افزاروالگوریتم (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزاروالگوریتم برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مهندسی کامپیوتر- نرم افزاروالگوریتم به ادامه مط ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 478 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 452 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 علوم ومهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلات (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 علوم ومهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلات (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته علوم ومهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلات برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 علوم ومهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلات ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 691 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 404 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 سنجش واندازه گیری (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 سنجش واندازه گیری (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته سنجش واندازه گیری برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 سنجش واندازه گیری به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 560 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 بهداشت موادغذایی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 بهداشت موادغذایی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته بهداشت موادغذایی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 بهداشت موادغذایی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 617 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 اموزش زبان فرانسه (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 اموزش زبان فرانسه (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته اموزش زبان فرانسه برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 اموزش زبان فرانسه به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 451 بار
 • بدون نظر
 • دکتری