فکراموز مکتبستان مکتبستان

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

المپياد فيزيک

چهل و دومین المپیاد جهانی فیزیک

چهل و دومین المپیاد جهانی فیزیک

سوالات و پاسخ تشریحی چهل و دومین المپیاد جهانی فیزیک (بانکوک / تایلند) که شامل سوالات نظری و آزمایشگاه میباشد. این فایل به زبان انگلیسی نوشته شده، اما فهم آن برای دانش پژوهان ایرانی بسیار ساده است.

ادامه مطلب...