اخبار علوم پزشکی

جدیدترین تصمیم درباره آزمون های علوم پزشکی 99

جدیدترین تصمیم درباره آزمون های علوم پزشکی 99

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: اخبار غیرواقعی فضای مجازی درباره تعویق آزمون های کشوری وزارت بهداشت صحت ندارد و آخرین تصمیم گیری در این باره تنها لغو آزمونهای ملی در فروردین و اردیبهشت است. ...

ادامه مطلب...

تاریخ جدید برگزاری آزمونهای لغو شده پزشکی اسفند ماه 98

تاریخ جدید برگزاری آزمونهای لغو شده پزشکی اسفند ماه 98

  تاریخ جدید برگزاری آزمونهای لغو شده پزشکی اسفند ماه 98 اعلام شد و در ادامه مطلب آورده شده است. قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اسفند 1398 . با عنایت به لغو برگزاری آزمون ه ...

ادامه مطلب...

برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی 99 به صورت الکترونیکی

برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی 99 به صورت الکترونیکی

برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی 99 به صورت الکترونیکی خواهد بود .به آگاهی داوطلبان شرکت در سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی تیر ماه 1399 میرساند که: ...

ادامه مطلب...