پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

انتخاب رشته کنکور

رتبه و درصد لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه و درصد لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

حداقل و حداکثر رتبه و درصد لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را برای شما عزیزان کنکوری آماده کرده ایم. در این مطلب حداقل رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران د ...

ادامه مطلب...

معرفی رشته مهندسی کشتی و دریا و کشتی سازی و دریانوردی

معرفی رشته مهندسی کشتی و دریا و کشتی سازی و دریانوردی

در اینجا به معرفی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی، یعنی رشته مهندسی کشتی می پردازیم. در این مطلب ویژگی ها وشرایط این رشته در اختیار داوطلبان و علاقمندان گرامی قرار داده شده است. لطفا برای مطالعه کامل مطلب معرفی رشت ...

ادامه مطلب...

معرفی رشته مهندسی شهرسازی

معرفی رشته مهندسی شهرسازی

در اینجا به معرفی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی، یعنی رشته مهندسی شهرسازی می پردازیم. در این مطلب ویژگی ها وشرایط این رشته در اختیار داوطلبان و علاقمندان گرامی قرار داده شده است. لطفا برای مطالعه کامل مطلب معرفی ...

ادامه مطلب...

معرفی رشته مهندسی اپتیک و لیزر

معرفی رشته مهندسی اپتیک و لیزر

در اینجا به معرفی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی، یعنی رشته مهندسی اپتیک و لیزر می پردازیم. در این مطلب ویژگی ها وشرایط این رشته در اختیار داوطلبان و علاقمندان گرامی قرار داده شده است. لطفا برای مطالعه کامل مطلب م ...

ادامه مطلب...

رتبه و درصد لازم برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه و درصد لازم برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

حداقل و حداکثر رتبه و درصد لازم برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را برای شما عزیزان کنکوری آماده کرده ایم. در این مطلب حداقل رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سهمیه من ...

ادامه مطلب...

اعلام رشته‌های جدید بدون کنکور دانشگاه‌ها سال 98

اعلام رشته‌های جدید بدون کنکور دانشگاه‌ها سال 98

دوره سوم رشته‌های پذیرش بدون آزمون دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پیام‌نور، غیرانتفاعی، مجازی و پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ اعلام شد. ...

ادامه مطلب...

معرفی رشته مهندسی مخابرات دریایی

معرفی رشته مهندسی مخابرات دریایی

در اینجا به معرفی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی، یعنی رشته مهندسی مخابرات دریایی می پردازیم. در این مطلب ویژگی ها وشرایط این رشته در اختیار داوطلبان و علاقمندان گرامی قرار داده شده است. لطفا برای مطالعه کامل مطلب ...

ادامه مطلب...

معرفی رشته مهندسی صنایع ایمنی

معرفی رشته مهندسی صنایع ایمنی

در اینجا به معرفی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی، یعنی رشته مهندسی صنایع ایمنی می پردازیم. در این مطلب ویژگی ها وشرایط این رشته در اختیار داوطلبان و علاقمندان گرامی قرار داده شده است. لطفا برای مطالعه کامل مطلب مع ...

ادامه مطلب...

معرفی رشته مهندسی مدیریت اجرایی

معرفی رشته مهندسی مدیریت اجرایی

در اینجا به معرفی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی، یعنی رشته مهندسی مدیریت اجرایی می پردازیم. در این مطلب ویژگی ها وشرایط این رشته در اختیار داوطلبان و علاقمندان گرامی قرار داده شده است. لطفا برای مطالعه کامل مطلب ...

ادامه مطلب...

معرفی رشته مهندسی نساجی

معرفی رشته مهندسی نساجی

در اینجا به معرفی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی، یعنی رشته مهندسی نساجی می پردازیم. در این مطلب ویژگی ها وشرایط این رشته در اختیار داوطلبان و علاقمندان گرامی قرار داده شده است. لطفا برای مطالعه کامل مطلب معرفی رش ...

ادامه مطلب...

معرفی رشته مهندسی ماشین ابزار

معرفی رشته مهندسی ماشین ابزار

در اینجا به معرفی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی، یعنی رشته مهندسی ماشین ابزار می پردازیم. در این مطلب ویژگی ها وشرایط این رشته در اختیار داوطلبان و علاقمندان گرامی قرار داده شده است. لطفا برای مطالعه کامل مطلب مع ...

ادامه مطلب...

معرفی رشته مهندسی کامپیوتر

معرفی رشته مهندسی کامپیوتر

در اینجا به معرفی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی، یعنی رشته مهندسی کامپیوتر می پردازیم. در این مطلب ویژگی ها وشرایط این رشته در اختیار داوطلبان و علاقمندان گرامی قرار داده شده است. لطفا برای مطالعه کامل مطلب معرفی ...

ادامه مطلب...

معرفی رشته مهندسی هوانوردی خلبانی

معرفی رشته مهندسی هوانوردی خلبانی

در اینجا به معرفی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی، یعنی رشته مهندسی هوانوردی خلبانی می پردازیم. در این مطلب ویژگی ها وشرایط این رشته در اختیار داوطلبان و علاقمندان گرامی قرار داده شده است. لطفا برای مطالعه کامل مطل ...

ادامه مطلب...

معرفی رشته مهندسی هوافضا

معرفی رشته مهندسی هوافضا

در اینجا به معرفی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی، یعنی رشته مهندسی هوافضا می پردازیم. در این مطلب ویژگی ها وشرایط این رشته در اختیار داوطلبان و علاقمندان گرامی قرار داده شده است. لطفا برای مطالعه کامل مطلب معرفی ر ...

ادامه مطلب...

معرفی رشته مهندسی پلیمر

معرفی رشته مهندسی پلیمر

در اینجا به معرفی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی، یعنی رشته مهندسی پلیمر می پردازیم. در این مطلب ویژگی ها وشرایط این رشته در اختیار داوطلبان و علاقمندان گرامی قرار داده شده است. لطفا برای مطالعه کامل مطلب معرفی رش ...

ادامه مطلب...

معرفی رشته مهندسی مدیریت پروژه

معرفی رشته مهندسی مدیریت پروژه

در اینجا به معرفی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی، یعنی رشته مهندسی مدیریت پروژه می پردازیم. در این مطلب ویژگی ها وشرایط این رشته در اختیار داوطلبان و علاقمندان گرامی قرار داده شده است. لطفا برای مطالعه کامل مطلب م ...

ادامه مطلب...

معرفی رشته مهندسی معدن

معرفی رشته مهندسی معدن

در اینجا به معرفی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی، یعنی رشته مهندسی معدن می پردازیم. در این مطلب ویژگی ها وشرایط این رشته در اختیار داوطلبان و علاقمندان گرامی قرار داده شده است. لطفا برای مطالعه کامل مطلب معرفی رشت ...

ادامه مطلب...

شرایط انصراف از دانشگاه روزانه بدون محرومیت

شرایط انصراف از دانشگاه روزانه بدون محرومیت

اگر در دوره روزانه دانشگاه های دولتی پذیرش شوید و ثبت نام نکنید یک سال از شرکت در کنکور منع می شود اما شرایط انصراف بدون منع از شرکت در کنکور چیست؟ ...

ادامه مطلب...

معرفی رشته مهندسی صنایع

معرفی رشته مهندسی صنایع

در اینجا به معرفی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی، یعنی رشته مهندسی صنایع می پردازیم. در این مطلب ویژگی ها وشرایط این رشته در اختیار داوطلبان و علاقمندان گرامی قرار داده شده است. لطفا برای مطالعه کامل مطلب معرفی رش ...

ادامه مطلب...

معرفی رشته مهندسی شیمی

معرفی رشته مهندسی شیمی

در اینجا به معرفی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی، یعنی رشته مهندسی شیمی می پردازیم. در این مطلب ویژگی ها وشرایط این رشته در اختیار داوطلبان و علاقمندان گرامی قرار داده شده است. لطفا برای مطالعه کامل مطلب معرفی رشت ...

ادامه مطلب...