تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود آزمونهای آزمایشی

دانلود آزمون مدارس برتر 5 آذر 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 5 آذر 1400 پایه دوازدهم

آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم ریاضی و تجربی که در 5 آذر 1400 برگزار شده ، جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آ ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 14 آبان ماه 1400 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم

دانلود آزمون علوی 14 آبان ماه 1400 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم

دانلود آزمون علوی 14 آبان ماه 1400 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی آن در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 14 آبا ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 14 آبان 1400 پایه دوازدهم ،یازدهم و دهم

دانلود آزمون مدارس برتر 14 آبان 1400 پایه دوازدهم ،یازدهم و دهم

آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم، یازدهم و دهم رشته ریاضی و تجربی و انسانی که در 14 آبان 1400 برگزار شده ، جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 23 مهر ماه 1400

دانلود آزمون علوی 23 مهر ماه 1400

آزمون علوی 23 مهر ماه 1400 پایه دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی آن در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 23 مهر ماه 1400 به ادامه مطلب ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 23 مهر 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 23 مهر 1400 پایه دوازدهم

مرحله چهارم آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 23 مهر 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس بر ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 26 شهریور 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 26 شهریور 1400 پایه دوازدهم

مرحله سوم آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 26 شهریور 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس ب ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 22 مرداد ماه 1400

دانلود آزمون علوی 22 مرداد ماه 1400

آزمون علوی 22 مرداد ماه 1400 پایه دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی آن در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 22 مرداد ماه 1400 به ادامه ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 12 شهریور 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 12 شهریور 1400 پایه دوازدهم

مرحله دوم آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 12 شهریور 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس ب ...

ادامه مطلب...