تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود آزمونهای آزمایشی

دانلود آزمون مدارس برتر 29 اردیبهشت 1401 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 29 اردیبهشت 1401 پایه دوازدهم

دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی آزمون مدارس برتر پایه دوازدهم ریاضی و تجربی که در 29 اردیبهشت 1401 برگزار شد ، جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 20 اردیبهشت 1401 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم

دانلود آزمون مدارس برتر 20 اردیبهشت 1401 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم

دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم ریاضی و تجربی که در 20 اردیهبشت 1401 برگزار شد و همچنین پایه دهم و یازدهم رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی که در تاریخ  23 اردیهبشت 1401 برگزار شده ، جهت د ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 26 فروردین ماه 1401 پایه دوازدهم

دانلود آزمون علوی 26 فروردین ماه 1401 پایه دوازدهم

دانلود آزمون علوی 26 فروردین ماه 1401 پایه دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی آن در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 26 فروردین ماه 140 ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 2 اردیبهشت 1401 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 2 اردیبهشت 1401 پایه دوازدهم

آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم ریاضی و تجربی که در 2 اردیهبشت 1401 برگزار شده ، جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز س ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 20 اسفند 1400 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم

دانلود آزمون مدارس برتر 20 اسفند 1400 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم

آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم رشته های ریاضی و تجربی و انسانی که در تاریخ  20 اسفند 1400 و 24 اسفند 1400 برگزار شده ، جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشر ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 29 بهمن ماه 1400 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم

دانلود آزمون علوی 29 بهمن ماه 1400 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم

دانلود آزمون علوی 29 بهمن ماه 1400 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی آن در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 29 بهم ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 23 بهمن 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 23 بهمن 1400 پایه دوازدهم

آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم ریاضی و تجربی که در 23 بهمن 1400 برگزار شده ، جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 22 دی 1400 پایه دوازدهم و یازدهم و دهم

دانلود آزمون مدارس برتر 22 دی 1400 پایه دوازدهم و یازدهم و دهم

آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم، یازدهم و دهم رشته ریاضی و تجربی و انسانی که در 22 دی 1400 و 24 دی 1400 برگزار شده ، جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آم ...

ادامه مطلب...