تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود آزمونهای آزمایشی

آزمون جامع مرحله دوم قلمچی 10 خرداد 92 سال چهارم همه رشته ها

آزمون جامع مرحله دوم قلمچی 10 خرداد 92 سال چهارم همه رشته ها

آزمون جامع مرحله دوم قلمچی 10 خرداد 92 سال چهارم همه رشته ها برای فروش اینترنتی آماده شده است   آزمونهای رشته ریاضی و تجربی مرحله  ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به فروش می رسد آزمونهای رشته انسانی و ه ...

ادامه مطلب...

آزمون جامع مرحله اول قلمچی 3 خرداد 92 سال چهارم همه رشته ها

آزمون جامع مرحله اول قلمچی 3 خرداد 92 سال چهارم همه رشته ها

آزمون جامع مرحله اول قلمچی 3 خرداد 92 سال چهارم همه رشته ها برای فروش اینترنتی آماده شده است   آزمونهای رشته ریاضی و تجربی دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به فروش می رسد آزمونهای رشته انسانی و هنر ...

ادامه مطلب...

آزمون جامع دوم سنجش سال 92 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی

آزمون جامع دوم سنجش سال 92 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی

آزمون جامع دوم سازمان سنجش 27 اردیبهشت 92 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی  برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 27 اردیبهشت 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

دریافت آزمون 27 اردیبهشت 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

آزمون 27 اردیبهشت 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی برای فروش اینترنتی آماده شده است   آزمونهای رشته ریاضی و تجربی دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به فروش می رسد آزمونهای رشته انسانی د ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 13 اردیبهشت 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

دریافت آزمون 13 اردیبهشت 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

آزمون 13 اردیبهشت 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی برای فروش اینترنتی آماده شده است   آزمونهای رشته ریاضی و تجربی دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به فروش می رسد آزمونهای رشته انسانی د ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون های غیر حضوری 92 گزینه دو مرحله دوم

دانلود آزمون های غیر حضوری 92 گزینه دو مرحله دوم

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون های غیر حضوری گزینه 2 طرح بهار 92 مرحله دوم پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی محدوده مرحله دوم : حدود 50 درصد اول سال سوم   ...

ادامه مطلب...

آزمون جامع اول سنجش سال 92 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی

آزمون جامع اول سنجش سال 92 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی

آزمون جامع اول سازمان سنجش 6 اردیبهشت 92 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی  برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 30 فروردین 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

دریافت آزمون 30 فروردین 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

آزمون 30 فروردین 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی برای فروش اینترنتی آماده شده است   آزمونهای رشته ریاضی و تجربی دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به فروش می رسد آزمونهای رشته انسانی دو ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون مرحله ششم ( فروردین ماه ) سنجش سال چهارم سال ۹۱ – ۹۲

دریافت آزمون مرحله ششم ( فروردین ماه ) سنجش سال چهارم سال ۹۱ – ۹۲

آزمونهای 23 فروردین 91 ( مرحله ششم ) سازمان سنجش سال چهارم رشته تجربی سال تحصیلی ۹۱ – ۹۲ برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 16 فروردین 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

دریافت آزمون 16 فروردین 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

آزمون 16 فروردین 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی برای فروش اینترنتی آماده شده است   آزمونهای رشته ریاضی و تجربی دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به فروش می رسد آزمونهای رشته انسانی دو ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 7 فروردین 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

دریافت آزمون 7 فروردین 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

آزمون 7 فروردین 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی برای فروش اینترنتی آماده شده است   آزمونهای رشته ریاضی و تجربی دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به فروش می رسد آزمونهای رشته انسانی دون ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 25 اسفند 91 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

دریافت آزمون 25 اسفند 91 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

آزمون 25 اسفند 91 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی برای فروش اینترنتی آماده شده است   آزمونهای رشته ریاضی و تجربی دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به فروش می رسد آزمونهای رشته انسانی دونه ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون مرحله پنجم ( اسفند ماه ) سنجش سال چهارم سال ۹۱ – ۹۲

دریافت آزمون مرحله پنجم ( اسفند ماه ) سنجش سال چهارم  سال ۹۱ – ۹۲

آزمونهای 18 اسفند 91 ( مرحله پنجم ) سازمان سنجش سال چهارم رشته تجربی سال تحصیلی ۹۱ – ۹۲ برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 11 اسفند 91 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

دریافت آزمون 11 اسفند 91 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

آزمون 11 اسفند 91 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی برای فروش اینترنتی آماده شده است   آزمونهای رشته ریاضی و تجربی دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به فروش می رسد آزمونهای رشته انسانی دونه ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون مرحله چهارم سنجش سال چهارم بهمن 91

دریافت آزمون مرحله چهارم سنجش سال چهارم بهمن 91

آزمونهای 27 بهمن 91 ( مرحله چهارم ) سازمان سنجش سال چهارم رشته تجربی و ریاضی سال تحصیلی ۹۱ – ۹۲ برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 27 بهمن ۹۱ قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

دریافت آزمون 27 بهمن ۹۱ قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

آزمون 27 بهمن 91 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی برای فروش اینترنتی آماده شده است   آزمونهای رشته ریاضی و تجربی دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به فروش می رسد آزمونهای رشته انسانی دونه ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 13 بهمن ۹۱ قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

دریافت آزمون 13 بهمن ۹۱ قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

آزمون 13 بهمن 91 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی برای فروش اینترنتی آماده شده است   آزمونهای رشته ریاضی و تجربی دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به فروش می رسد آزمونهای رشته انسانی دونه ...

ادامه مطلب...