تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود آزمونهای آزمایشی

دریافت آزمون 29 شهریور 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

دریافت آزمون 29 شهریور 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 29 شهریور 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی ) به فروش می رسد    دفترچه سوالات + پاسخ تشریحی   &nb ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 15 شهریور 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

دریافت آزمون 15 شهریور 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 15 شهریور 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی ) به فروش می رسد      برای سفارش اینترنتی آزمونها ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 1 شهریور 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

دریافت آزمون 1 شهریور 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 1 شهریور 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی ) به فروش می رسد      برای سفارش اینترنتی آزمونهای ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 17 مرداد 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

دریافت آزمون 17 مرداد 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 17 مرداد 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی ) به فروش می رسد      برای سفارش اینترنتی آزمونهای ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 4 مرداد 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

دریافت آزمون 4 مرداد 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 4 مرداد 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی ) به فروش می رسد      برای سفارش اینترنتی آزمونهای ...

ادامه مطلب...

آزمون جامع سوم سنجش سال 92 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی

آزمون جامع سوم سنجش سال 92 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی

آزمون جامع سوم سازمان سنجش 17 خرداد 92 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی  برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   این ...

ادامه مطلب...

آزمون جامع مرحله سوم قلمچی 17 خرداد 92 سال چهارم همه رشته ها

آزمون جامع مرحله سوم قلمچی 17 خرداد 92 سال چهارم همه رشته ها

آزمون جامع مرحله سوم قلمچی 17 خرداد 92 سال چهارم همه رشته ها برای فروش اینترنتی آماده شده است   آزمونهای رشته ریاضی و تجربی مرحله  ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به فروش می رسد آزمونهای رشته انسانی و ه ...

ادامه مطلب...

آزمون جامع مرحله دوم قلمچی 10 خرداد 92 سال چهارم همه رشته ها

آزمون جامع مرحله دوم قلمچی 10 خرداد 92 سال چهارم همه رشته ها

آزمون جامع مرحله دوم قلمچی 10 خرداد 92 سال چهارم همه رشته ها برای فروش اینترنتی آماده شده است   آزمونهای رشته ریاضی و تجربی مرحله  ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به فروش می رسد آزمونهای رشته انسانی و ه ...

ادامه مطلب...

آزمون جامع مرحله اول قلمچی 3 خرداد 92 سال چهارم همه رشته ها

آزمون جامع مرحله اول قلمچی 3 خرداد 92 سال چهارم همه رشته ها

آزمون جامع مرحله اول قلمچی 3 خرداد 92 سال چهارم همه رشته ها برای فروش اینترنتی آماده شده است   آزمونهای رشته ریاضی و تجربی دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به فروش می رسد آزمونهای رشته انسانی و هنر ...

ادامه مطلب...

آزمون جامع دوم سنجش سال 92 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی

آزمون جامع دوم سنجش سال 92 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی

آزمون جامع دوم سازمان سنجش 27 اردیبهشت 92 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی  برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 27 اردیبهشت 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

دریافت آزمون 27 اردیبهشت 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

آزمون 27 اردیبهشت 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی برای فروش اینترنتی آماده شده است   آزمونهای رشته ریاضی و تجربی دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به فروش می رسد آزمونهای رشته انسانی د ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 13 اردیبهشت 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

دریافت آزمون 13 اردیبهشت 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

آزمون 13 اردیبهشت 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی برای فروش اینترنتی آماده شده است   آزمونهای رشته ریاضی و تجربی دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به فروش می رسد آزمونهای رشته انسانی د ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون های غیر حضوری 92 گزینه دو مرحله دوم

دانلود آزمون های غیر حضوری 92 گزینه دو مرحله دوم

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون های غیر حضوری گزینه 2 طرح بهار 92 مرحله دوم پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی محدوده مرحله دوم : حدود 50 درصد اول سال سوم   ...

ادامه مطلب...

آزمون جامع اول سنجش سال 92 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی

آزمون جامع اول سنجش سال 92 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی

آزمون جامع اول سازمان سنجش 6 اردیبهشت 92 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی  برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 30 فروردین 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

دریافت آزمون 30 فروردین 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی

آزمون 30 فروردین 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی و انسانی برای فروش اینترنتی آماده شده است   آزمونهای رشته ریاضی و تجربی دونه ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به فروش می رسد آزمونهای رشته انسانی دو ...

ادامه مطلب...