تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود آزمونهای آزمایشی

آزمون جامع سوم سنجش 93 سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون جامع سوم سنجش 93 سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 2 خرداد 93 ( جامع سوم ) سازمان سنجش سال چهارم رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 92 - 93   رشته تجربی اضافه شد   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد ب ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 2 خرداد 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

دریافت آزمون 2 خرداد 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 2 خرداد 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی ) به فروش می رسد    دفترچه سوالات + پاسخ تشریحی     ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 19 اردیبهشت 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

دریافت آزمون 19 اردیبهشت 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 19 اردیبهشت 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی ) به فروش می رسد    دفترچه سوالات + پاسخ تشریحی   & ...

ادامه مطلب...

آزمون جامع دوم سنجش سال 93 سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون جامع دوم سنجش سال 93 سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 12 اردیبهشت 93 ( جامع دوم ) سازمان سنجش سال چهارم رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 92 - 93   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد بعد از سفارش ، به صو ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 5 اردیبهشت 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

دریافت آزمون 5 اردیبهشت 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 5 اردیبهشت 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی ) به فروش می رسد    دفترچه سوالات + پاسخ تشریحی   &n ...

ادامه مطلب...

آزمون جامع اول سنجش سال 93 سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون جامع اول سنجش سال 93 سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 22 فروردین 93 ( جامع اول ) سازمان سنجش سال چهارم رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 92 - 93   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد بعد از سفارش ، به صور ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 22 فروردین 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

دریافت آزمون 22 فروردین 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 22 فروردین 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی ) به فروش می رسد    دفترچه سوالات + پاسخ تشریحی   &n ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 7 فروردین 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

دریافت آزمون 7 فروردین 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 7 فروردین 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی ) به فروش می رسد    دفترچه سوالات + پاسخ تشریحی   &nb ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 23 اسفند 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

دریافت آزمون 23 اسفند 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 23 اسفند 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی ) به فروش می رسد    دفترچه سوالات + پاسخ تشریحی   &nbs ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون مرحله پنجم سنجش ( 2 اسفند 92 ) سال چهارم

دریافت آزمون مرحله پنجم سنجش ( 2 اسفند 92 ) سال چهارم

آزمونهای 2 اسفند 92 ( مرحله پنجم ) سازمان سنجش سال چهارم رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 92 - 93   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   برای سفارش ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 9 اسفند 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

دریافت آزمون 9 اسفند 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 25 بهمن 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی ) به فروش می رسد    دفترچه سوالات + پاسخ تشریحی     ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 25 بهمن 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

دریافت آزمون 25 بهمن 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 25 بهمن 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی ) به فروش می رسد    دفترچه سوالات + پاسخ تشریحی     ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 11بهمن 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

دریافت آزمون 11بهمن 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 11 بهمن 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی ) به فروش می رسد    دفترچه سوالات + پاسخ تشریحی     ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون مرحله چهارم سنجش ( 4 بهمن 92 ) سال چهارم

دریافت آزمون مرحله چهارم سنجش ( 4 بهمن 92 ) سال چهارم

آزمونهای 4 بهمن 92 ( مرحله چهارم ) سازمان سنجش سال چهارم رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 92 - 93   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   برای سفارش ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون 27 دی 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

دریافت آزمون 27 دی 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 27 دی 92 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است     آزمون گزینه دو هم از روز چهارشنبه بر روی سایت قرار میگیرد.   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون مرحله سوم سنجش ( 14 دی 92 ) سال چهارم

دریافت آزمون مرحله سوم سنجش ( 14 دی 92 ) سال چهارم

آزمونهای 14 دی 92 ( مرحله دوم ) سازمان سنجش سال چهارم رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 92 - 93   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   برای سفارش این ...

ادامه مطلب...