پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

مدارس برتر

دانلود آزمون مدارس برتر 15 شهریور 98

دانلود آزمون مدارس برتر 15 شهریور 98

مرحله سوم آزمون مدارس برتر(نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی  که در پانزدهم شهریور 98  برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموز ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 25 مرداد 98

دانلود آزمون مدارس برتر 25 مرداد 98

مرحله دوم آزمون مدارس برتر(نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی  که در بیست و پنجم مرداد 98  برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آ ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 4 مرداد 98

دانلود آزمون مدارس برتر 4 مرداد 98

مرحله اول آزمون مدارس برتر(نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی  که در چهارم مرداد 98  برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش م ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر تیر 98

دانلود آزمون مدارس برتر تیر 98

مرحله سیزدهم آزمون مدارس برتر پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در تیرماه 98 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس برتر و دبیرستان انرژی اتمی برگزار ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر خرداد 98

دانلود آزمون مدارس برتر خرداد 98

مرحله دوازدهم آزمون مدارس برتر پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در خرداد ماه 98 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس برتر و دبیرستان انرژی اتمی بر ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر اردیبهشت 98

دانلود آزمون مدارس برتر اردیبهشت 98

مرحله یازدهم آزمون مدارس برتر پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در اردیبهشت  ماه 98 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس برتر و دبیرستان انرژی اتمی ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون های جامع مدارس برتر پایه دوازدهم سال 98

دانلود آزمون های جامع مدارس برتر پایه دوازدهم سال 98

آزمون های آنلاین مدارس برتر پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در فروردین، اردیبهشت، خرداد 98 برگزار شدند،  شامل سوالات عمومی و اختصاصی جداگانه برای رشته های ریاضی و تجربی همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماد ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر اسفند 97

دانلود آزمون مدارس برتر اسفند 97

مرحله دهم آزمون مدارس برتر پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در اسفند ماه 97 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس برتر و دبیرستان انرژی اتمی برگز ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر بهمن 97

دانلود آزمون مدارس برتر بهمن 97

مرحله نهم آزمون مدارس برتر پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در بهمن ماه 97 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس برتر و دبیرستان انرژی اتمی برگزار ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر دی 97

دانلود آزمون مدارس برتر دی 97

مرحله دوم آزمون مدارس برتر پایه های دهم و یازدهم و مرحله هشتم پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در دی ماه 97 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدار ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 30 آذر 97

دانلود آزمون مدارس برتر 30 آذر 97

مرحله هفتم آزمون مدارس برتر پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در تاریخ سی آذر ماه 97 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس برتر و دبیرستان انرژی ا ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 2 آذر 97

دانلود آزمون مدارس برتر 2 آذر 97

مرحله ششم آزمون مدارس برتر پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی و مرحله دوم آزمون مدارس برتر پایه هشتم و نهم که در دوم آذر ماه 97 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز س ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر آبان 97

دانلود آزمون مدارس برتر آبان 97

مرحله اول آزمون مدارس برتر پایه دهم و یازدهم و مرحله پنجم پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در آبان ماه 97 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس ب ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر مهر 97

دانلود آزمون مدارس برتر مهر 97

مرحله چهارم آزمون مدارس برتر پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در مهر ماه 97 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس برتر و دبیرستان انرژی اتمی برگ ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 23 شهریور 97

دانلود آزمون مدارس برتر 23 شهریور 97

مرحله سوم آزمون مدارس برتر پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در تاریخ 23 شهریورماه 97 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس برتر و دبیرستان انرژی ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 2 شهریور 97

دانلود آزمون مدارس برتر 2 شهریور 97

مرحله دوم آزمون مدارس برتر پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 2 شهریورماه 97 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. همچنین دفترچه سوالات با کمترین میزان پاسخ دهی پایه دوازدهم رشته ریاض ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر مرداد 97

دانلود آزمون مدارس برتر مرداد 97

مرحله اول آزمون مدارس برتر پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در مرداد ماه 97 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس برتر و دبیرستان انرژی اتمی برگز ...

ادامه مطلب...