عربی عمار

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود آزمونهای آزمایشی

دانلود آزمون علوی 19 دی ماه 99

دانلود آزمون علوی 19 دی ماه 99

آزمون علوی 19 دی ماه 99 پایه دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 19 دی ماه 99 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 19 دی 99 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 19 دی 99 پایه دوازدهم

مرحله هشتم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی  که در نوزدهم دی 99 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آ ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 28 آذر 99 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 28 آذر 99 پایه دوازدهم

مرحله هفتم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 28 آذر 99 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 7 آذر 99 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 7 آذر 99 پایه دوازدهم

مرحله ششم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 7 آذر 99 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش م ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 21 آذر ماه 99

دانلود آزمون علوی 21 آذر ماه 99

آزمون علوی 21 آذر ماه 99 پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 21 آذر ماه 99 به ادامه مطلب بروید ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 30 آبان ماه 99

دانلود آزمون علوی 30 آبان ماه 99

آزمون علوی 30 آبان ماه 99 پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 30 آبان ماه 99 به ادامه مطلب برو ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 9 آبان ماه 99

دانلود آزمون علوی 9 آبان ماه 99

آزمون علوی 9 آبان ماه 99 پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 9 آبان ماه 99 به ادامه مطلب بروید ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 9 آبان 99 پایه دهم و یازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 9 آبان 99 پایه دهم و یازدهم

مرحله اول آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دهم و یازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 9 آبان 99 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آ ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 16 آبان 99 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 16 آبان 99 پایه دوازدهم

مرحله پنجم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 16 آبان 99 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموز ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 25 مهر 99 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 25 مهر 99 پایه دوازدهم

مرحله چهارم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 25 مهر 99 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموز ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 18 مهر ماه 99

دانلود آزمون علوی 18 مهر ماه 99

آزمون علوی 18 مهر ماه 99 پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 18 مهر ماه 99 به ادامه مطلب بروید ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون علوی 13 شهریور ماه 99

دانلود آزمون علوی 13 شهریور ماه 99

آزمون علوی 13 شهریور ماه 99 پایه دوازدهم رشته های انسانی، تجربی و ریاضی گردآوری و سوالات و پاسخ تشریحی در اختیار کلیه دانش آموزان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود آزمون علوی 13 شهریور ماه 99 به ادامه مطلب ...

ادامه مطلب...