فکراموز مکتبستان مکتبستان

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

آرش محبی پور

جزوه هندسه پایه ، مبحث دایره و چندضلعی

جزوه هندسه پایه ، مبحث دایره و چندضلعی

دانلود جزوه هندسه پایه ، مبحث دایره و چندضلعی کاری از جناب آرش محبی پور ، شامل 110 تست با پاسخ تشریحی           شامل موضوعات : جزوه هندسه پایه ، مبحث دایره و چندضلعی –  دایره –  ویژگی های دایره –  زاویه مرکزی – ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه هندسه پایه , بخش مثلث

دانلود جزوه هندسه پایه , بخش مثلث

دانلود جزوه هندسه پایه , بخش مثلث کاری از استاد محبی پور , به همراه پاسخ تشریحی تست ها شامل موضوعات : مقدمات مثلث – زوایای خارجی مثلث – زوایای داخلی مثلث – انواع مثلث – ویژگی های مثلث متساوی الساقین –  ویژگی های مثلث متساوی الاضلاع –  ویژگی های مثلث قائم الزاویه – اجزای مثلث ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث رابطه

دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث رابطه

دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث رابطه کاری از استاد محبی پور شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 185 تست و پاسخ کلیدی  شامل موضوعات : مجموعه – حاصلضرب دکارتی – رابطه – عضویت – مجموعه مرجع – مجموعه تهی – زیر مجموعه محض سره – تعداد زیر مجموعه – مجموعه توانی – عدد اصلی مجموعه – ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث ماتریس و دستگاه

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث ماتریس و دستگاه

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث ماتریس و دستگاه کاری از استاد محبی پورشامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 170 تست و پاسخ کلیدی   شامل موضوعات : جمع ماتریس ها – ضرب ماتریس ها – توان ماتریس ها – ماتریس پوچ توان – ماتریس خود توان – ماتریس و تبدیلات هندسی – ماتریس دوران – ترانهاده ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث تئوری اعداد

دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث تئوری اعداد

دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث تئوری اعداد کاری از استاد محبی پور شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 300 تست و پاسخ کلیدی  اختصاصی سایت کنکور     شامل موضوعات : تئوری اعداد – عضو ابتدا و انتهای یک مجموعه – مجموعه کراندار – مجموعه خوش ترتیب – اصل استقرای قوی ریاضی ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه دیفرانسیل مبحث مشتق و کاربرد آن

دانلود جزوه دیفرانسیل مبحث مشتق و کاربرد آن

دانلود جزوه دیفرانسیل مبحث مشتق و کاربرد آن کاری از استاد محبی پور شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 565 تست و پاسخ کلیدی اختصاصی سایت کنکور    شامل موضوعات : مشتق و کاربرد آن – قواعد مشتق – آشنایی با مفهوم خط مماس و ارتباط آن با مشتق – مشتق پذیری ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه گسسته مبحث نظریه اعداد – ک م م – کوچکترین مضرب مشترک

دانلود جزوه گسسته مبحث نظریه اعداد – ک م م – کوچکترین مضرب مشترک

دانلود جزوه گسسته مبحث نظریه اعداد – ک م م – کوچکترین مضرب مشترک کاری از استاد محبی پور شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 100 تست و پاسخ کلیدی اختصاصی سایت کنکور 

ادامه مطلب...

دانلود جزوه گسسته مبحث نظریه اعداد – ب م م

دانلود جزوه گسسته مبحث نظریه اعداد – ب م م

دانلود جزوه گسسته مبحث نظریه اعداد – ب م م   کاری از استاد محبی پور   شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 75 تست و پاسخ کلیدی   اختصاصی سایت کنکور         شامل موضوعات : اعداد اول – بزرگترین مقسوم علیه مشترک ب م م -الگوریتم اقلیدس – ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث بیضی

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث بیضی

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث بیضی کاری از استاد محبی پور   شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه بیش از 70 تست و پاسخ کلیدی   اختصاصی سایت کنکور       شامل موضوعات : بیضی – معادله بیضی – خروج از مرکز بیضی – وتر کانونی در بیضی – مساحت ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث دایره

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث دایره

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث دایره کاری از استاد محبی پور شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه بیش از 110 تست و پاسخ کلیدی   اختصاصی سایت کنکور           شامل موضوعات : مقاطع مخروطی -معادله دایره – وضعیت نسبی نقطه و دایره – وضعیت نسبی خط و دایره – ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه دیفرانسیل مبحث مجانب

دانلود جزوه دیفرانسیل مبحث مجانب

دانلود جزوه دیفرانسیل مبحث مجانب کاری از استاد محبی پور   شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 115 تست و پاسخ کلیدی   اختصاصی سایت کنکور         شامل موضوعات : مجانب قائم – مجانب افقی – مجانب مایل – مجانب در توابع کسری  

ادامه مطلب...

دانلود جزوه دیفرانسیل , مبحث پیوستگی

دانلود جزوه دیفرانسیل , مبحث پیوستگی

دانلود جزوه دیفرانسیل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف مبحث پیوستگی کاری از استاد محبی پور     شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 125 تست و پاسخ کلیدی   اختصاصی سایت کنکور          شامل موضوعات : معرفی نموداری پیوستگی – تعریف ریاضی پیوستگی – پیوستگی یک طرفه – پیوستگی ...

ادامه مطلب...