مهندسی شیـمی

گفت و گو با محمد علی باغبان زاده، ‌رتبه 1 مهندسی شیمی

گفت و گو با محمد علی باغبان زاده، ‌رتبه 1 مهندسی شیمی

نام و نام‌خانوادگی: محمد علی باغبان زاده رشته تحصیلی: مهندسی شیمی  رتبه در آزمون: رتبه 1 دانشگاه محل تحصیل كارشناسی: دانشگاه تهران دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف ...

ادامه مطلب...

محمد حسین اقبال احمدی، 3 مهندسی شیمی

محمد حسین اقبال احمدی، 3 مهندسی شیمی

نام و نام‌خانوادگی: محمد حسین اقبال احمدی رشته تحصیلی: مهندسی شیمی رتبه در آزمون: 3 دانشگاه محل تحصیل كارشناسی: دانشگاه تهران دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشد: دانشگاه شریف ...

ادامه مطلب...