مدیریت اجرایی

گفت و گو با رتبه 1 مدیریت اجرایی

گفت و گو با رتبه 1 مدیریت اجرایی

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی فروغی نعمت‌الهی رشته تحصیلی: مهندسی برق-قدرت رتبه در آزمون: رتبه 1 در آزمون مدیریت اجرایی دانشگاه محل تحصیل كارشناسی: دانشگاه شهید باهنر كرمان دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشد: دانشگاه تهران ...

ادامه مطلب...