مجموعه مدیریت

مهسا قربانی، 1 مدیریت صنعتی

مهسا قربانی، 1 مدیریت صنعتی

نام و نام‌خانوادگی: مهسا قربانی رشته تحصیلی: مهندسی صنايع رتبه در آزمون: 1 مدیریت صنعتی رشته و دانشگاه محل تحصیل كارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه یزد رشته و دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران ...

ادامه مطلب...