عـلوم تـربیتی 2

گفت و گو با مریم محمودی، ‌رتبه 1 در علوم تربیتی 2

گفت و گو با مریم محمودی، ‌رتبه 1 در علوم تربیتی 2

نام و نام‌خانوادگی: مریم محمودی رشته تحصیلی: روانشناسی کودکان استثنایی رتبه در آزمون: رتبه 1 دانشگاه محل تحصیل كارشناسی: دانشگاه اصفهان دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشد: دانشگاه تهران ...

ادامه مطلب...