روانـشـناسـی

سمانه پوربهلول، رتبه 1 روانشناسی

سمانه پوربهلول، رتبه 1 روانشناسی

نام و نام‌خانوادگی: سمانه پوربهلول رشته تحصیلی کارشناسی: ادبیات انگلیسی رشته تحصیلی کارشناسی ارشد: روان‌شناسی رتبه در آزمون: 1 دانشگاه محل تحصیل كارشناسی: دانشگاه تهران دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشد: دانشگاه تهران ...

ادامه مطلب...