تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات - کنکور


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
عضویت در خبرنامه

     

    آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .    کل مطالب سایت


    دانشجویان و کنکور ارشد


    مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

X
گیفت کارت
ads 


بازدید : 304 بار
نظرات :

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات

 

 

 

 

اصلاح نباتات
 

در آزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91) تعداد سوالات درس اصلاح نباتات همانند سا‌ل‌هاي گذشته 25 سوال بود كه 5 سوال مربوط به فصل اصلاح و توليد مثل و تنظيم باروري، يك سوال از فصل ژنتيك كمي، 7 سوال از فصل روش‌هاي اصلاح گياهان خودگشن، 2 سوال از فصل روش‌هاي اصلاح گياهان دگرگشن، 4 سوال از فصل مقاومت به استرس‌هاي زنده، نشانگرها، 3 سوال از فصل گياهان دگرگشن و 2 سوال به صورت سوالات متفرقه طرح شده بود، نكته‌اي كه در بررسي سوالات آزمون امسال به چشم مي‌خورد اهميت فصول روش‌هاي اصلاح گياهان خودگشن و مقاومت به استرس‌هاي زنده، نشانگرها بود كه تعداد سوالات اين فصول نسبت به سال 91 افزايش چشمگيري داشته و سطح سوالات دشوارتر شده بود و تعداد سوالات حفظي نسبت به سال 91 افزايش يافته و سوالات مفهومي كمي كاهش يافته است.


آفات و بیماریها
 

در آزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91) تعداد سوالات درس آفات و بيماري‌ها 25 سوال بود كه 9 سوال از فصل مبارزه شيميايي، 4 سوال از فصل اكولوژي علف‌هاي هرز، 4 سوال از فصل كنترل بيولوژيك، 6 سوال از فصل كنترل زراعي و 2 سوال از فصل كنترل فيزيكي طرح شد كه در دو مبحث مبارزه شيميايي و كنترل زراعي سطح سوالات نسبت به سال 91 سخت‌تر و ساير فصول ذكر شده، آسان‌تر بودند. با توجه به تغييرات اهميت فصول نسبت به سال گذشته، فصل مبارزه شيميايي اكثريت سوالات را شامل مي‌شود. با توجه به اينكه در سال 91، فقط 2 سوال از اين مبحث طرح شده بود و در مورد فصل كنترل فيزيكي نيز، اين فصل در سال 91، 8 سوال از 25 سوال آزمون را شامل مي‌شد كه در آزمون امسال فقط 2 سوال طرح شده بود. در نهايت سوالات امسال نسبت به سال 91 حفظي‌تر اما زيركانه‌تر طرح شده و در صورت عدم دقت كافي، داوطلبان گزينه اشتباه را انتخاب خواهند كرد.


بیوشیمی
 

در آزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91)، تعداد سوالات درس بيوشيمي، 25 سوال همانند سال گذشته بود كه 5 سوال از فصل اسيد آمينه، 5 سوال از فصل متابوليسم قندها، 5 سوال از فصل پروتئين، 5 سوال از فصل قندها، 2 سوال از فصل واكنش‌هاي فسفريلاسيون و كينتينگ، 2 سوال از فصل متابوليسم چربي‌ها و يك سوال از فصل ويتامين‌ها طرح شده است. در سوالات آزمون امسال از مبحث قندها كه در سال 91 هيچ سوالي طرح نشده بود، 5 سوال طرح شد و اين اهميت اين فصل را نشان مي‌دهد و نكته قابل توجه، طرح نشدن حتي يك سوال از فصول چربي‌‌ها، متابوليسم اسيدهاي آمينه و مبحث pH (فصل يك) كه در سال گذشته سهم قابل توجهي در سوالات داشت، بود و نكته آخر افزايش سوالات مفهومي در سال 92 نسبت به سال 91 است.


خاک شناسی
 

در آزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91) تعداد سوالات اين درس 25 سوال بود كه 6 سوال از فصل بافت خاك، 4 سوال از فصل شيمي خاك، 4 سوال از فصل روابط آبي، 3 سوال از فصل عناصر، 3 سوال از فصل حاصلخيزي، 3 سوال از فصل خاك‌هاي شور و سديمي، يك سوال از فصل رده‌بندي و يك سوال از فصل فيزيك خاك طرح شد، در بين فصول ذكر شده فصل بافت خاك از اهميت بالايي برخوردار است. زيرا 6 سوال را به خود اختصاص داده، اما نكته قابل توجه نسبت به سال گذشته معكوس شدن تعداد سوالات فصول بافت خاك و شيمي خاك است كه در سال 91، 4 سوال از فصل بافت خاك و 6 سوال از فصل شيمي خاك است كه در سال 92، تعداد سوالات اين دو فصل جابه‌جا شده. يعني 6 سوال از فصل بافت خاك و 4 سوال از فصل شيمي خاك مي‌باشد و در آزمون سال 91 فصل عناصر بيشترين تعداد سوالات را به خود اختصاص داده بود. اما در آزمون سال 92، فقط 3 سوال از اين فصل طرح شده كه اين موضوع كاهش اهميت به فصل را نشان مي‌دهد.


زراعت و طرح آزمایشهای کشاورزی
 

در آزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91)، براي درس زراعت 30 سوال و براي درس طرح آزمايشات كشاورزي 25 سوال طرح مي‌شود. در سوالات زراعت اكثريت سوالات طبق روال سال قبل مختص مباحث فصول 1 تا 20 كتاب زراعت عمومي دكتر خواجه‌پور است كه در آزمون سال 91 تعداد سوالات 10 سوال و در آزمون 92 تعداد سوالات به 12 افزايش يافت كه اين موضوع اهميت اين مباحث را گوياست. در درس طرح آزمايشات كشاورزي هم بيشتر سوالات مثل سال 91 مربوط به فصول 2 تا 7 و فصول 10، 12، 13 و 16 كتاب طرح‌‌هاي آماري در پژوهش‌هاي كشاورزي دكتر يزدي صمدي كه اهميت اين فصول و مباحث را مشخص مي‌كند. در كل در درس زراعت 95 درصد سوالات حفظي و 5 درصد مفهومي بود و در درس طرح آزمايشات كشاورزي 45 تا 50 درصد حفظي و 50 تا 55 درصد سوالات مفهومي، محاسباتي بودند. و درصد سوالات متفرقه كه با مطالعه دقيق و كامل مباحث به راحتي قابل پاسخ‌‌گويي نبودند، كمتر از 5 درصد بود.


ژنتیک
 

در آزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91)، تعداد سوالات اين درس 25 سوال بود كه 5 سوال از فصل ژنتيك مولكولي، 3 سوال از فصل مهندسي ژنتيك، 4 سوال از فصل پيوستگي و نقشه‌كروموزومي، يك سوال از فصل تداخل عمل‌هاي ژنتيكي، 6 سوال از فصل ژنتيك كلاسيك (ژنتيك مندلي)، 4 سوال از فصل ناهنجاري‌هاي كروموزومي، يك سوال از فصل ژنتيك جمعيت و يك سوال از فصل سيتوژنتيك طرح شده بود، در سال 91 از فصل ژنتيك كلاسيك (ژنتيك مندلي) 11 سوال طرح شده بوده و اين، اهميت اين فصل را نشان مي‌داد ولي نكته جالب در سوالات امسال تقريباً نصف شدن تعداد سوالات اين فصل مي‌باشد و طرح يك سوال از فصل سيتوژنتيك است كه امسال براي اولين بار از اين مبحث سوال طرح شده است. ضريب سختي سوالات فصول ژنتيكي مولكولي، مهندسي ژنتيك پيوستگي و نقشه‌كروموزومي و ناهنجاري‌هاي كروموزومي در سال 92 بالاتر از سال 91 بود و در مبحث ژنتيك جمعيت، ضريب سختي هر دو سال با هم برابر بودند.


فیزیولوژی گیاهان زراعی
 

در آزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91)، تعداد سوالات درس فيزيولوژي گياهان زراعي 25 سوال همانند سال گذشته است كه از اين 25 سوال، 3 سوال از فصل روابط آبي، 9 سوال از فصل فتوسنتز، 2 سوال از فصل تنفس، 7 سوال از فصل تثبيت ، يك سوال از فصل انتقال و توزيع مواد فتوسنتزي، يك سوال فيزيولوژي و جوانه‌زني بذر، 2 سوال از فصل هورمون و مواد تنظيم كننده گياهي طرح شده بود كه از فصل فتوسنتز و روابط آبي نسبت به سال 91 بيشتر سوال طرح شده است و از فصولي كه در سال 91 حداقل يك سوال آمده بود مانند فيتوكروم و فتومورفوژنز سوالي طرح نشده بود و در نهايت سوالات سال 92 نسبت به سال 91 كمي دشوارتر، مفهومي‌ و محاسباتي‌‌تر شده بود.


کنترل و گواهی بذر
 

در آزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91) تعداد سوالات اين درس همانند سال گذشته 25 سوال بود كه يك سوال از فصل بيماي‌هاي بذر، يك سوال از فصل كنترل و گواهي بذر، 7 سوال از فصل آزمون‌هاي حيات بذر و جوانه‌زني، 3 سوال از فصل فيزيولوژي بذر، 4 سوال از فصل خلوص بذر، 8 سوال از فصل بازرسي مزرعه‌اي و انواع بذر و يك سوال از فصل بانك‌هاي بذر طرح شده بود. در مورد اهميت فصول و تعداد تست‌ طراحي شده از اين فصول مي‌توان گفت آزمون امسال باعث تعجب بسياري از شركت كنندگان در آزمون شد و علت آن هم طرح فقط يك سوال از مبحث كنترل و گواهي بذر بود كه در سال 91 بيشترين تعداد سوالات آزمون را به خود اختصاص داده بود و طرح 8 سوال از فصل بازرسي مزرعه‌اي و انواع بذر كه در سال گذشته فقط 4 سوال از اين مبحث طرح شده بود و براي اولين بار هم يك سوال از فصل بانك‌هاي بذر در آزمون 92 طرح شد. سوالات امسال نسبت به سال گذشته كمي دشوارتر شده بود ولي تعداد سوالات حفظي و مفهومي در هر دو سال با هم برابر بود.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید
مارکت کنکور 

ارسال شده در تاریخ 31 مرداد 1392 - توسط :

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
نظرات


 

دانلود کتاب های دانشگاهی

» دانلود جزوه نکات مهم مقاومت مصالح

» دانلود جزوه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

» دانلود جزوه کنترل فرآیند مهندسی شیمی

» دانلود جزوه الکترونیک 2 دانشگاه صنعتی شریف

» دانلود جزوه تکنیک پالس

» دانلود جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیر

» دانلود جزوه معماری معاصر

» دانلود جزوه معماری معاصر ایران

» دانلود جزوه الکترونیک 1 و 2 استاد فولادیان

» دانلود رایگان کتب و جزوات پیام نور

» دانلود کتاب کنترل سیستم های چند متغیره

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 رشته مهندسی مکانیک

» جزوه درس دینامیک

» جزوه درس کارگاه جوشکاری رشته مکانیک‎

» دانلود کتاب و حل المسائل طراحی دیجیتال موریس مانو ویرایش 5

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی دکتر بیژن طائری

» دانلود کتاب اصول ارتعاشات میروویچ

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی استاد بهمردی

» دانلود تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی

» دانلود کتاب تئوری سیستم های خطی

» دانلود جزوه پایداری سیستم های چند متغیره دکتر خاکی صدیق

» دانلود کتاب اطلاعات معماری نویفرت ترجمه فارسی

» دانلود کتاب ضروریات نرم افزار متلب برای مهندسین و دانشمندان

» دانلود کتاب و حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک محیط پیوسته مایکل لی

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی دکتر سیاهی

» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 و 2

» دانلود جزوه فیزیک عمومی 1 و 2 دانشگاه

» دانلود جزوه شیمی عمومی 1 و 2 مورتیمر

» دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن در مکانیک با استفاده از متلب

» لیست جدید منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی 97

» منابع آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی

» منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زیست شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی برق

» منابع آزمون ارشد بهداشت محیط

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه ریاضی

» منابع آزمون ارشد مجموعه تاریخ

» منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT

» منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

» منابع آزمون ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فتونیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی هوا فضا

» منابع آزمون ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مواد

» منابع آزمون ارشد مجموعه علوم اجتماعی

» منابع آزمون ارشد پرستاری

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی عمران

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی، پرورش طیور

» منابع آزمون ارشد مجموعه زمین شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فیزیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان عربی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان انگلیسی

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی برق ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی عمران 93

» آزمونهای آمادگی تسلط سازمان سنجش رشته مکانیک ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای سنجش تکمیلی ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان رشته مهندسی برق ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی مکانیک ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان مجموعه کامپیوتر ارشد 91

» مصاحبه با رتبه 9 ارشد 96 علم اطلاعات و دانش شناسی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد 96 رشته زبان و ادبیات فارسی

» مصاحبه با رتبه 5 ارشد 96 رشته علوم ارتباطات اجتماعی

» مصاحبه با رتبه 33 ارشد 96 رشته فوتونیک

» مصاحبه با رتبه 12 ارشد 96 رشته سینما

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته جامعه شناسی

» مصاحبه با رتبه 27 ارشد 96 رشته مهندسی معدن

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته های مدیریت کارآفرینی و جهانگردی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد حسابداری 95

» مصاحبه با رتبه 1 رشته علوم ارتباطات گرایش مدیریت رسانه ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 13 مجموعه مهندسی معدن ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد برق قدرت 93

» مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد رشته حسابداری

» مصاحبه با رتبه 41 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی درکنکور ارشد 92 مجید کامرانی فر

» مصاحبه با رتبه 91 رشته مهندسی نرم افزار 92 مصطفی جاویدان

» مصاحبه با رتبه 9 در مهندسی فناوری اطلاعات 92 محمد صادق رفیعی

» مصاحبه با رتبه 84 در کنکور مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 92 جواد جهانگیری

» مصاحبه با رتبه 58 رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 92 عارف ریون

» مصاحبه با رتبه 92 درکنکور کارشناسی ارشد92 مکانیک گرایش طراحی کاربردی حسن ستایش

» مصاحبه با رتبه 97 رشته مهندسی فناوری اطلاعات 92 رضا حبیبی

» رتبه 1 – مهندسی عمران – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی مکانیک – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی صنایع – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی برق – الکترونیک و مخابرات – سال 92

» رتبه 3 – مهندسی برق – کنترل – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی کامپیوتر – نرم افزار- سال 92

» رتبه 1 – علوم جغرافیایی – سال 92

» رتبه 1 – هنرهای پژوهشی – صنایع دستی – سال 92

» رتبه 1 – علوم اجتماعی – برنامه ریزی منطقه ای – سال 92

» رتبه 1 – زبان و ادبیات فارسی – سال 92آخرین ارسالهای انجمن کنکور
1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد
به ما امتیاز دهید