تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد زمین شناسی - کنکور


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
عضویت در خبرنامه

     

    آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .    کل مطالب سایت


    دانشجویان و کنکور ارشد


    مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

X
گیفت کارت
ads 


بازدید : 919 بار
نظرات :

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد زمین شناسی

 

 

 

 

چينه‌شناسي
 

در آزمون سال‌هاي 91 و 92 از فصل‌هاي ساختمان رسوبي و محيط رسوبي، نا‌پيوستگي‌ها، تعيين سن نسبي و مطلق، واحد‌هاي كرونواستراتيگرافي، واحد‌هاي زمين‌شناسي، تطابق و از فصل مه‌كانس‌ها فقط سال 91 (2) سؤال مطرح شده و تعداد كل سؤالات در سال‌هاي 91 و 92، 20 سؤال بوده است و بيشترين تعداد سؤالات در سال 91 از فصل واحد‌هاي كرونواستراتيگرافي (5 سؤال) و در سال 92 از فصل‌هاي ساختمان رسوبي محيط رسوبي و واحد‌هاي كرونواستراتيگرافي (6 سؤال) مطرح شده‌اند. سطح سؤالات سال‌هاي 91 و 92 در فصل‌هاي تطابق و تعيين نسبي و مطلق تقريباً مشابه و درصد متوسط بوده است و سطح سؤالات فصل‌هاي ساختمان رسوبي و محيط رسوبي، نا‌پيوستگي‌ها و كرونواستراتيگرافي در سال 92 نسبت به 91 دشوار‌تر بوده است و سطح سؤالات فصل واحد‌هاي زمين‌شناسي در 2 سال تقريباً مشابه و درصد دشوار بوده است.


زمين‌شناسي ايران
 

در آزمون سال‌هاي 91 و 92 از فصل‌هاي پره كامبرين، پالئوزدئيك، مزوزوئيك، منوزوييك، كواترنر، اينوليت‌ها، گسل‌هاي ايران، رخداد‌هاي زمين شناختي زون‌هاي ساختاري تعداد 20 سؤال در هر دو سال مطرح شده است.‌سطح سؤال‌هاي فصل گسل‌هاي ايران، رخداد‌هاي زمين ساختي و زون‌هاي ساختاري در سال 91 نسبت به سال 92 دشوار‌تر بوده است. سطح سؤال‌هاي فصل مزوزودئيك و كواترنر در هر دو سال تقريباً مشابه و متوسط بوده و بيشترين تعداد سؤال‌ها مربوط به همين فصول بوده است.


ژئوشيمي
 

(شامل كتاب اصول ژئوشيمي و مباني زمين شيمي دكتر فريد فر مي‌باشد)

نام فصل: پترو گرافي و پترولوژي سنگ‌هاي آذرين

در آزمون سال‌هاي 91 و 92 از فصل‌هاي زمين در ارتباط با كيهان، ساختار و تركيب زمين، رسوب‌گذاري و سنگ‌هاي رسوبي، اتمسفر، هيدروسفر و دگرگوني به‌عنوان فر‌آيند ژئوشيميايي و از فصل‌هاي ترموديناميك و شيمي بلور‌ها و ماگماتيسم و سنگ‌هاي آذرين و بيوسفر فقط در سال 91 سؤال طرح شده و از فصل ژئوشيمي ايزوتوپي فقط در سال 92 سؤال طرح شده است و از مقدمه و چرخه ژئوشيميايي در هيچ كدام از 2 سال، سؤالي مطرح نشده است و در مجموع ضريب سختي سؤالات سال 91 فصل تحولات و پترولوژي ماگمايي بالا‌تر بوده است. و تعداد سؤالات در هر 2 سؤال از اين فصل 20 سؤال بوده است.


سنگ‌شناسي
 

(شامل 3 كتاب پتروگرافي و پترولوژي سنگ‌هاي آذرين، سنگ‌شناسي دگرگوني و رسوبي مي‌باشد)

در آزمون سال‌هاي 91 و 92 از فصل پتروگرافي توصيفي سنگ‌هاي آذرين به ترتيب 2 و 4 سؤال مطرح شده است و از فصل‌هاي آرشيكتور سنگ‌هاي آذرين ـ روش‌هاي رده‌‌بندي سنگ‌هاي آذرين، پتروگرافي توصيفي سنگ‌هاي آذرين و پترولوژي سنگ‌هاي آلكانس فقط در سال 91 سؤال مطرح شده است. در مجموع ضريب سختي سؤالات سال 91 فصل تحولات و پترولوژي ماگمايي بالا‌تر بوده است. در سال 91 تعداد سؤالات حفظي 9 و تعداد سؤالات مفهومي 2 سؤال و در سال 92 تعداد سؤالات حفظي 4 سؤال بوده است. با توجه به سؤالات سال 91 به نظر مي‌رسد بيشتر تست‌ها از كتاب‌هاي پتروگرافي و پترولوژي سنگ‌هاي آذرين علي احمدي و دكتر معين وزيري، سنگ شناسي دكتر علي درويش‌زاده، رسوب‌شناسي مدرسين كه طرح شده است. و از بقيه فصول كتاب سؤالي مطرح نشده است.‌ و تعداد كلي سؤالات مطرح شده در هر 2 سال 20 سؤال بوده است.


سنگ‌شناسي دگرگوني
 

(شامل 3 كتاب پتروگرافي و پترولوژي سنگ‌هاي آذرين، سنگ‌شناسي دگرگوني و رسوبي مي‌باشد)

در آزمون‌هاي سال 91 و 92 از فصل‌هاي انواع دگرگوني، و نام‌گذاري سنگ‌هاي دگرگوني سؤال مطرح شده است و از فصل عوامل مؤثر در دگرگوني در 2 سال سؤالي مطرح نشده است. از فصل ساخت و بافت دگرگوني فقط در سال 92 و از فصل‌هاي انواع سنگ‌هاي دگرگوني و درجه دگرگوني فقط در سال 91 سؤال مطرح شده است.

از فصل عوامل مؤثر در دگرگوني در هر دو سال ضريب سختي متوسط بوده است و داوطلب با خواندن همه فصل‌هاي كتاب قادر به پاسخگويي بوده است. در سال 90 تعداد سؤالات حفظي 6 و تعداد سؤالات مفهومي 2 و در سال 91 تعداد سؤالات حفظي 5 و در سال 92 تعداد سؤالات متفرقه كه حتي با مطالعه دقيق و كامل مباحث به راحتي قابل پاسخگويي نبودند 2 سؤال بوده است تعداد كل سؤالات مطرح شده از اين درس در هر 2 سال، 20 سؤال بوده است.


سنگ‌شناسي رسوبي
 

(شامل 3 كتاب پتروگرافي و پترولوژي سنگ‌هاي آذرين، سنگ‌شناسي دگرگوني و رسوبي مي‌باشد.)

تعداد كل سؤالات مطرح شده از اين درس در هر 2 سال 20 سؤال بوده است.

از فصل رسوبات سيليسي آداري (ماسه سنگ‌ها، كتلگومرا‌ها، برش) در سال‌هاي 91 و 92 سؤال مطرح شد و تعداد سؤالات در سال 92 بيشتر بوده است (7 سؤال) و از فصل‌هاي مفاهيم اساسي و شناخت روش‌ها، سنگ‌هاي آهكي و سنگ‌هاي آهن‌دار رسوبي و سازنده‌اي آهن دار فقط در سال 91 و از هر فصل يك سؤال مطرح شده و از فصل‌هاي رسوبات سيلسي آداري (گلسنگ‌ها)، تبخيري‌ها، نهشته‌هاي رسوبي فسفات، ذغال، شيل نفتي و پتروليوم چرت‌ها و رسوبات و مكانيكي كلاتيك در هر 2 سال سؤالي مطرح نشده است.

در مجموع ضريب سختي سؤالات سال 92 در فصل 6 بالا بوده است اما در كل سؤالات سال 91 و 92، ضريب سختي يكسان داشتند. در سال 91 تعداد سؤالات حفظي 3 و در سال 92، 7 سؤال بوده است. با توجه به سؤالات سال 92 به نظر مي‌رسد بيشتر تست‌ها از كتاب‌هاي پتروگرافي و پترولوژي سنگ‌هاي آذرين علي احمدي و دكتر معين وزيري، سنگ‌شناسي دكتر علي درويش‌زاده، رسوب‌شناسي موريس تاكر مطرح شده است در سال 92 تعداد سؤالات متفرقه كه حقي با مطالعه دقيق و كامل مباحث به راحتي قابل پاسخگويي نبودند 2 سؤال بوده است.


زمين‌شناسي زيست محيطي
 

در آزمون سال 91 و 92 از فصل‌هاي زمين لرزه، آتشفشان، زمين لغزش، سيل، آلودگي و زمين‌شناسي پزشكي سؤال مطرح شده است و بيشترين تعداد سؤالات مربوط به فصل آلودگي در هر 2 سال بوده است (6 سؤال) از فصل مواد و ساختار زمين در هيچ يك از سال‌ها سؤال مطرح نشده است. سؤالات فصل‌هاي آب و هواي عهد حاضر، عوامل و تغييرات زمين و مواد و ساختار زمين و زمين لغزش سال 91 سخت‌تر بوده و سؤالات فصل‌هاي آتشفشان، نشست سيل، آلودگي و زمين‌شناسي پزشكي سال 92 سخت‌تر بوده است.

با توجه به سؤالات سال 92 به نظر مي‌رسد بيشتر تست‌ها از كتاب‌هاي زمين‌شناسي زيست محيطي تأليف دكتر فريدون عصبان طرح شده است.

در سال 92 تعداد سؤالات متفرقه كه حتي با مطالعه دقيق و كامل مباحث به راحتي قابل پاسخگويي نبودند 1 سؤال بود. در هر 2 سال از اين درس 20 سؤال مطرح شده است.


زمين‌شناسي ساختماني
 

در سال 91 و 92 از فصل‌هاي تنش و كرنش، گسل خوردگي، چين خوردگي، تورق، خطواره و لايه‌بندي و استريونت تغيير نقشه‌هاي زمين‌شناسي ساختماني سؤال مطرح شده است و در سال 91 از فصل درز و شكستگي سؤالي مطرح نشده است. بيشترين تعداد سؤالات مطرح شده از فصل استريونت در هر 2 سال با تعداد سؤالات 6 بوده است. سؤالات فصل‌هاي گسل خوردگي، تورق، خطواره و لايه‌بندي و استريونت سال 91 سخت‌تر از 92 بوده است. سؤال‌هاي فصل تنش و كرنش، درز و شكستگي، چين خوردگي و تغيير نقشه‌هاي زمين‌شناسي ساختماني سال 92 دشوارتر بوده است در مجموع از اين درس در هر 2 سال تعداد 20 سؤال مطرح شده است. در سال 91 تعداد سؤالات حفظي 5 و تعداد سؤالات مفهومي 15 سؤال بوده است. با توجه به سؤالات سال 92 به نظر مي‌رسد بيشتر تست‌ها از كتاب‌هاي مباني زمين‌شناسي ساختماني دكتر اميالي مطرح شده بود.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید
مارکت کنکور 

ارسال شده در تاریخ 31 مرداد 1392 - توسط :

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
نظرات


 

دانلود کتاب های دانشگاهی

» دانلود جزوه نکات مهم مقاومت مصالح

» دانلود جزوه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

» دانلود جزوه کنترل فرآیند مهندسی شیمی

» دانلود جزوه الکترونیک 2 دانشگاه صنعتی شریف

» دانلود جزوه تکنیک پالس

» دانلود جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیر

» دانلود جزوه معماری معاصر

» دانلود جزوه معماری معاصر ایران

» دانلود جزوه الکترونیک 1 و 2 استاد فولادیان

» دانلود رایگان کتب و جزوات پیام نور

» دانلود کتاب کنترل سیستم های چند متغیره

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 رشته مهندسی مکانیک

» جزوه درس دینامیک

» جزوه درس کارگاه جوشکاری رشته مکانیک‎

» دانلود کتاب و حل المسائل طراحی دیجیتال موریس مانو ویرایش 5

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی دکتر بیژن طائری

» دانلود کتاب اصول ارتعاشات میروویچ

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی استاد بهمردی

» دانلود تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی

» دانلود کتاب تئوری سیستم های خطی

» دانلود جزوه پایداری سیستم های چند متغیره دکتر خاکی صدیق

» دانلود کتاب اطلاعات معماری نویفرت ترجمه فارسی

» دانلود کتاب ضروریات نرم افزار متلب برای مهندسین و دانشمندان

» دانلود کتاب و حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک محیط پیوسته مایکل لی

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی دکتر سیاهی

» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 و 2

» دانلود جزوه فیزیک عمومی 1 و 2 دانشگاه

» دانلود جزوه شیمی عمومی 1 و 2 مورتیمر

» دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن در مکانیک با استفاده از متلب

» لیست جدید منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی 97

» منابع آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی

» منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زیست شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی برق

» منابع آزمون ارشد بهداشت محیط

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه ریاضی

» منابع آزمون ارشد مجموعه تاریخ

» منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT

» منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

» منابع آزمون ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فتونیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی هوا فضا

» منابع آزمون ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مواد

» منابع آزمون ارشد پرستاری

» منابع آزمون ارشد مجموعه علوم اجتماعی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی عمران

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی، پرورش طیور

» منابع آزمون ارشد مجموعه زمین شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فیزیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان عربی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان انگلیسی

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی برق ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی عمران 93

» آزمونهای آمادگی تسلط سازمان سنجش رشته مکانیک ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای سنجش تکمیلی ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان رشته مهندسی برق ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی مکانیک ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان مجموعه کامپیوتر ارشد 91

» مصاحبه با رتبه 9 ارشد 96 علم اطلاعات و دانش شناسی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد 96 رشته زبان و ادبیات فارسی

» مصاحبه با رتبه 5 ارشد 96 رشته علوم ارتباطات اجتماعی

» مصاحبه با رتبه 33 ارشد 96 رشته فوتونیک

» مصاحبه با رتبه 12 ارشد 96 رشته سینما

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته جامعه شناسی

» مصاحبه با رتبه 27 ارشد 96 رشته مهندسی معدن

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته های مدیریت کارآفرینی و جهانگردی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد حسابداری 95

» مصاحبه با رتبه 1 رشته علوم ارتباطات گرایش مدیریت رسانه ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 13 مجموعه مهندسی معدن ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد برق قدرت 93

» مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد رشته حسابداری

» مصاحبه با رتبه 41 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی درکنکور ارشد 92 مجید کامرانی فر

» مصاحبه با رتبه 91 رشته مهندسی نرم افزار 92 مصطفی جاویدان

» مصاحبه با رتبه 9 در مهندسی فناوری اطلاعات 92 محمد صادق رفیعی

» مصاحبه با رتبه 84 در کنکور مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 92 جواد جهانگیری

» مصاحبه با رتبه 58 رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 92 عارف ریون

» مصاحبه با رتبه 92 درکنکور کارشناسی ارشد92 مکانیک گرایش طراحی کاربردی حسن ستایش

» مصاحبه با رتبه 97 رشته مهندسی فناوری اطلاعات 92 رضا حبیبی

» رتبه 1 – مهندسی عمران – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی مکانیک – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی صنایع – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی برق – الکترونیک و مخابرات – سال 92

» رتبه 3 – مهندسی برق – کنترل – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی کامپیوتر – نرم افزار- سال 92

» رتبه 1 – علوم جغرافیایی – سال 92

» رتبه 1 – هنرهای پژوهشی – صنایع دستی – سال 92

» رتبه 1 – علوم اجتماعی – برنامه ریزی منطقه ای – سال 92

» رتبه 1 – زبان و ادبیات فارسی – سال 92آخرین ارسالهای انجمن کنکور
1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد