مشاوره قبولی کنکور ارشد توسط رتبه های برتر

برنامه ریزی و مشاوره تلفنی، پرسش و پاسخ و رفع اشکال مجازی

ادغام آزمون های ارزشیابی و ارتقا در آزمون جامع داروسازی

ادغام آزمون های ارزشیابی و ارتقا در آزمون جامع داروسازی

آزمون های ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان خارج از کشور در آزمون جامع ۱۸۰ واحدی دوره دکتری عمومی داروسازی ادغام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه هفتاد و پنجمین نشست شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی (۸ تیرماه ۱۳۹۹) با توجه به یکسان بودن منابع آزمون جامع دوره دکتری عمومی داروسازی، آزمون ارزشیابی دانش آموختگان رشته داروسازی خارج از کشور و آزمون ارتقای دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی داروسازی خارج از کشور (که قبل از سال ۲۰۱۴ میلادی در خارج از کشور شروع به تحصیل کرده اند) جهت ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی داروسازی، به دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی اجازه داده می شود این آزمون ها را ادغام کند.

حد نصاب نمره قبولی در هر یک از آزمون ها بر اساس ۷۰ درصد میانگین نمرات ۵ درصد از شرکت کنندگان هر آزمون که بالاترین نمره را کسب کرده اند، تعیین می شود.

با توجه به مفاد مصوبه فوق الذکر:

۱. از این به بعد، دانش آموختگان رشته داروسازی خارج از کشور به جای شرکت در آزمون های ارزشیابی یا ارتقاء باید در آزمون جامع ۱۸۰ واحدی دوره دکتری عمومی داروسازی که حداقل سالی دو بار به صورت سراسری در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود، شرکت کنند.

۲. نمره حد نصاب قبولی در آزمون جامع داروسازی برابر با ۷۰ درصد میانگین نمرات ۵ درصد برتر شرکت کنندگان آن دوره است.

۳. مراحل پیش و پس از آزمون (تشکیل یا تکمیل پرونده در مرکز خدمات آموزشی، فرآیند ارزشیابی مدرک تحصیلی یا ادامه تحصیل) مانند قبل است.

ارسال دیدگاه

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی