تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا - کنکور


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی

تور آنتالیا

تورآنتالیا

عضویت در خبرنامه

   

  آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .  کل مطالب سایت


  دانشجویان و کنکور ارشد


  مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

ads 

X
تست تند خوانی


بازدید : 719 بار
نظرات :

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

 

 

 

 

ارتعاشات مکانیکی
 

تعداد سؤالات این درس در سال 91 و 92 پنج سؤال بود که در سال 91 مباحث بیشتری را در بر گرفته بود. در سال 92 از مبحث سیستم‌های دو درجه آزادی سؤالی مطرح نشده بود و در عوض از مبحث سیستم‌های یک درجه آزادی تست بیشتری مطرح شده بود. در کل سطح سؤالات در مبحث سیستم‌های یک درجه آزادی در سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود.


اصول جلو برندگی
 

تعداد سؤالات این درس در سال 91 سه سؤال و در سال 92 شش سؤال بود. در سال 91 تمامی سؤالات محاسباتی بود ولی در سال 92 تعداد سؤالات حفظی دو سؤال و تعداد سؤالات محاسباتی 4 سؤال بود. سال 92 تعداد مباحث بیشتر‌ی را در برداشت و یکی از سؤالات از مبحث موتور توربو جت در سال 92 تکرار سال 91 بود. در کل چون سؤالات سال 92 مبحث بیشتری را در برداشت سطح بالاتری نیز داشت در سال 92 از مباحث (سیلک‌ها، تعاریف اولیه، مثلث سرعت) سؤال مطرح شده بود ولی در سال 91 سؤالی مطرح نشده بود.


آیرودینامیک 1

 

تعداد سؤالات این درس در سال 91 چهار سؤال ولی در سال 92 سه سؤال بود. در دو سال از هیچ مبحث مشترکی سؤال طرح نشده بود. در سال 91 از مباحث (اصول و معادلات بنیادی، اندیشه‌های مقدماتی، جریان تراکم نا‌پذیر بر روی مقاطع بال) و در سال 92 از مباحث (مبانی جریان‌های غیر لزج و لزج، جریان تراکم نا‌پذیری حول بال‌های متناهی) سؤال طرح شده بود. در کل سال 91 سطح سخت‌تر و بالاتری نسبت به سال 92 داشت.


آیرودینامیک 2

 

در سال 92 چهار سؤال و در سال 91 دو سؤال طرح شده بود. در سال 91 فقط از مبحث موج‌های ضربه‌ای و انبساطی مایل سؤال مطرح شده بود. ولی در سال 92 علاوه بر آن مبحث از مبحث جریان تراکم پذیر نیز سؤال مطرح شده بود. سطح سؤالات در دو سال یکی بود.


تحلیل سازه
 

تعداد سؤالات در هر دو سال پنج عدد بود ولی سال 91 مباحث بیشتر‌ی در برداشت. سؤالات سال 92 خیلی سخت‌تر از سال 91 بود. در سال 92 از مبحث تغییر مکان تیر‌ها و روش انرژی و کمانش سؤال طرح شده بود ولی در سال 91 از مبحث کمانش سؤالی وجود نداشت و در عوض از مباحث مقدمه‌ای بر الاستیسیته و ایده‌آل سازی سؤال طرح شده بود.


ترمودینامیک 1

 

تعداد سؤالات در سال 91 چهار سؤال و در سال 92 دو سؤال بود. سؤالات در هر دو سال از مباحث آنتالپی و آنتروپی و قوانین ترمودینامیک (قانون اول) مطرح شده بود. سطح سؤالات در سال 91 خیلی بالاتر از سال 92 بود.


ترمودینامیک 2

 

تعداد سؤالات در سال 91 سه سؤال و در سال 92 دو سؤال بود که در سال 91 تمامی سؤالات از مبحث سیلک‌ها بود ولی در سال 92 از مبحث سیلک‌ها و شیر فشارشکن مطرح شده بود. در کل سؤالات سال 91 سطح بالاتری نسبت به سؤالات سال 92 داشت.


دینامیک

 

تعداد سؤالات در هر دو سال پنج عدد بود. در سال 92 از مبحث سینماتیک ذره نیز سؤال مطرح شده بود ولی در سال 91 از این مبحث سؤالی وجود نداشت. سطح سؤالات در سال 92 سخت‌تر از سال 91 بود. مباحث مشترکی که در هر دو سال وجود داشت عبارت بودند از: سِنماتیک اجسام صلب، سینتیک ذره و سینتیک اجسام صلب.


طراحی هواپیما

 

تعداد سؤالات در هر سال 91 ده سؤال و در سال 92 پانزده سؤال بود و در سال 92 تعداد مبحث بیشتری وجود داشت. از چهارده مبحثی که در دو سال مطرح شده بود تنها در چهار مبحث مشترک بودکه عبارتند از: (کنترل و پایداری، کلاس‌بندی هواپیما‌ها، matching Diagrain و طراحی بر‌اساسWT0 ).

در سه مبحث سؤالات در یک سطح بود ولی در مبحث کنترل و پایداری سؤالات سال 92 سخت‌تر بود. در سال 91 تمامی سؤالات محاسباتی (مفهومی) بود ولی در سال 92 دوازده سؤال محاسباتی و سه سؤال حفظی وجود داشت.


کنترل اتوماتیک عملکرد
 

تعداد سؤالات این درس در سال 91 هشت سؤال و در سال 92 هفت سؤال بود. در سال 91 از مبحث دیاگرام بد سؤال مطرح شده بود ولی در سال 92 از این مبحث سؤالی وجود نداشت. در کل سطح سؤالات در هر دو سال مشابه بود فقط در مبحث نایکوئیست سؤالات سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود. تمام سؤالات در هر دو سال محاسباتی (مفهومی) بودند و هیچ سؤال حفظی وجود نداشت.


مقاومت مصالح
 

تعداد سؤالات در هر دو سال پنج عدد بود. در هر دو سال به جز مبحث تنش بقیه مباحث مشابه بودند. در مبحث پیچش سؤالات سال 92 سخت بود ولی در مباحث (خمش خالص، مخازن تحت فشار و کرنش) سؤالات سال 91 سخت بودند.


مکانیک پرواز 1

 

تعداد سؤالات در هر دو سال شش تا بودند ولی سال 92 مباحث بیشتری در برداشت. در سال 92 از مبحث سرعت استال سؤال مطرح شده بود که در سال 91 سؤالی از این مبحث وجود نداشت. سؤالاتی که از مباحث (تعاریف اولیه و نرخ صعود و صعود) مطرح شده بودند در سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود ولی در بقیه مباحث سؤالات سطح یکسانی داشتند.


مکانیک پرواز 2

 

تعداد سؤالات این درس در سال 91شش سؤال و در سال 92 هفت سؤال بود. سؤالات سال 92 و 91 از مباحث مشترکی مطرح شده بودند و در کل سطح سؤالات در هر دو سال مشابه بودند. در سال 91 تعداد سؤالات حفظی دو سؤال و چهار سؤال محاسباتی (مفهومی) وجود داشت در سال 92 نیز دو سؤال حفظی و پنج سؤال محاسباتی (مفهومی) وجود داشت.


مکانیک سیالات
 

تعداد سؤالات این درس در سال 91 چهار سؤال و در سال 92 سه سؤال بودند. در سال 91 از مباحث (صورت انتگرالی معادله بقای انرژی و اندازه حرکت خطی، افت فشار در لوله‌های و دریچه‌ها) و در سال 92 از مباحث (صورت انتگرالی معادله ………… و قانون برنولی) سؤال مطرح شده بود. در مجموع می‌توان گفت که سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود به خصوص مبحث (افت فشار در لوله‌ها) چون بیشتر در آزمایشگاه بررسی می‌شود بنابر‌این سؤال سختی است.


تحلیل سوالات کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا (دولتی-92)

 

در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا امسال تعداد سوالات تخصصی 75 تست شده بود که نسبت به سال گذشته 5 سوال به سوالات درس طراحی اجسام پرنده اضافه شده بود. در کل سوالات نسبت به آزمون سال 91 در بیش از 80% مباحث مشترک بود و حتی در درس اصول جلوبرندگی چند سوال تکراری وجود داشت. در گروه درسی آیرودینامیک تعداد سوالات ترمودینامیک کمتر از سال قبل بود و بر سوالات اصول جلوبرندگی اضافه شده بود. در دیگر گروههای درسی تقریبا روال آزمون سال قبل رعایت شده بود و تنها در بعضی دروس مباحثی که از آنها سوال طرح شده بود تغییر یافته بود. اما در کل آزمون 92 به نسبت آزمون 91 ساده تر شده بود. وجود چند سوال کاملا حفظی و کم شدن سوالات محاسباتی این امر را تایید می نماید. به نظر می رسد با توجه به کاهش سوالات دروسی مانند ترمودینامیک و ساده تر شدن سوالات دروسی چون دینامیک و ارتعاشات و کنترل خطی در کنکور امسال دوستان رشته های غیر هوافضا که در آزمون هوافضا شرکت نموده اند بیشتر دچار مشکل بشوند.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید


 • برای دانلود، به روی عبارت "دانلود فایل" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
 • اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید، پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM استفاده کنید.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
 • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
 • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.konkur.in می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
 • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.
 • برای راهنمایی بیشتر اینجا را کلیک کنید.


مارکت کنکور 

ارسال شده در تاریخ 31 مرداد 1392 - توسط :

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
نظرات 

دانلود کتاب های دانشگاهی

» دانلود کتاب ضروریات نرم افزار متلب برای مهندسین و دانشمندان

» دانلود کتاب و حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک محیط پیوسته مایکل لی

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی دکتر سیاهی

» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 و 2

» دانلود جزوه فیزیک عمومی 1 و 2 دانشگاه

» دانلود جزوه شیمی عمومی 1 و 2 مورتیمر

» دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن در مکانیک با استفاده از متلب

» دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل

» دانلود جزوه ریاضیات مهندسی استاد حسنی

» دانلود رایگان کتب و جزوات پیام نور

» دانلود جزوه آموزش سیمولینک متلب‎

» دانلود کتاب و حل المسائل میدان و امواج الکترومغناطیسی چنگ ویرایش 2

» دانلود کتاب و حل المسائل مکانیک خاک کریگ ویرایش 7

» دانلود کتاب دینامیک سازه ها ماریو پاز

» دانلود کتاب کدهای متلب برای آنالیز المان محدود

» دانلود کتاب و حل المسائل آنالیز سیستم های قدرت

» دانلود کتاب و حل المسائل مهندسی الکترومغناطیس هایت ویرایش 6

» دانلود کتاب و حل المسائل پردازش سیگنالهای زمان گسسته اپنهایم ویرایش 2

» دانلود کتاب پردازش سیگنالهای دیجیتال اسمیت ویرایش 2

» دانلود کتاب مهندسی سیستم های مخابراتی پروکیس

» دانلود جزوه مهندسی تاسسیات الکترونیکی

» دانلود کتاب میکروکنترلرها

» دانلود کتاب الکترونیک قدرت

» دانلود کتاب فیلترهای دیجیتال ویرایش 2

» دانلود کتاب کنترل برق قدرت در سیستم های الکتریکی

» دانلود کتاب تئوری کاربردی رباتیک ویرایش 2

» دانلود کتاب سیگنالها و سیستم ها با متلب و سیمولینک ویرایش 3

» دانلود کتاب الکترومغناطیس مهندسی ویرایش 8

» دانلود هندبوک سنسورها ویرایش 2

» دانلود کتاب امواج الکترومغناطیسی ژوربنکو

» منابع آزمون ارشد مجموعه زیست شناسی

» منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی برق

» منابع آزمون ارشد بهداشت محیط

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه ریاضی

» منابع آزمون ارشد مجموعه تاریخ

» منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT

» منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

» منابع آزمون ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فتونیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی هوا فضا

» منابع آزمون ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مواد

» منابع آزمون ارشد پرستاری

» منابع آزمون ارشد مجموعه علوم اجتماعی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی عمران

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی، پرورش طیور

» منابع آزمون ارشد مجموعه زمین شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فیزیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان عربی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان انگلیسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

» منابع آزمون ارشد مجموعه شیمی

» منابع آزمون ارشد مجموعه روانشناسی

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی برق ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی عمران 93

» آزمونهای آمادگی تسلط سازمان سنجش رشته مکانیک ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای سنجش تکمیلی ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان رشته مهندسی برق ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی مکانیک ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان مجموعه کامپیوتر ارشد 91

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد حسابداری 95

» مصاحبه با رتبه 1 رشته علوم ارتباطات گرایش مدیریت رسانه ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 13 مجموعه مهندسی معدن ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد برق قدرت 93

» مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد رشته حسابداری

» مصاحبه با رتبه 41 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی درکنکور ارشد 92 مجید کامرانی فر

» مصاحبه با رتبه 91 رشته مهندسی نرم افزار 92 مصطفی جاویدان

» مصاحبه با رتبه 9 در مهندسی فناوری اطلاعات 92 محمد صادق رفیعی

» مصاحبه با رتبه 84 در کنکور مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 92 جواد جهانگیری

» مصاحبه با رتبه 58 رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 92 عارف ریون

» مصاحبه با رتبه 92 درکنکور کارشناسی ارشد92 مکانیک گرایش طراحی کاربردی حسن ستایش

» مصاحبه با رتبه 97 رشته مهندسی فناوری اطلاعات 92 رضا حبیبی

» رتبه 1 – مهندسی عمران – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی صنایع – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی مکانیک – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی برق – الکترونیک و مخابرات – سال 92

» رتبه 3 – مهندسی برق – کنترل – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی کامپیوتر – نرم افزار- سال 92

» رتبه 1 – علوم جغرافیایی – سال 92

» رتبه 1 – هنرهای پژوهشی – صنایع دستی – سال 92

» رتبه 1 – علوم اجتماعی – برنامه ریزی منطقه ای – سال 92

» رتبه 1 – زبان و ادبیات فارسی – سال 92

» رتبه 1 – علوم سیاسی – سال 92

» رتبه 3 – مدیریت بازرگانی – سال 92

» رتبه 3 – مدیریت صنعتی – سال 92

» رتبه 4 – MBA – سال 92

» رتبه 5 – MBA – سال 92

» رتبه 1 – مدیریت دولتی – سال 92

» رتبه 2 – علوم تربیتی 2 – سال 92

» رتبه 2 – اقتصاد – سال 92آخرین ارسالهای انجمن کنکور
1395 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد
به ما امتیاز دهید