تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا - کنکور


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
عضویت در خبرنامه

     

    آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .    کل مطالب سایت


    دانشجویان و کنکور ارشد


    مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

X
گیفت کارت
ads 


بازدید : 799 بار
نظرات :

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

 

 

 

 

ارتعاشات مكانيكي
 

تعداد سؤالات اين درس در سال 91 و 92 پنج سؤال بود كه در سال 91 مباحث بيشتري را در بر گرفته بود. در سال 92 از مبحث سيستم‌هاي دو درجه آزادي سؤالي مطرح نشده بود و در عوض از مبحث سيستم‌هاي يك درجه آزادي تست بيشتري مطرح شده بود. در كل سطح سؤالات در مبحث سيستم‌هاي يك درجه آزادي در سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود.


اصول جلو برندگي
 

تعداد سؤالات اين درس در سال 91 سه سؤال و در سال 92 شش سؤال بود. در سال 91 تمامي سؤالات محاسباتي بود ولي در سال 92 تعداد سؤالات حفظي دو سؤال و تعداد سؤالات محاسباتي 4 سؤال بود. سال 92 تعداد مباحث بيشتر‌ي را در برداشت و يكي از سؤالات از مبحث موتور توربو جت در سال 92 تكرار سال 91 بود. در كل چون سؤالات سال 92 مبحث بيشتري را در برداشت سطح بالاتري نيز داشت در سال 92 از مباحث (سيلك‌ها، تعاريف اوليه، مثلث سرعت) سؤال مطرح شده بود ولي در سال 91 سؤالي مطرح نشده بود.


آيروديناميك 1

 

تعداد سؤالات اين درس در سال 91 چهار سؤال ولي در سال 92 سه سؤال بود. در دو سال از هيچ مبحث مشتركي سؤال طرح نشده بود. در سال 91 از مباحث (اصول و معادلات بنيادي، انديشه‌هاي مقدماتي، جريان تراكم نا‌پذير بر روي مقاطع بال) و در سال 92 از مباحث (مباني جريان‌هاي غير لزج و لزج، جريان تراكم نا‌پذيري حول بال‌هاي متناهي) سؤال طرح شده بود. در كل سال 91 سطح سخت‌تر و بالاتري نسبت به سال 92 داشت.


آيروديناميك 2

 

در سال 92 چهار سؤال و در سال 91 دو سؤال طرح شده بود. در سال 91 فقط از مبحث موج‌هاي ضربه‌اي و انبساطي مايل سؤال مطرح شده بود. ولي در سال 92 علاوه بر آن مبحث از مبحث جريان تراكم پذير نيز سؤال مطرح شده بود. سطح سؤالات در دو سال يكي بود.


تحليل سازه
 

تعداد سؤالات در هر دو سال پنج عدد بود ولي سال 91 مباحث بيشتر‌ي در برداشت. سؤالات سال 92 خيلي سخت‌تر از سال 91 بود. در سال 92 از مبحث تغيير مكان تير‌ها و روش انرژي و كمانش سؤال طرح شده بود ولي در سال 91 از مبحث كمانش سؤالي وجود نداشت و در عوض از مباحث مقدمه‌اي بر الاستيسيته و ايده‌آل سازي سؤال طرح شده بود.


ترموديناميك 1

 

تعداد سؤالات در سال 91 چهار سؤال و در سال 92 دو سؤال بود. سؤالات در هر دو سال از مباحث آنتالپي و آنتروپي و قوانين ترموديناميك (قانون اول) مطرح شده بود. سطح سؤالات در سال 91 خيلي بالاتر از سال 92 بود.


ترموديناميك 2

 

تعداد سؤالات در سال 91 سه سؤال و در سال 92 دو سؤال بود كه در سال 91 تمامي سؤالات از مبحث سيلك‌ها بود ولي در سال 92 از مبحث سيلك‌ها و شير فشارشكن مطرح شده بود. در كل سؤالات سال 91 سطح بالاتري نسبت به سؤالات سال 92 داشت.


دینامیک

 

تعداد سؤالات در هر دو سال پنج عدد بود. در سال 92 از مبحث سينماتيك ذره نيز سؤال مطرح شده بود ولي در سال 91 از اين مبحث سؤالي وجود نداشت. سطح سؤالات در سال 92 سخت‌تر از سال 91 بود. مباحث مشتركي كه در هر دو سال وجود داشت عبارت بودند از: سِنماتيك اجسام صلب، سينتيك ذره و سينتيك اجسام صلب.


طراحي هواپيما

 

تعداد سؤالات در هر سال 91 ده سؤال و در سال 92 پانزده سؤال بود و در سال 92 تعداد مبحث بيشتري وجود داشت. از چهارده مبحثي كه در دو سال مطرح شده بود تنها در چهار مبحث مشترك بودکه عبارتند از: (كنترل و پايداري، كلاس‌بندي هواپيما‌ها، matching Diagrain و طراحي بر‌اساسWT0 ).

در سه مبحث سؤالات در يك سطح بود ولي در مبحث كنترل و پايداري سؤالات سال 92 سخت‌تر بود. در سال 91 تمامي سؤالات محاسباتي (مفهومي) بود ولي در سال 92 دوازده سؤال محاسباتي و سه سؤال حفظي وجود داشت.


كنترل اتوماتيك عملكرد
 

تعداد سؤالات اين درس در سال 91 هشت سؤال و در سال 92 هفت سؤال بود. در سال 91 از مبحث دياگرام بد سؤال مطرح شده بود ولي در سال 92 از اين مبحث سؤالي وجود نداشت. در كل سطح سؤالات در هر دو سال مشابه بود فقط در مبحث نايكوئيست سؤالات سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود. تمام سؤالات در هر دو سال محاسباتي (مفهومي) بودند و هيچ سؤال حفظي وجود نداشت.


مقاومت مصالح
 

تعداد سؤالات در هر دو سال پنج عدد بود. در هر دو سال به جز مبحث تنش بقيه مباحث مشابه بودند. در مبحث پيچش سؤالات سال 92 سخت بود ولي در مباحث (خمش خالص، مخازن تحت فشار و كرنش) سؤالات سال 91 سخت بودند.


مكانيك پرواز 1

 

تعداد سؤالات در هر دو سال شش تا بودند ولي سال 92 مباحث بيشتري در برداشت. در سال 92 از مبحث سرعت استال سؤال مطرح شده بود كه در سال 91 سؤالي از اين مبحث وجود نداشت. سؤالاتي كه از مباحث (تعاريف اوليه و نرخ صعود و صعود) مطرح شده بودند در سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود ولي در بقيه مباحث سؤالات سطح يكساني داشتند.


مكانيك پرواز 2

 

تعداد سؤالات اين درس در سال 91شش سؤال و در سال 92 هفت سؤال بود. سؤالات سال 92 و 91 از مباحث مشتركي مطرح شده بودند و در كل سطح سؤالات در هر دو سال مشابه بودند. در سال 91 تعداد سؤالات حفظي دو سؤال و چهار سؤال محاسباتي (مفهومي) وجود داشت در سال 92 نيز دو سؤال حفظي و پنج سؤال محاسباتي (مفهومي) وجود داشت.


مكانيك سيالات
 

تعداد سؤالات اين درس در سال 91 چهار سؤال و در سال 92 سه سؤال بودند. در سال 91 از مباحث (صورت انتگرالي معادله بقاي انرژي و اندازه حركت خطي، افت فشار در لوله‌هاي و دريچه‌ها) و در سال 92 از مباحث (صورت انتگرالي معادله ………… و قانون برنولي) سؤال مطرح شده بود. در مجموع مي‌توان گفت كه سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود به خصوص مبحث (افت فشار در لوله‌ها) چون بيشتر در آزمايشگاه بررسي مي‌شود بنابر‌اين سؤال سختي است.


تحلیل سوالات کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا (دولتی-92)

 

در آزمون كارشناسي ارشد مهندسي هوافضا امسال تعداد سوالات تخصصی 75 تست شده بود که نسبت به سال گذشته 5 سوال به سوالات درس طراحی اجسام پرنده اضافه شده بود. در کل سوالات نسبت به آزمون سال 91 در بیش از 80% مباحث مشترک بود و حتی در درس اصول جلوبرندگی چند سوال تکراری وجود داشت. در گروه درسی آیرودینامیک تعداد سوالات ترمودینامیک کمتر از سال قبل بود و بر سوالات اصول جلوبرندگی اضافه شده بود. در دیگر گروههای درسی تقریبا روال آزمون سال قبل رعایت شده بود و تنها در بعضی دروس مباحثی که از آنها سوال طرح شده بود تغییر یافته بود. اما در کل آزمون 92 به نسبت آزمون 91 ساده تر شده بود. وجود چند سوال کاملا حفظی و کم شدن سوالات محاسباتی این امر را تایید می نماید. به نظر می رسد با توجه به کاهش سوالات دروسی مانند ترمودینامیک و ساده تر شدن سوالات دروسی چون دینامیک و ارتعاشات و کنترل خطی در کنکور امسال دوستان رشته های غیر هوافضا که در آزمون هوافضا شرکت نموده اند بیشتر دچار مشکل بشوند.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید
مارکت کنکور 

ارسال شده در تاریخ 31 مرداد 1392 - توسط :

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
نظرات


 

دانلود کتاب های دانشگاهی

» دانلود جزوه نکات مهم مقاومت مصالح

» دانلود جزوه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

» دانلود جزوه کنترل فرآیند مهندسی شیمی

» دانلود جزوه الکترونیک 2 دانشگاه صنعتی شریف

» دانلود جزوه تکنیک پالس

» دانلود جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیر

» دانلود جزوه معماری معاصر

» دانلود جزوه معماری معاصر ایران

» دانلود جزوه الکترونیک 1 و 2 استاد فولادیان

» دانلود رایگان کتب و جزوات پیام نور

» دانلود کتاب کنترل سیستم های چند متغیره

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 رشته مهندسی مکانیک

» جزوه درس دینامیک

» جزوه درس کارگاه جوشکاری رشته مکانیک‎

» دانلود کتاب و حل المسائل طراحی دیجیتال موریس مانو ویرایش 5

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی دکتر بیژن طائری

» دانلود کتاب اصول ارتعاشات میروویچ

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی استاد بهمردی

» دانلود تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی

» دانلود کتاب تئوری سیستم های خطی

» دانلود جزوه پایداری سیستم های چند متغیره دکتر خاکی صدیق

» دانلود کتاب اطلاعات معماری نویفرت ترجمه فارسی

» دانلود کتاب ضروریات نرم افزار متلب برای مهندسین و دانشمندان

» دانلود کتاب و حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک محیط پیوسته مایکل لی

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی دکتر سیاهی

» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 و 2

» دانلود جزوه فیزیک عمومی 1 و 2 دانشگاه

» دانلود جزوه شیمی عمومی 1 و 2 مورتیمر

» دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن در مکانیک با استفاده از متلب

» لیست جدید منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی 97

» منابع آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی

» منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زیست شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی برق

» منابع آزمون ارشد بهداشت محیط

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه ریاضی

» منابع آزمون ارشد مجموعه تاریخ

» منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT

» منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

» منابع آزمون ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فتونیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی هوا فضا

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مواد

» منابع آزمون ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

» منابع آزمون ارشد پرستاری

» منابع آزمون ارشد مجموعه علوم اجتماعی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی عمران

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی، پرورش طیور

» منابع آزمون ارشد مجموعه زمین شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فیزیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان عربی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان انگلیسی

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی برق ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی عمران 93

» آزمونهای آمادگی تسلط سازمان سنجش رشته مکانیک ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای سنجش تکمیلی ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان رشته مهندسی برق ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی مکانیک ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان مجموعه کامپیوتر ارشد 91

» مصاحبه با رتبه 9 ارشد 96 علم اطلاعات و دانش شناسی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد 96 رشته زبان و ادبیات فارسی

» مصاحبه با رتبه 5 ارشد 96 رشته علوم ارتباطات اجتماعی

» مصاحبه با رتبه 33 ارشد 96 رشته فوتونیک

» مصاحبه با رتبه 12 ارشد 96 رشته سینما

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته جامعه شناسی

» مصاحبه با رتبه 27 ارشد 96 رشته مهندسی معدن

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته های مدیریت کارآفرینی و جهانگردی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد حسابداری 95

» مصاحبه با رتبه 1 رشته علوم ارتباطات گرایش مدیریت رسانه ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 13 مجموعه مهندسی معدن ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد برق قدرت 93

» مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد رشته حسابداری

» مصاحبه با رتبه 41 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی درکنکور ارشد 92 مجید کامرانی فر

» مصاحبه با رتبه 91 رشته مهندسی نرم افزار 92 مصطفی جاویدان

» مصاحبه با رتبه 9 در مهندسی فناوری اطلاعات 92 محمد صادق رفیعی

» مصاحبه با رتبه 84 در کنکور مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 92 جواد جهانگیری

» مصاحبه با رتبه 58 رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 92 عارف ریون

» مصاحبه با رتبه 92 درکنکور کارشناسی ارشد92 مکانیک گرایش طراحی کاربردی حسن ستایش

» مصاحبه با رتبه 97 رشته مهندسی فناوری اطلاعات 92 رضا حبیبی

» رتبه 1 – مهندسی عمران – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی مکانیک – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی صنایع – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی برق – الکترونیک و مخابرات – سال 92

» رتبه 3 – مهندسی برق – کنترل – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی کامپیوتر – نرم افزار- سال 92

» رتبه 1 – علوم جغرافیایی – سال 92

» رتبه 1 – هنرهای پژوهشی – صنایع دستی – سال 92

» رتبه 1 – علوم اجتماعی – برنامه ریزی منطقه ای – سال 92

» رتبه 1 – زبان و ادبیات فارسی – سال 92آخرین ارسالهای انجمن کنکور
1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد