مشاوره قبولی کنکور ارشد توسط رتبه های برتر

برنامه ریزی و مشاوره تلفنی، پرسش و پاسخ و رفع اشکال مجازی

دانلود سوالات و پاسخ ارشد 1401 همه رشته ها

دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی کنکور ارشد 1401 برای تمامی رشته های جهت دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ به ادامه مطلب بروید. دانلود سوالات و پاسخ ارشد 1401 همه رشته ها

دانلود سوالات و پاسخ ارشد 1401 همه رشته ها

 

مشاوره انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 1401 توسط رتبه های برتر آزمون ارشد

 

 

اساتید محترم و دانشجویان عزیز
شما میتوانید پاسخ های تشریحی خود را به ایمیل زیر بفرستید تا با نام خودتان در این پست منتشر شود

konkur.in@gmail.com

 

 

کد رشته امتحانی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1131 مطالعات جهان دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1103 سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1125 مدیریت جهانگردی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1137 مطالعات زنان دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1139 مددکاری اجتماعی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1295 آموزش مهندسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1109 زبان‌های باستانی ایران دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1362 طراحی صنعتی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1363 فرش دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1127 ایران‌شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1129 زبان و ادبیات اردو دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1138 علوم ارتباطات اجتماعی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1144 مدیریت دریایی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1146 محیط زیست دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1351 طراحی شهری دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1353 مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1356 نمایش عروسکی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1361 هنرهای ساخت و معماری دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1511 پیشگیری بیماری‌های دامی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1110 زبان‌شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1350 برنامه‌ریزی شهری – منطقه‌ای و مدیریت شهری دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1359 هنرهای پژوهشی و صنایع دستی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1153 اطلاعات دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1314 حشره‌شناسی کشاورزی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1323 اکوهیدرولوژی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1324 بیوتکنولوژی کشاورزی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1325 توسعه روستایی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1327 مدیریت کشاورزی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1119 علم اطلاعات و دانش‌شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1253 مهندسی نفت دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1256 مهندسی معماری کشتی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1502 فیزیولوژی دامپزشکی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1503 قارچ شناسی دامپزشکی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1504 بافت‌شناسی دامپزشکی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1505 باکتری‌شناسی دامپزشکی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1510 سم‌شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1128  آموزش زبان ژاپنی – بخش کتبی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1262 مهندسی درسوانح طبیعی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1322 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1202 ژئوفیزیک و هواشناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1213 زیست‌شناسی گیاهی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1214 زیست‌شناسی جانوری دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1216 زیست‌شناسی دریا دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1219 علوم شناختی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1285 مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1292 مهندسی بازرسی فنی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1501 انگل‌شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1506 ایمنی‌شناسی دامپزشکی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1507 بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1279 مهندسی هوافضا دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1286 مهندسی پلیمر- صنایع رنگ دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1287 مهندسی طراحی محیط زیست دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1290 مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون صنایع نفت دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1293 مهندسی ایمنی – بهداشت و محیط زیست /اچ اس ئی/ دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1215 علوم محیط زیست دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1217 اقیانوس‌شناسی فیزیکی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1218 تاریخ و فلسفه علم دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1273 نانوفناوری – نانومواد دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1276 مهندسی فناوری اطلاعات /ای تی/ دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1209 علوم کامپیوتر دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1255 مهندسی پلیمر دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1205 فوتونیک دفترچه سوال پاسخ کلیدی
  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1328 مهندسی فضای سبز دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1162 آینده‌ پژوهی و مدیریت دانش دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1122 زبان روسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1124 زبان آلمانی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1143 مشاوره دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1156 آماد دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1301 علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1303 زراعت و اصلاح نباتات دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1305 علوم و مهندسی باغبانی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1306 ترویج و آموزش کشاورزی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1307 علوم و مهندسی جنگل دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1309 علوم دام و طیور دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1312 مهندسی صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1313 علوم و مهندسی صنایع غذایی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1315 بیماری‌شناسی گیاهی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1317 علوم و مهندسی محیط زیست دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1142 مدیریت دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1302 علوم ومهندسی آب دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1304 اقتصاد کشاورزی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1308 مدیریت حاصلخیزی – زیست فناوری و منابع خاک دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1311 علوم و مهندسی شیلات دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1321 مدیریت و کنترل بیابان دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1133 روان‌شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1319 مهندسی مکانیک بیوسیستم دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1117 علوم تربیتی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1201 علوم زمین دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1267 مهندسی مکانیک دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1268 مهندسی معدن دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1296 مهندسی فرماندهی وکنترل دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1134 حسابداری دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1206 زیست شناسی سلولی و مولکولی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1207 آمار دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1208 ریاضی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1204 فیزیک دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1251 مهندسی برق دفترچه سوال پاسخ کلیدی
دفترچه فرانسه رشته های 1143و1117 دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1102 علوم جغرافیایی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1161 رشته‌های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1364 طراحی پارچه و لباس دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1108 علوم اجتماعی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1111 علوم قران وحدیث دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1112 فقه و حقوق دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1113 فلسفه و کلام اسلامی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1114 ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1115 الهیات و معارف اسلامی /مخصوص اهل تسنن/ دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1126 حقوق دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1130 علوم سیاسی وروابط بین‌الملل دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1132 باستان‌شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1294 ایمنی – بهداشت ومحیط زیست دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1357 هنرهای نمایشی و سینما دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1160 فرماندهی و مدیریت انتظامی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1107 تاریخ دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1116 فلسفه دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1365 معماری منظر دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1104 زبان عربی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1152 مدرسی معارف اسلامی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1358 هنرهای تصویری و طراحی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1106 علوم ورزشی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1120 زبان فرانسه دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1121 زبان انگلیسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1272 مهندسی متالورژی و مواد دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1352 معماری دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1509 بیوشیمی بالینی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1101 زبان و ادبیات فارسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1263 مهندسی نقشه‌برداری دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1259 مهندسی صنایع دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1105 علوم اقتصادی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1257 مهندسی شیمی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1283 مهندسی نساجی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1277 مهندسی کامپیوتر دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1264 مهندسی عمران دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1203 شیمی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1360 هنرهای موسیقی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
دفترچه فرانسه رشته 1126 دفترچه سوال پاسخ کلیدی
دفترچه آلمانی و فرانسه رشته‌های 1130-1116-1108 دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌

 

 

 

جزییات برگزاری آزمون

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه ۲۸، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود و بیش از ۶۴۷ هزار داوطلب متقاضی شرکت در این آزمون هستند.

کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ از امروز ۲۵ اردیبهشت ماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور  قابل دریافت است و داوطلبان می‌توانند با درج اطلاعات شناسنامه‌ای یا اطلاعات ثبت‌نامی شامل شماره پرونده و کد پیگیری کارت آزمون خود را پرینت کنند.

داوطلبان درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده کردند، لازم است به شرح زیر اقدام کنند:

۱. چنانچه زبان خارجی مندرج در کارت‌ شرکت در آزمون با زبان‌ خارجی‌ انتخابی وی‌ که در ثبت‌نام‌ اینترنتی انجام شده (البته با توجه به مفاد مواد امتحانی)، مغایرت‌ دارد، یا در رابطه با معلولیت (بینایی، شنوایی، و جسمی حرکتی) اختلافی مشاهده شد، ضروری است از دوشنبه ۲۶ اردیبهشت تا سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند. (آدرس حوزه‌های رفع نقص در اطلاعیه سازمان سنجش درج شده است). دانلود سوالات و پاسخ ارشد 1401 همه رشته ها دانلود سوالات و پاسخ ارشد 1401 همه رشته ها

۲. در صورتی که در رابطه با سایر مندرجات کارت شرکت در آزمون از جمله نام رشته تحصیلی، نام محل تحصیل و معدل دوره کارشناسی (معدل براساس مفاد بند «د‌» مندرج در این اطلاعیه) و با توجه به‌ ثبت‌نام انجام شده، اشکالی‌ مشاهده‌ می‌شود، لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ منحصراً به قسمت ویرایش اطلاعات کارت در سایت سازمان سنجش مراجعه و موارد مربوط را اصلاح کنند.

 

 

مشاوره انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 1401 توسط رتبه های برتر آزمون ارشد

 

 

ارسال دیدگاه

1307

453 نظرات جدید
854 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
207 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
سهیل

آخرین رتبه مجاز روزانه در سهمیه ازاد مهندسی شیمی چند هست ؟؟ 1257
لطفا بگید

زهره

داخل کارنامه تون هست .آخرین نفر مجاز

سهیل

واسه من سهمیه 25 هست متاسفانه سهمیه آزاد رو نزده
اتفاقا تو لیست کارنامه ها ی 1401 رفتم مهندسی شیمی توشون نبود که به جواب سوالم برسم

زهره

برای شما رو نمیدونم ولی اینو میدونم که کسایی که سهمیه دارن با سهمیه دارا مقایسه میشن و سهمیه آزاد هم با سهمیه ازاد شاید دلیلش این باشه که نزده .

زهره

من یه جا خوندم نوشته بود خالی موندن ظرفیت برای کسایی که سهمیه ۲۵ هستن یعنی کسایی که باید به حد نصاب تراز میرسیدن تعدادشون کمتر از ۲۵ درصد هست.

saeid

دوستان با رتبه 4000 پیام نور یا غیر انتفاعی تو رشته بازاریابی (مدیریت ) (تهران >کرج یا قزوین )قبول میشم؟

زهره

غیر انتفاعی التماستم میکنه چرا قبول نشی .تازه قبول میشی هیچ تکمیل ظرفیتم میزارن

سامان

دوستان معدل موثر من چرا همون معدل بدون ضریب رو نوشته؟ من روزانه بودم لیسانس . برا همه همینو زده؟

زهره

اگر ضریب رتبه دانشگاهت ۱ باشه معدلت ضربدر ۱ میشه همون منم روزانه بودم یه سری دانشگاهها که رتبه الف هستن فقط ۱.۱ هستن بقیه دانشگاهها همون ۱ محاسبه میشه

سامان

غم و اندوه

سامانتا

سلام،
معدل کارشناسی من از پیام نور 18.33 بود، معدل موثرم روهم زدن 19.39
نمی دونم واسه من که قصه ی این معدل موثر که خوب شده

زهره

منکه راضیم بچه های پیام نور معدلشون بیشتر حساب شه چون بعضی از دوستام و دیدم با چه مکافاتی درس میخوندن سختر تر از بچه های روزانه پیام نوره چون تقریبا کله کتاب و باید بخونن تا امتحان بدن استاداشونم درست حسابی نیستن .حلالت

سامانتا

مرسی زهره جون😙

زهره

فدا مدا

سهیل

من که سراسری روزانه خوندم لیسانسمو تازه مهندسی هم هستم همون معدل خودمو زده باید برم حضوری سنجش بپرسم.
نمیشه که معدل 15 دانشگاه ما اندازه 16 یا 17 دانشگاه های غیر سراسری هست

سامانتا

بله خب واقعا جای سوال داره. اما فک کنم سنجش با توجه به یه سری فاکتورها این معدل رو تغییر میده. احتمالا با توجه به افرادی که ترازشون اندازه ی شما شده اما معدلشون بیشتره یا برعکس ترازشون پایینتره ولی معدلسون بیشتره تغییر بده. اما پیشنهاد می کنم پیگیری کنین.

tws

کسی میدونه تو انتخاب رشته آیا سازمان سنجش تمام انتخاب ها وبررسی میکنند؟یا نه
اگه نه پس چرا یک شخصی ممکنه دو رشته و قبول بشه
کلا احتمال داره چندرشته انتخابی وقبولی اعلام کنند آیا بیش از دوتا یا تنها یک یا دوتا؟

eu

یه سوال داشتم کسی میدونه رشته روانشناسی عمومی رشته خوبیه یا خیر

ngar

سلام.کسی میتونه یک مشاورخوب برای انتخاب رشته معرفی کنه .واینکه بنظرتون بارتبه۳۰۰ادبیات فارسی محض چه دانشگاهی شانس قبولی دارم.

میکائیل

دانشگاه اصفهان بزنید یا سلمان کازرون اینا احتمالا بگیره

ngar

ممنونم.شمامشاورخوب نمیشناسید؟

میکائیل

واقعیتش اینکه خودم تجربه کرده باشم نه … اما سایتی مث تحصیلات تکمیلی رو دیدم مشاوره میده و چند نفر میگفتن خوبه …

رضا

یا اما زاده میتی کومان – رسید ثبت نام 16 رقمی روی سربرگه دفترچه زده 15 سنجش انتحاری نزنه اخر سر بیچاره شیم

eu

واضح تر میگم من میخوام رشته روانشناسی بالینی واصفهان وشهرهای دیگه انتخاب کنم اما میخوام بدونم وقتی بخوام اصفهان انتخاب کنم
شهرستان های استان اصفهان و باید به ترتیب بنویسم یالزومی به ترتیب نیست

E

به ترتیب علاقه‌ت باید مرتب کنی
موقعی که سنجش چک میکنه از اولویت اولت شروع میکنه اگه رتبه‌ت به اولویت اولت میخورد همونو قبولی و دیگه اولویت های بعدیت بررسی نمیشه ولی اگه نخورد میره سراغ اولویت دومت و همینطور به ترتیب تا اخرین انتخابت

eu

لطفا اگه کسی میتونه راهنمایی کنه
تو انتخاب رشته مثلا یک رشته و بخوای اصفهان و شهرستان های استان اصفهان انتخاب کنی باید تمام شهرستان های استان اصفهان وپشت سر هم اولویت بندی کنیم؟ منظورم اینه که شهرهای یک استان وباید پشت سرهم بنویسیم یا اینکه احتیاجی به ترتیب نوشتن شهرهای یک استان نیست؟

مهدی

سلام کسی با سنجش تماس گرفته؟ من چند بار ویرایش کردم دیگه نمیزاره هر چی تماس میگیرم کسی جواب نمیده

زهره

۵ بار بیشتر نمیشه ویرایش کرد آخرین ویرایشتون به عنوان انتخاب رشته قرار میگیره به نظرم باید صبر کنید شاید دوباره تمدید بشه ویرایش مجدد بزارن ولی تا اون موقع از سنجش پیگیری کنید. 02142163

میلاد

دوستان میشه تفاوت رشته مهندسی عمران با مهندسی عمران-عمران رو بگید؟ من موقع ثبت نام، رشته کارشناسی رو عمران-عمران انتخاب کردم. الان به نظر شما نیاز به ویرایش و تغییرش هست یا خیر؟
و این که شما موفق به دریافت کد 15 رقمی شدید؟ کدی که به من داده کد 16 رقمیه و همون کدیه که سایت سنجش موقع ثبت نام اولیه بهم داده بود.

زهره

کد ۱۶ رقمی درسته چون عکسی که داخل دفترچه گذاشته هم کد پیگیری ۱۶ رقمی بود.

عادل

آره برای من هم همون است فکر کنم تو دفترچه به اشتباه کد 15 رقمی نوشته شده. احتمالاً تو کنکور سال قبل کد 15 بوده امسال دیگه ادیت نکردند.

میو

دوستان یه فرمی آخر دفترچه انتخاب واحد هست
اون فرم رو کی باید به آموزش دانشکده تحویل بدیم؟

سامان

دوستان من دوتا کنکور دادم امسال . الان چطوری میشه انتخاب رشتم؟ من هردورو تو لیست انتخاب رشته برحسب علاقه وارد کردم . سنجش چطوری جواب نهایی بم میده؟ من از هرکدوم حداقل یکی رو قبول میشم. پیچیده شد :/

‌asaa

ممنونم زهره جان

زهره

خواهش میکنم

مهدی

من چند بار ویرایش کردم الان که میخوام رشته های اصلی رو وارد کنم نمیزاره کسی بوده که قبلا این مشکل براش پیش بیاد و درست بشه دوروزه درخواست دادم جواب ندادن

asaa

کسی میدونه انتخاب رشته طبق نرم افزار انتخاب رشته صحیح هست یا نه ؟؟

زهره

خیر چو ن برحسب ظرفیت و سطح و تعدادو رتبه سالهای قبله و امکان خطا زیاده دقیقا نیست ولی میتونید حدود و دربیارید.من برای لیسانس انتخاب رشته کردم اونم خود سازمان سنجش گذاشته بود که مطمئن تر.اون رشته ای که سنجش گذاشت برام خیلی داغون بود ولی خودم رشته بهتری قبول شدم.ممکنه برعکسم اتفاق بیافته.

sjb

ممنونم ازت زهره جان که راهنماییم کردی⚘

زهره

خواهش میکنم😊

sjb

میترسم رشته مورد علاقه م واولین انتخابم قرار بدم اما چون رتبه پایین تری داره بقیه شانس هام وهم از دست بدم آیا سازمان سنجش ازانتخاب اولویت اول بررسی میکنند اگرمورد قبول نبود میرن سراغ اولویت دومی وهمینطور به ترتیب یا چون رتبه پایین تر واولویت اول قرار دادیم کلا بقیه شانس ها رو هم از دست میدیم؟؟؟؟؟ کسی میتونه راهنمایی کنه

زهره

برحسب علاقت بزن طبق اولویت بررسی میشه طبق رتبه بررسی میشه از رتبه های بالاتر شروع میکنن مثلا اگر رتبه شما ۱۰ اول اولویت شما رو بررسی میکنه بعد میره سراغ رتبه ۱۱ مثلا شما اولویت اولت aمیان بررسی میکنن اگر رتبه های ۱ تا ۹ اونو زده باشن و پر شده باشه میرن اولویت های بعدی شما رو بررسی میکنن مثلا میرسن به اولویت سوم شما اگر خالی باشه شما قرار میگیری دیگه اولویت چهارم شما رو نگاه نمیکنن میرن نفر بعدی که رتبه ۱۱ هست و بررسی میکنن

sjb

کسی میتونه راهنمایی کنه
برای انتخاب رشته من کد ضریب اولیم رتبه بالاتری داره اما مورد علاقه م نیست کد ضریب دوم مورد علاقه م هست که رشته کارشناسیم هم بوده اما رتبه پایین تری داره برای اولویت بندی باید رتبه ودر نظر گرفت یا علاقه ؟نمیدونم کدوم و اول انتخاب کنم

زهره

علاقت و چون ممکنه رتبه های قبل شما اونو انتخاب نکرده باشن و جا خالی باشه.من کاردانی که بودم رشامو روزانه زدم بعد شبانه و یوی از دوستام که رتبش از من بهتر بود اول شبانه زده بود بعد روزانه اون با رتبه بهتر شبانه قبول شده بود من با رتبه کمتر از اون روزانه .کاملا شانسیه شما هرچی علاقته بزن شاید جا باشه

Nona

بعد از انتخاب رشته برای شما کد 15 رقمی از طرف سنجش ارسال شده؟؟؟
یا کلا پیامی ارسال شد که ثبت شده انتخاب رشته شما؟؟

عادل

سلام در برگه ثبت نامی من کد 16 رقمی اومد، هیچ پیامی هم از هیچ جا مبنی بر تائید نیومد فقط یک برگه نهایی اومد که برگه انتخاب رشته ام بود و نوشته بود پرینت بگیرد و تا زمان اعلام نتایج نهایی نگهدارید.

Nona

خیلی ممنون .

نیلوفر

بچه ها منظور از تاریخ فارغ التحصیلی زمانی هس ک مدرک کارشناسی رو دریافت میکنیم یا زمانی که واحدارو پاس کردیم؟؟

علی

مدرک

رضا

نه ممکنه مثلا شما تیر ماه آخرین امتحانتون رو بدین ولی مهر ماه مدرک موقتتون صادر بشه.

علی

دکمه تایید و ادامه رو که میزنم ، پیغام میده خطائی رخ داده است ‌. نتونستم انتخاب رشته کنم . دلیلش چیه

مهدی

من چند بار ویرایش کررم دیگه نمیزاره ویرایش کنم درخواست دادم امکان داره قبول نکنن دوباره ویرایش کنم؟

ج

اعلام کردند که فردا دوم تیر زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد هست

ی

azmoon.org
sanjesh,iau.ir
سایت های دانشگاه آزاد هستند برای کسانی که میخواهند دانشگاه آزاد انتخاب رشته کنند اما هنوز دفترچه منتشر نشده گفتند ازسایت آزادفرمودند اواخرهفته یا اوایل هفته آینده اطلاع رسانی میشود

**

بچه های ادبیات رتبه ها و دانشگاهایی که میخواین برین رو بفرمایید من ببینم با ۲۰ دانشگاه تهران قبول میشم یا نه 😅

میکائیل

تبریک میگم …با 20 که همه جا میشه رفت 😅 … خیالتون راحت

میو

معدلی که باید برای سنجش وارد کنیم ترم ۶ میشه یا ترم ۷؟

..

azmoon.org
sanjesh,iau.ir
سایت های دانشگاه آزاد هستند برای کسانی که میخواهند دانشگاه آزاد انتخاب رشته کنند اما هنوز دفترچه منتشر نشده گفتند اواخرهفته یا اوایل هفته آینده

مهدی

من چند بار ویرایش کردم دیگه نمیزاره چیکار کنم؟

سامان

محدودیت داره شما اول باید رو کاغذ برای خودت مینوشتی بعد پیاده میکردی دیگه نهایت تا جمعه ۳ بار ویرایش کنیش.

زهره

بیشتر از ۵ بار نمیتوتید ویرایش کنید

saeid

بچه ها لطف سایت سنجش دانشگاه ازدا رو یکی بزاره برای دانلود دفترچه میخام

عادل

برای انتخاب رشته فقط همون کد ها رو وارد می کنیم دیگه چیزی نیاز نداره که فیش واریزی یا اقدام دیگه من کدها را وارد کردم برگه انتخاب رشته رو هم پرینت گرفتم کم و کسری دیگه ای که نداره؟

عادل

سلام دوستان تو دفترچه گفته کد 15 رقمی میاد در آخر انتخاب رشته ولی الان شماره ثبت نام/انتخاب رشته تو برگه انتخاب رشته من 16 رقمی هست.

زهره

برای منم ۱۶ رقمه

زهره

اونیکه نوشته ۱۵ رقم به احتمال زیاد شمردن بلد نبوده

ن

از طریق سایت سنجش آزاد باید پیگیر اخبار در رابطه با زمان انتشار دفترچه انتخاب رشته آزاد بود

.

دفترچه انتخاب رشته آزاد کی میاد؟

saeid

دفترچه ازاد کی میاد پس؟

م.

سلام کسی میدونه با رتبه ۸۰۰ ادبیات فارسی گرایش محض روزانه کجا میاره؟

میکائیل

دانشگاهی مث شیراز زیر 100 رو قبول میکنه برا محض …دانشگاه های دیگه رو نمیدونم …دانشگاه های مختلفی رو انتخاب کنید تو گرایش های متفاوت اینجوری شانس قبول شدنتون بیشتره …

**

سلام آقای میکائیل، رتبه شما آخر سر چند شد 😁

میکائیل

سلامممم… 51 شد انتظار داشتم بهتر بشم اما خب خداروشکر …

م.

گرایش ادبیات روایی و محض دانشگاه ولیعصر رفسنجان نمیدونین رتبه چند میخواد؟ روزانش

میکائیل

خبر ندارم واقعیتش… اما فقط محض و روایی رو انتخاب نکنید چون امکان قبول شدنتون میاد پایین.

خ

کسی اینجا میخواد برای آزاد انتخاب رشته کنه که اطلاع داشته باشه از عدم انتشاردفترچه انتخاب رشته؟ هنوز خبری از دفترچه توسایت سنجش آزادنیست

Hamed

پر کامنت ترین پست سایت 🙂

میکائیل

تا نتایج انتخاب رشته همینجاییم …

خ

سایت دانشگاه آزاد وچک کردم هنوز خبری نداده چرا

خ

چرا دفترچه انتخاب رشته آزاد و منتشر نکردند

مهدی

با ADM دانلود میشه اونم همش قطع و وصل میشه

مهدی

چرا بالا نمیاد🤔

Hamed

بالاخره سنجش فارغ شد

عماد

اومد

زهره

چرا لود نمیشه پس برای من

میکائیل

همچنین برا من

زهره

نت خیلی ضعیفه

میکائیل

من دیگه دارم نمیتونم …

بومی شیراز

اخه فقط یه سازمان مریض میتونه اینقد داوطلبان رو عذاب بده
مجبور که نیستیت وعده سر خرمن میدید .
تایم اداری ساعت هفت و نیم هست تا نهایتا چهار عصر
فقط میخوام بدونم ساعت یازده شب کی تو سازمان هست که اطلاعات رو سایت بارگذاری میکنه

سامان

سازمان کجا بود رفیق، شب نشسته رو مبل ی فنجون قهوه دستش و در حالی که داره به ریش ماها می‌خنده پست میکنه

زهره

خب میگفتن ۱ تیر میاد مسخره ها از صبح منتظره ۴ صفحه ایم

سامان

سازمان رنجش

زهره

یادشون رفته

رضا

سر دفترچه ثبت نام چرخیده وضعیت سازمان سنجش خوب نیست اتاق عمل سزارین هستن احتمالا تا ساعت 6 دفترچه متولد میشه به امید خدا سازمان سنجش هم هلاک میشه

علی

سازمان سنجش واقعا شورش رو درآورده. بی‌نظم و بی مسئولیت. خدا ذلیلتون کنه

زهره

دارن انتقام میگیرین.موقع ثبت نام هی مگس پروندن کسی نیومد ثبت نام ۳ بار تمدید شد تا به خد نصاب رسید حالا دارن انتقام میگیرن.حقشون بود ثبت نام نمیکردیم

Hamed

باز شروع کردن بازیه کثیفشونو

زهره

این داستان ادامه دارد.تا ثبت نام دانشگاه همینه وضعمون .این بازی و ما شروع کردیم اینا تمومش نمیکنن

تبلیغات متنی