مراحل و نحوه پذيرش در روشهاي متمرکز و نيمه متمرکز کنکور - کنکور


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
عضویت در خبرنامه

     

    آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .    کل مطالب سایت


    دانشجویان و کنکور ارشد


    مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

X
گیفت کارت
ads 


بازدید : 242 بار
نظرات :

مراحل و نحوه پذيرش در روشهاي متمرکز و نيمه متمرکز کنکور

 

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، شيوه هاي گزينش دانشجو در دفترچه راهنماي انتخاب رشته سازمان سنجش منتشر شد.

گزينش متمرکز:

روشي است که فقط نمرات آزمون و حسب ضوابط سوابق تحصيلي داوطلبان واجد شرايط ملاک و مبناي پذيرش قرار مي گيرد و اسامي پذيرفته شدگان در يک مرحله و به طور يکجا اعلام مي شود. در اين روش هر داوطلب با توجه به شرايط وي (از نظر سهميه، بوم و …) و بر اساس نمره کل اکتسابي در زيرگروه مربوطه، به اولين کدرشته انتخابي که از نظر علمي برتري دارد (در مقايسه با ساير داوطلباني که شرايط مشابه وي را دارند)، در صورت وجود ظرفيت معرفي مي شود. گزينش اغلب رشته هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به روش متمرکز صورت مي گيرد. به منظور اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي به اين روش، اقدامات زير انجام مي شود: 

بررسي کد رشته هاي متمرکز داوطلبان و ذخيره کردن آنها به همراه ساير اطلاعات آنان

تعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وي (از هر لحاظ) و مقايسه اي که بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وي انجام مي گيرد.

اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي.

تبصره: در روش متمرکز، پذيرش در بعضي از رشته ها به صورت شرايط خاص انجام مي شود. رشته هاي داراي شرايط خاص رشته هايي هستند که در پذيرش آنها شرايط خاصي از قبيل مصاحبه، معاينه، آزمون عملي يا علمي جداگانه و … ، اعمال مي شود و اسامي پذيرفته شدگان نهايي اين رشته ها با اعمال نتايج مراحل فوق، مطابق ظرفيت هر کدرشته مشخص مي شود. نتايج پذيرفته شدگان اين رشته ها به همراه ساير رشته هاي متمرکز اعلام مي شود.

روش نيمه‎متمرکز:

روش گزينش نيمه متمرکز، روشي است که اسامي پذيرفته شدگان نهايي به صورت قطعي و در يک مرحله اعلام نمي شود. براي رشته هايي که نياز به اقدامات ديگري نظير مصاحبه، معاينه، آزمون عملي و يا علمي جداگانه دارد، بعد از اعلام نتايج نهايي رشته هاي متمرکز و از بين آن دسته از داوطلباني که کد اينگونه رشته ها را انتخاب کرده و در اولويت انتخابي قبل از اين کدها در رشته متمرکز پذيرفته نشده اند، به صورت چند برابر ظرفيت گزينش صورت مي گيرد.

اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه، آزمون علمي و يا عملي اعلام مي شود. در گزينش نهايي هر يک از رشته هاي نيمه متمرکز علاوه بر نمرات آزمون، نتايج مراحل فوق مربوط به هر رشته نيز ملاک قرار داده مي شود و اسامي پذيرفته شدگان نهايي اعلام مي شود.

پس از انتشار فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي متمرکز، فهرست اسامي معرفي شدگان هر يک از کدرشته هاي نيمه متمرکز تا چند برابر ظرفيت هر رشته با توجه به نمره کل از بين داوطلباني که کد رشته يا کد رشته هاي مذکور را انتخاب کرده اند استخراج و اعلام خواهد شد.

تبصره: آن دسته از داوطلباني که در کد رشته متمرکز انتخابي، قبل از کد رشته هاي نيمه متمرکز پذيرفته شوند، در رديف واجدين شرايط رشته هاي نيمه متمرکز به منظور استخراج فهرست معرفي شدگان رشته يا رشته هاي نيمه‎متمرکز قرار نمي گيرند.

گزينش نهايي در هر رشته بر اساس نمره کل اکتسابي مربوط و با توجه به نتايج مصاحبه، معاينه، آزمون عملي و يا علمي و نتيجه بررسي صلاحيت‎هاي عمومي داوطلبان توسط ارگان ذيربط، انجام و فهرست اسامي قبول شدگان نهايي استخراج و اعلام خواهد شد.

پذيرفته شدن داوطلب پس از موفقيت در مصاحبه و معاينه و يا آزمون عملي و گزينش نهايي در هر يک از رشته هاي تحصيلي نيمه متمرکز دوره هاي روزانه، به عنوان يک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولي براي وي محسوب مي شود.

اين دسته از داوطلبان لازم است در تاريخ مقرر در رشته قبولي متمرکز ثبت نام و تحصيل کنند.

در صورتي که براي مراحل گزينش رشته يا رشته هاي نيمه متمرکز معرفي شده اقدام کنند و در مراحل مختلف گزينش رشته يا رشته هاي مذکور پذيرفته شوند و فهرست اسامي آنان جزو پذيرفته شدگان نهايي رشته نيمه متمرکز اعلام شود، قبولي قبلي آنان در رشته متمرکز لغو گرديده و با آنان همانند دانشجويان انتقالي رفتار خواهد شد.

نکته مهم: به آن دسته از داوطلباني که در رديف پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي متمرکز شرايط خاص و يا رشته هاي داراي تعهد (مانند رشته هاي بومي) قرار مي گيرند، توصيه مي شود از ادامه شرکت در مراحل مصاحبه، آزمون علمي و يا عملي رشته هاي نيمه متمرکز خودداري کنند. بديهي است چنانچه پذيرفته شدگان رشته هاي متمرکز داراي تعهد، در رديف پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي نيمه متمرکز قرار گيرند، مطابق مفاد سند تعهد محضري اخذ شده با آنان رفتار خواهد شد.

نتايج نهايي رشته هاي نيمه متمرکز حدودا در اواخر دي ماه و يا اوايل بهمن ماه اعلام مي شود، بنابراين پذيرش دانشجو و آغاز تحصيل براي رشته هاي تحصيلي نيمه متمرکز از نيمسال دوم (بهمن ماه) خواهد بود.

پرسنل رسمي هر يک از وزارتخانه ها، سازمان‎ها و ارگان‎هايي که مؤسسات آموزش عالي وابسته به آنها در آزمون سال جاري به روش نيمه متمرکز دانشجو مي پذيرند، در صورتيکه تا تاريخ 29 /12/1391 حداقل سه سال تمام سابقه خدمت رسمي در وزارتخانه ، سازمان و ارگان ذيربط داشته و نام و شماره کد وزارتخانه يا سازمان و يا ارگان محل خدمت خود را هنگام ثبت نام آزمون سراسري مشخص کرده باشند، با امکان قبولي تا چهار برابر، نسبت به ساير داوطلبان گزينش و معرفي خواهند شد.

معرفي چند برابر رشته هاي نيمه متمرکز به عنوان قبولي نهايي محسوب نمي شود و داوطلباني که مراحل مختلف مصاحبه، معاينه و آزمون عملي را با موفقيت طي نمايند و در رديف پذيرفته شدگان نهايي به عنوان قبولي توسط اين سازمان اعلام نتايج شوند پذيرفته شده رشته نيمه متمرکز هستند.

روش گزينش دانشجو در کد رشته محل هايي که پذيرش آنها صرفا بر اساس سوابق تحصيلي است:

بر اساس مصوبات نوزدهمين جلسه کارگروه ماده 4 قانون پذيرش دانشجو مصوب سال 1386 مجلس شوراي اسلامي، پذيرش در تعدادي از کد رشته محل هاي دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي صرفا براساس سوابق تحصيلي (معدل کتبي ديپلم) صورت مي پذيرد.

پذيرش در تمام کد رشته هاي تحصيلي فوق که صرفا با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي گيرد، به روش متمرکز خواهد بود. در اين روش فقط معدل کتبي ديپلم داوطلبان واجد شرايط ملاک و مبناي پذيرش قرار مي گيرد و اسامي پذيرفته شدگان در يک مرحله و به طور يکجا اعلام مي شود.

در اين روش هر داوطلب با توجه به شرايط وي (از نظر سهميه، بوم و …) و بر اساس معدل کتبي ديپلم، به اولين کد رشته انتخابي که از نظر علمي برتري دارد (در مقايسه با ساير داوطلباني که شرايط مشابه وي را دارند)، در صورت وجود ظرفيت معرفي مي شود. به منظور اعلام اسامي پذيرفته شدگان، اقدامات زير انجام مي گردد:

بررسي کدرشته هاي انتخابي داوطلبان و ذخيره کردن آنها به همراه ساير اطلاعات آنان.

تعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وي (از هر لحاظ) و مقايسه اي که بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وي انجام مي گيرد.

اعلام اسامي پذيرفته شدگان.

تبصره: از آنجا که پذيرش داوطلبان بر اساس سوابق تحصيلي (معدل کتبي ديپلم) صورت مي پذيرد و نظر به اينکه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با توجه به نوع ديپلم آنان (رياضي، تجربي ، انساني و ….) متفاوت است، لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي که متقاضي آن مي شود متفاوت باشد، درصد اعمال معدل کتبي متفاوت خواهد بود.اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید


مارکت کنکور 
ارسال شده در تاریخ 15 مرداد 1392 - توسط :

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
نظرات


 

دانلود کتاب های دانشگاهی

» دانلود جزوه نکات مهم مقاومت مصالح

» دانلود جزوه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

» دانلود جزوه کنترل فرآیند مهندسی شیمی

» دانلود جزوه الکترونیک 2 دانشگاه صنعتی شریف

» دانلود جزوه تکنیک پالس

» دانلود جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیر

» دانلود جزوه معماری معاصر

» دانلود جزوه معماری معاصر ایران

» دانلود جزوه الکترونیک 1 و 2 استاد فولادیان

» دانلود رایگان کتب و جزوات پیام نور

» دانلود کتاب کنترل سیستم های چند متغیره

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 رشته مهندسی مکانیک

» جزوه درس دینامیک

» جزوه درس کارگاه جوشکاری رشته مکانیک‎

» دانلود کتاب و حل المسائل طراحی دیجیتال موریس مانو ویرایش 5

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی دکتر بیژن طائری

» دانلود کتاب اصول ارتعاشات میروویچ

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی استاد بهمردی

» دانلود تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی

» دانلود کتاب تئوری سیستم های خطی

» دانلود جزوه پایداری سیستم های چند متغیره دکتر خاکی صدیق

» دانلود کتاب اطلاعات معماری نویفرت ترجمه فارسی

» دانلود کتاب ضروریات نرم افزار متلب برای مهندسین و دانشمندان

» دانلود کتاب و حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک محیط پیوسته مایکل لی

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی دکتر سیاهی

» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 و 2

» دانلود جزوه فیزیک عمومی 1 و 2 دانشگاه

» دانلود جزوه شیمی عمومی 1 و 2 مورتیمر

» دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن در مکانیک با استفاده از متلب

» لیست جدید منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی 97

» منابع آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی

» منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زیست شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی برق

» منابع آزمون ارشد بهداشت محیط

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه ریاضی

» منابع آزمون ارشد مجموعه تاریخ

» منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT

» منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

» منابع آزمون ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فتونیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی هوا فضا

» منابع آزمون ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مواد

» منابع آزمون ارشد پرستاری

» منابع آزمون ارشد مجموعه علوم اجتماعی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی عمران

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی، پرورش طیور

» منابع آزمون ارشد مجموعه زمین شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فیزیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان عربی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان انگلیسی

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی برق ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی عمران 93

» آزمونهای آمادگی تسلط سازمان سنجش رشته مکانیک ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای سنجش تکمیلی ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان رشته مهندسی برق ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی مکانیک ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان مجموعه کامپیوتر ارشد 91

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 97 علوم سیاسی

» مصاحبه با رتبه 9 ارشد 96 علم اطلاعات و دانش شناسی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد 96 رشته زبان و ادبیات فارسی

» مصاحبه با رتبه 5 ارشد 96 رشته علوم ارتباطات اجتماعی

» مصاحبه با رتبه 33 ارشد 96 رشته فوتونیک

» مصاحبه با رتبه 12 ارشد 96 رشته سینما

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته جامعه شناسی

» مصاحبه با رتبه 27 ارشد 96 رشته مهندسی معدن

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته های مدیریت کارآفرینی و جهانگردی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد حسابداری 95

» مصاحبه با رتبه 1 رشته علوم ارتباطات گرایش مدیریت رسانه ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 13 مجموعه مهندسی معدن ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد برق قدرت 93

» مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد رشته حسابداری

» مصاحبه با رتبه 41 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی درکنکور ارشد 92 مجید کامرانی فر

» مصاحبه با رتبه 91 رشته مهندسی نرم افزار 92 مصطفی جاویدان

» مصاحبه با رتبه 9 در مهندسی فناوری اطلاعات 92 محمد صادق رفیعی

» مصاحبه با رتبه 84 در کنکور مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 92 جواد جهانگیری

» مصاحبه با رتبه 58 رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 92 عارف ریون

» مصاحبه با رتبه 92 درکنکور کارشناسی ارشد92 مکانیک گرایش طراحی کاربردی حسن ستایش

» مصاحبه با رتبه 97 رشته مهندسی فناوری اطلاعات 92 رضا حبیبی

» رتبه 1 – مهندسی عمران – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی مکانیک – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی صنایع – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی برق – الکترونیک و مخابرات – سال 92

» رتبه 3 – مهندسی برق – کنترل – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی کامپیوتر – نرم افزار- سال 92

» رتبه 1 – علوم جغرافیایی – سال 92

» رتبه 1 – هنرهای پژوهشی – صنایع دستی – سال 92

» رتبه 1 – علوم اجتماعی – برنامه ریزی منطقه ای – سال 92آخرین ارسالهای انجمن کنکور
1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد