تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

جزوه آموزشی زبان فارسی ویرایش 1400

جزوه آموزشی زبان فارسی ویرایش 1400 توسط جناب عزیز الیاسی پور در 20 صفحه تهیه شده است. جهت دانلود رایگان جزوه آموزشی زبان فارسی ویرایش 1400 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 

جزوه آموزشی زبان فارسی ویرایش 1400

 

نقش کلمات در جمله :
1 – نقش نهادی : انجام دهنده کار را نهاد می نامیم.
نکات مهم در مورد نهاد :
هر جمله ای نهاد دارد ؛ حتی اگر حذف شده باشد ، به عنوان جزء اصلی جمله حساب می شود . در حالت عادی و نثر، در ابتدای جمله
می آید . در صورت حذف ، با توجه به فعل ، به نهاد پی می بریم .
مانند : او می نویسد . او باهوش است . او رفت .
نقش نهادی دارد . » او « نسبت داده شده است . در هر سه جمل » او « در این مثال ها خود فعل یا کلمه ای دیگر به وسیله فعل به
2 – نقش مفعولی : وقتی نتیجه عمل فعلی که از نهاد سر می زند بر کلمه واقع شود ، می گوییم که این کلمه نقش مفعولی دارد .
سر می زند . نامه در این جمله نقش مفعولی دارد . » او « از » نوشتن « مانند : او نامه می نویسد . در این مثال عمل
تشخیص » را « مفعولی می آید که گاهی از جمله حذف می شود و البته باید رای مفعولی را از انواع دیگر » را « دقت کنید که مفعول همراه
داد .

3– نقش متممی : نقش متممی آن است که کلمه به وسیله بعضی از حرفها ، که به آنها حرف اضافه می گویند ، به فعل مربوط می
شود و توضیحی درباره فعل می دهد و معنی آن را کامل می کند .
مانند : او به خانه آمد .
حروف اضافه ، عبارتند از : از ، به ، در ، برای ، تا ، چو، چون ) اگر معنای تشبیه بدهند(
4 – نقش قیدی : بعضی از کلمه ها در جمله نقش قیدی می گیرند . قید معنی زمان ، مکان ، حالت و… را به جمله می افزاید و قابل
حذف است .
در جمله : او شب به خانه ما آمد . او خوشحال آمد . او هرگز دروغ نمی گوید

ارسال دیدگاه

  عضویت  
اطلاع از

مشاور خودت رو از بین رتبه های برتر کنکور انتخاب کن

برنامه ریزی و مشاوره تلفنی، پرسش و پاسخ و رفع اشکال مجازی

کلاس انلاین با رتبه های برتر کنکور

تدریس ، حل تست، پرسش و پاسخ و رفع اشکال آنلاین

تبلیغات متنی