پرطرفدارترين رشته‌ها ودانشگاه ها درميان نخبگان - کنکور


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
عضویت در خبرنامه

   

  آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .  کل مطالب سایت


  دانشجویان و کنکور ارشد


  مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

X
گیفت کارت
ads 


بازدید : 519 بار
نظرات : 2

پرطرفدارترين رشته‌ها و دانشگاه ها درميان نخبگان

معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان با اشاره به وضعيت انتخاب رشته و دانشگاه 500، 100 و 50 نفر اول آزمون سراسري، گفت: طبق اين بررسي ها 98 درصد از برگزيدگان گروه رياضي دانشگاه هاي تهران و شريف را براي ادامه تحصيل انتخاب کردند.

دکتر سيد حسن حسيني در پاسخ به خبرنگار مهر با اشاره به وضعيت انتخاب رشته 500 نفر برتر آزمون سراسري افزود: رشته رياضي 45 درصد رشته مهندسي الکترونيک، 12 درصد مهندسي عمران، 26 درصد مهندسي مکانيک و 9 درصد مهندسي کامپيوتر را انتخاب کردند.

معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان با بيان اينکه درصد کمي از اين تعداد رشته هاي هوافضا، مهندسي شيمي و صنايع را انتخاب کردند، اظهار داشت: از ميان 500 نفر برتر اين رشته 68 درصد دانشگاه صنعتي شريف و 29 درصد دانشگاه تهران را انتخاب کردند. دانشگاه هاي شيراز، صنعت نفت و صنعتي اميرکبير را انتخاب کردند.

وضعيت انتخاب رشته 500 نفر اول کنکور در گروه رياضي

رشته انتخابي درصد انتخاب
مهندسي الکترونيک 45
مهندسي عمران 12
مهندسي کامپيوتر 9
مهندسي مکانيک 26

                                    
حسيني با بيان اينکه دانشگاه علم و صنعت جزء دانشگاه هاي انتخابي 500 نفر اول آزمون سراسري گروه علوم رياضي نبوده است، ادامه داد: 90 درصد از اين تعداد دو دانشگاه صنعتي شريف و تهران را انتخاب کردند.

دانشگاههاي انتخابي برترين هاي کنکور رياضي

دانشگاه انتخابي درصد انتخاب
صنعتي شريف 68
تهران 29
علم و صنعت 0

                            
وي با اشاره به وضعيت 500 نفر برتر در گروه علوم تجربي خاطرنشان کرد: 75 درصد اين تعداد رشته پزشکي، 22 درصد رشته دندانپزشکي و 3 درصد زيست شناسي را انتخاب کردند. رشته هاي شيمي و داروسازي جز انتخاب هاي اين تعداد از پذيرفته شدگان قرار نگرفته است.

رشته هاي انتخابي برترين هاي کنکور تجربي

رشته انتخابي درصد انتخاب
پزشکي 75
دندانپزشکي 22
زيست 3
شيمي 0

اين مقام مسئول با اشاره به انتخاب22 درصدي اين تعداد در رشته دندانپزشکي خاطر نشان کرد: اين 22 درصد افرادي بودند که مي توانستند رشته پزشکي را انتخاب کنند ولي انتخاب اول آنها دندانپزشکي بوده است.

حسيني با اشاره به دانشگاه هاي انتخابي اين تعداد برگزيده ادامه داد: 47 درصد دانشگاه علوم پزشکي تهران، 23 درصد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، 10 درصد علوم پزشکي شيراز، 7 درصد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، 4 درصد علوم پزشکي تبريز، يک درصد دانشگاه يزد و 5 درصد دانشگاه مشهد پذيرفته شدند.

دانشگاههاي انتخابي برترين هاي کنکور 90

دانشگاه انتخابي درصد انتخاب
علوم پزشکي تهران 47
علوم پزشکي شهيد بهشتي 23
علوم پزشکي شيراز 10
علوم پزشکي اصفهان 7
علوم پزشکي تبريز 4
علوم پزشکي يزد 1
علوم پزشکي مشهد 5

معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان با اشاره به انتخابهاي 300 نفر برتر علوم انساني به مهر گفت: از اين تعداد 61 درصد رشته حقوق، 19 درصد روانشناسي و رشته هاي فلسفه و زبان و ادبيات فارسي هر کدام يک درصد اين رشته را انتخاب کردند.

وضعيت انتخاب رشته 300 نفر اول انساني

رشته انتخابي درصد انتخاب
حقوق 61
روانشناسي 19
فلسفه 1
زبان و ادبيات فارسي 1

به گفته وي، 30 درصد از اين تعداد دانشگاه شهيد بهشتي، 29 درصد دانشگاه تهران، 13 درصد دانشگاه علامه طباطبايي، 6 درصد دانشگاه اصفهان، 5 درصد دانشگاه فردوسي مشهد، 2 درصد دانشگاه الزهرا، 4 درصد دانشگاه شيراز، 3 درصد دانشگاه صنعت نفت را براي ادامه تحصيل انتخاب کردند. در اين ميان دانشگاه بين المللي امام خميني جز انتخابهاي 300 نفر برتر گروه علوم انساني قرار نگرفته است.

انساني ها کدام دانشگاهها را انتخاب کردند

دانشگاه انتخابي درصد انتخاب
شهيد بهشتي 30
تهران 29
علامه طباطبايي 13
اصفهان 6
فردوسي مشهد 5
الزهرا 2
شيراز 4
صنعت نفت 3
امام خميني 0

حسيني با اشاره به وضعيت 100 نفر برتر گروه هنر آزمون سراسري يادآور شد: از ميان 100 نفر برتر گروه هنر آزمون سراسري 40 درصد رشته عکاسي، 28 درصد رشته رشته سينما، 16 درصد صنايع دستي و 10 درصد رشته چاپ را براي ادامه تحصيل انتخاب کردند.

وضعيت انتخاب رشته 100 نفر برتر کنکور هنر

رشته انتخابي درصد انتخاب
عکاسي 40
سينما 28
صنايع دستي 16
چاپ 10

وي افزود: 76 درصد از اين تعداد دانشگاه هنر، 3 درصد دانشگاه الزهرا و 20 درصد دانشگاه هنرهاي زيبا را انتخاب کردند. يک درصد از اين تعداد دانشگاه هنر اصفهان را انتخاب کردند.

معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان با بيان اينکه با مطالعه 100 نفر برتر اين آزمون تعداد دانشگاه هاي نخبه خيز بيشتر مي شود، ادامه داد: از 100 نفر برتر آزمون سراسري در گروه رياضي 98 درصد دانشگاه صنعتي شريف را انتخاب کردند و تنها 2 درصد دانشگاه تهران را به عنوان مرکز آموزشي برگزيدند.

حسيني افزود: از اين تعداد 71 درصد مهندسي برق، 3 درصد مهندسي مکانيک، 3 درصد مهندسي کامپيوتر و 3 درصد مهندسي عمران را انتخاب کردند. اين اعداد نشان مي دهد که با در نظر گرفتن 100 نفر برتر ترکيب انتخاب رشته ها تفاوتي با انتخابهاي 500 نفر اول نمي کند و همچنان رشته مهندسي برق جز انتخابهاي اول قرار دارد.

عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف با تاکيد بر اينکه 100 نفر برتر آزمون سراسري افرادي هستند که مشمول حمايت هاي بنياد ملي نخبگان مي شوند، اظهار داشت: بررسي ها نشان داد که 100 نفر برتر گروه رياضي تنها دانشگاه هاي تهران و صنعتي شريف را انتخاب کردند.

 
وضعيت 50 نفر برتر گروه علوم تجربي

وي با اشاره به وضعيت انتخابهاي 50 نفر برتر گروه علوم تجربي آزمون سراسري توضيح داد: از اين تعداد 88 درصد رشته پزشکي، 10 درصد دندانپزشکي و 2 درصد رشته داروسازي را برگزيدند.

حسيني ادامه داد: دانشگاه هاي انتخابي اين تعداد شامل 76 درصد دانشگاه علوم پزشکي تهران، 10 درصد دانشگاه علوم پزشکي شيراز، 8 درصد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، 2 درصد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و دانشگاه هاي علوم پزشکي گيلان و تبريز هر کدام 2 درصد مي شود.

وضعيت 50 نفر برتر آزمون سراسري گروه علوم انساني

وي در ادامه به وضعيت 50 نفر اول گروه علوم انساني اشاره و اضافه کرد: از ميان 50 نفر برتر گروه علوم انساني 76 درصد رشته حقوق، 6 درصد مشاوره و راهنمايي، 6 درصد روانشناسي، 6 درصد ادبيات فارسي و 6 درصد حسابداري را انتخاب کردند.

حسيني ادامه داد: از ميان 50 نفر برتر 78 درصد دانشگاه تهران، 20 درصد دانشگاه شهيد بهشتي و 2 درصد صنعت نفت را انتخاب کردند.

بررسي 20 نفر برتر گروه هنر آزمون سراسري

معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان با اشاره به وضعيت 20 نفر برتر گروه هنر گفت: از اين تعداد 47 درصد رشته عکاسي، 24 درصد صنايع دستي و 29 درصد رشته سينما را انتخاب کردند که 59 درصد آنها دانشگاه هنرهاي زيبا و 41 درصد دانشگاه تهران را براي ادامه تحصيل انتخاب کردند.

 
حسيني با تاکيد بر اينکه اين آمارها در حال تکميل شدن است، خاطر نشان کرد: بررسي وضعيت برترين هاي آزمون سراسري در حال تکميل شدن است که با کامل شدن اين گزارش اطلاعات آن منتشر خواهد شد.اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید


مارکت کنکور 
 
بر چسب های نوشته :
ارسال شده در تاریخ 9 مهر 1390 - توسط :

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
نظرات

2 دیدگاه برای مطلب “پرطرفدارترين رشته‌ها ودانشگاه ها درميان نخبگان”

 

 

 1. +1
  mostafa
  گفت:

  سلام . وبلاگ قشنگی دارید

  شما هم اگه تونستید به وب سایت ما سری بزنید

  من اومدم . حالا منتظر اومدن شما هستم .

  نگید نگفتم

  با تشکر
  http://www.postebazi.com


 2. -1
  بردیا
  گفت:

  با سلام احتراما وب سایت بیدفا مزایدات را به شیوه ی بین المللی Penny Auction اجرا می نماید ! شما میتوانید با عضویت در سایت در مزایده ها شرکت کنید و برنده شوید و ما آن محصول را با قیمتی که شما در مزایده برنده شده برای شما ارسال می کنیم .قیمت کالا ها از یک مبلغ پایه که مدیر سایت تعیین می کند ( معمولا 1000 تومان ) آغاز می شودشما می توانید با شرکت در مرایدات صاحب کالاها یی تا حد 99٪ تخفیف شویدبرای ثبت نام لینک زیر برویدhttp://tinylink.ir/mybid 

دانلود کتاب های دانشگاهی

» دانلود جزوه نکات مهم مقاومت مصالح

» دانلود جزوه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

» دانلود جزوه کنترل فرآیند مهندسی شیمی

» دانلود جزوه الکترونیک 2 دانشگاه صنعتی شریف

» دانلود جزوه تکنیک پالس

» دانلود جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیر

» دانلود جزوه معماری معاصر

» دانلود جزوه معماری معاصر ایران

» دانلود جزوه الکترونیک 1 و 2 استاد فولادیان

» دانلود رایگان کتب و جزوات پیام نور

» دانلود کتاب کنترل سیستم های چند متغیره

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 رشته مهندسی مکانیک

» جزوه درس دینامیک

» جزوه درس کارگاه جوشکاری رشته مکانیک‎

» دانلود کتاب و حل المسائل طراحی دیجیتال موریس مانو ویرایش 5

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی دکتر بیژن طائری

» دانلود کتاب اصول ارتعاشات میروویچ

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی استاد بهمردی

» دانلود تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی

» دانلود کتاب تئوری سیستم های خطی

» دانلود جزوه پایداری سیستم های چند متغیره دکتر خاکی صدیق

» دانلود کتاب اطلاعات معماری نویفرت ترجمه فارسی

» دانلود کتاب ضروریات نرم افزار متلب برای مهندسین و دانشمندان

» دانلود کتاب و حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک محیط پیوسته مایکل لی

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی دکتر سیاهی

» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 و 2

» دانلود جزوه فیزیک عمومی 1 و 2 دانشگاه

» دانلود جزوه شیمی عمومی 1 و 2 مورتیمر

» دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن در مکانیک با استفاده از متلب

» لیست جدید منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی 97

» منابع آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی

» منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زیست شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی برق

» منابع آزمون ارشد بهداشت محیط

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه ریاضی

» منابع آزمون ارشد مجموعه تاریخ

» منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT

» منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

» منابع آزمون ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فتونیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی هوا فضا

» منابع آزمون ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مواد

» منابع آزمون ارشد پرستاری

» منابع آزمون ارشد مجموعه علوم اجتماعی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی عمران

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی، پرورش طیور

» منابع آزمون ارشد مجموعه زمین شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فیزیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان عربی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان انگلیسی

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی برق ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی عمران 93

» آزمونهای آمادگی تسلط سازمان سنجش رشته مکانیک ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای سنجش تکمیلی ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان رشته مهندسی برق ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی مکانیک ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان مجموعه کامپیوتر ارشد 91

» مصاحبه با رتبه 9 ارشد 96 علم اطلاعات و دانش شناسی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد 96 رشته زبان و ادبیات فارسی

» مصاحبه با رتبه 5 ارشد 96 رشته علوم ارتباطات اجتماعی

» مصاحبه با رتبه 33 ارشد 96 رشته فوتونیک

» مصاحبه با رتبه 12 ارشد 96 رشته سینما

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته جامعه شناسی

» مصاحبه با رتبه 27 ارشد 96 رشته مهندسی معدن

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته های مدیریت کارآفرینی و جهانگردی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد حسابداری 95

» مصاحبه با رتبه 1 رشته علوم ارتباطات گرایش مدیریت رسانه ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 13 مجموعه مهندسی معدن ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد برق قدرت 93

» مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد رشته حسابداری

» مصاحبه با رتبه 41 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی درکنکور ارشد 92 مجید کامرانی فر

» مصاحبه با رتبه 91 رشته مهندسی نرم افزار 92 مصطفی جاویدان

» مصاحبه با رتبه 9 در مهندسی فناوری اطلاعات 92 محمد صادق رفیعی

» مصاحبه با رتبه 84 در کنکور مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 92 جواد جهانگیری

» مصاحبه با رتبه 58 رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 92 عارف ریون

» مصاحبه با رتبه 92 درکنکور کارشناسی ارشد92 مکانیک گرایش طراحی کاربردی حسن ستایش

» مصاحبه با رتبه 97 رشته مهندسی فناوری اطلاعات 92 رضا حبیبی

» رتبه 1 – مهندسی عمران – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی صنایع – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی مکانیک – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی برق – الکترونیک و مخابرات – سال 92

» رتبه 3 – مهندسی برق – کنترل – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی کامپیوتر – نرم افزار- سال 92

» رتبه 1 – علوم جغرافیایی – سال 92

» رتبه 1 – هنرهای پژوهشی – صنایع دستی – سال 92

» رتبه 1 – علوم اجتماعی – برنامه ریزی منطقه ای – سال 92

» رتبه 1 – زبان و ادبیات فارسی – سال 92آخرین ارسالهای انجمن کنکور
1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد