تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

تغییرات کتب درسی ویژه کنکور 1401

برای دانلود تغییرات کتب درسی ویژه کنکور 1401 رشته تجربی به ادامع مطلب مراجعه فرمایید. تغییرات برای تمامی دروس تجربی در این فایل آورده شده است.

تغییرات کتب درسی ویژه کنکور 1401

دانلود فایل تغییرات کتب درسی ویژه کنکور 1401 در انتهای این مطلب

 

تغییرات فیزیک دهم چاپ 98(برای کنکور 1401) نسبت به 97 (برای کنکور 1400)
.برای رشته تجربی : حذف بحث‌های “خطا، رقم‌های بامعنا و گزارش نتیجه اندازه‌گیری و تخمین مرتبه بزرگی” از فصل ۱
۲- جابه‌جایی فصل ۲ با ۳
۳- حذف “انرژی پتانسیل کشسانی” از فصل کار، انرژی و توان
۴- حذف “حرکت براونی” از فصل ویژگی‌های فیزیکی مواد
۵- تبدیل “ویژگی‌های فیزیکی مواد در مقیاس نانو” و “اصل ارشمیدس” از فصل ویژگی‌های فیزیکی مواد به “خوب است بدانید”
۶- حذف “مول و عدد آووگادرو”، ” گرمای ویژه مولی”، توضیح “رفتار شگفت انگیز آب”، “فعالیت ۴-۷″، “عوامل مؤثر بر انتقال گرما به روش رسانش” ، “خوب است بدانید تفسنج‌های اندازه‌گیری دماهای بالا” ، “قوانین گازها” و ” خوب است بدانید دماسنج گازی حجم ثابت” از فصل دما و گرما .

برای رشته ریاضی 
۱- حذف بحث‌های “خطا،رقم‌های بامعنا و گزارش نتیجه اندازه‌گیری و تخمین مرتبه بزرگی” از فصل ۱
.۲- جابه‌جایی فصل ۲ با ۳
.۳- حذف “انرژی پتانسیل کشسانی” از فصل کار، انرژی و توان.
۴- حذف “حرکت براونی” از فصل ویژگی‌های فیزیکی مواد.
۵- تبدیل “ویژگی‌های فیزیکی مواد در مقیاس نانو” و “اصل ارشمیدس” از فصل ویژگی‌های فیزیکی مواد به “خوب است بدانید”.
۶- حذف “مول و عدد آووگادرو”، توضیح “رفتار شگفت انگیز آب”، “فعالیت ۴-۷″، “عوامل مؤثر بر انتقال گرما به روش رسانش” ، “خوب است بدانید تفسنج‌های اندازه‌گیری دماهای بالا” ، “قوانین گازها” و ” خوب است بدانید دماسنج گازی حجم ثابت” از فصل دما و گرما.
۷- تبدیل “گرمای ویژه مولی” از فصل دما و گرما به “خوب است بدانید”.
۸- حذف محاسبه”گرما در فرایندهای هم حجم و هم‌فشار به کمک گرمای ویژه مولی” ،”رابطه بازده در ماشین‌های گرمایی آرمانی” ، “قضیه کارنو” ، “ضریب عملکرد یخچال” و ” خوب است بدانید ساز و کار یخچال خانگی” از فصل ترمودینامیک

 

تغییرات زیست دهم:
فصل اول رو کلا از روی پی دی اف بخونید چون تغییرات و حذفیاتش زیاده
از گوارش شروع میکنم:
گفتار ۱ گوارش رفته تو فصل اول و از روی پی دی اف بخونید
از گفتار ۲ شروع میکنم:
حذف: این ماهیچه ها با انقباض خود… تا… جلوگیری میکنند!
حذف: (دو خط آخرِ پاراگراف) انتهای لوله گوارش نیز دو بنداره… تا…. پایان پاراگراف باز میشوند

قسمت حرکات لوله گوارش:
حذف: هنگام استفراغ… تا نقطه!

قسمت گوارش در دهان:
اضافه: خط دوم: برای فعالیت بهتر آنزیم های گوارشی ((و اثر بزاق بر آن))
حذف: این کار از خراشیده شدن… تا… توده ی قابل بلع تبدیل میشود
حذف: بیکربنات در پاراگراف دوم

قسمت بلع غذا:
حذف: بنداره ابتدای مری تا نقطه.
تبدیل: هنگام بلع به ((در ادامه))

حذف: این بنداره برای خروج گازهای…تا… کمک میکند

قسمت گوارش در معده:
تبدیل: پس از اینکه غذا به طور کامل با شیره معده آمیخته شد به ((در پایان گوارش در معده))

قسمت حرکات معده:
تبدیل: پس از بلع غذا به ((با ورود غذا))
حذف:خط دوم ((کرمی)) ((به صورت موجی))
حذف: این امواج… تا حرکت میکنند
اضافه: ((این انقباض ها)) غذارا به شیره ی معده می آمیزند
حالا از ادامه ی جمله ی قبلی که نوشتم تا پایان پاراگراف کامل ((حذف)) شده!
و به جاش این جمله نوشته شده: با باز شدن بنداره پیلور، کیموس وارد دوازدهه میشود!

قسمت صفرا:
حذف: لیستین
حذف: با فاصله ی کمی بعد از ورود کیموس
حذف: کلمه ی ((و ورود))
حذف: محیط داخلی
حذف: صفرا در دفع برخی مواد… تا…نقش دارد.
اضافه به پاراگراف: بیکربنات صفرا در خنثی سازی حالت اسیدی کیموس نقش دارد

قسمت سنگ کیسه صفرا:
حذف: میزان کلسترول در صفرا…. تا… لستگی دارد
حذف: سنگ مجرای خروج… تا… پدید می آید(پایان پاراگراف)

قسمت شیره لوزالمعده:
حذف: جمله ی اولِ تیتر تا نقطه!
حذف: لوز المعده مقدار زیادی بیکرینات سدیم ترشح میکند
حذف: درون دوازدهه را قلیایی

گوارش چربی ها:
حذف: معمولا آنهارا چربی مینامند… تا اثر کند!
حذف: جمله ی آخر. لیپاز و دیگر آنزیم های… تا آبکافت میکنند!

قسمت مشاهده درون دستگاه گوارش کاملا حذف شده و تبدیل شده به ((بیشتر بدانید)

گفتار بعدی:

قسمت جذب مواد:
حذف: انقباض یاخته های ماهیچه ای… تا بیشتر میشود.
عکسِ زیرِ گفتار هرجاش نوشته ((بافت پیوندی)) خط بزنید بنویسید (زیرمخاط))

صفحه ی بعد:
آخر پاراگراف اول اضافه کنید: سپس به خون وارد میشوند این ملکولها در کبد یا بافت چربی ذخیره میشوند در کبد از این لیپید ها، مولکول های لیپوپروتئین ساخته میشوند

حذف: جذب گلوکز و امینواسید کامل حذف شده همراه با عکس

قسمت جذب لیپیدها
حذف: از ابتدای تیتر… تا… پاراگراف دوم منتقل میکنند.
حذف:کلسترول از لیپوپروتئین گروه اول به دیواره سرخرگ… تا جذب میکنند

حذفِ کامل: قسمت جذب اب و مواد معدنی + جذب ویتامین ها

قسمت روده بزرگ و دفع
حذف: واژه ی انعکاس دفع

قسمت گردش خون دستگاه گوارش:
حذف جمله ی آخر: پس از مدتی جریان خون… تا نقطه.

قسمت تنظیم فرایند های گوارشی:
حذف: به شکل انعکاسی(پاراگراف دوم خط پنجم)
حذف: خط یکی مونده به آخر: (بعضی یاخته های دیواره معده که در مجاورا پیلور قرار دارند) حذف شده و کلمه ی *معده* جایگزین شده!

قسمت شاخص ها اینو اضافه کنید:
شاخص کمتر از ۱۹ کمبود وزن_ شاخص بیشتر ۳۰ به معنای چاقی_ ۱۹تا۲۵ وزن مناسب_ ۲۵تا ۳۰ اضافه وزن! برای افراد بیشتر از ۲۰ سال!

گفتار آخر:
قسمت واکوئل گوارشی:
اضافه: در پارامسی (که از آغازیان است)
اضافه: خط دوم در انتهای حفره( کیسه ای غشایی به نام) کریچه غذایی

قسمت حفره گوارشی:
تبدیل (بی مهرگانی مانند مرجان ها) به جانوری مانند هیدر
حذف: منشعب (خط اول اخرش)
تبدیلِ (ذره خواری یا فاگوسیتوز) به (درون بری)

خط آخر:
تبدیل (کریچه های غذایی) به (حفره گوارشی)
حذف جمله ی آخر: ذرات غذای با درون بری…

قسمت لوله گوارش:
حذف: ّبزاق غذا دا برای عبور… تا آغاز میکند
حذف: گوارش کربوهیدرات در چینه دان ادامه می یابد
حذف: حزکات مکانیکی پیش معده… تا… کامل میشود
حذف: و آب و یون های آن جذب میشوند
حذف: مدفوع
حذف: کرم خاکی
حذف: که در آن غذا ذخیره… تا… تامین کند.

صفحه ی بعد:
حذف : به سرعت(خط نهم)
حذف: و در آنجا در معرض مسکروب ها قرار میگیرد… تا حرکات سیرابی!
اضافه: (در آنجا به کمک میکزوب ها) تا حدودی توده های غذا گوارش (می یابد)

سه تا جمله ی آخر صفحه:
حذف: در گیاه خواران غیرنشخوار کننده تا آخرش حذف!

ارسال دیدگاه

7

3 نظرات جدید
4 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
6 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
امیر

با سلام من امسال کنکور دادم ولی به دلیل شرایط موجود نتونستم نتیجه مطلوب رو بیارم و دوباه میخوام کنکور بدم. برخی از کتاب های کمک درسی من مال سال ۹۷ هست اما این کتاب ها جزئه کتاب های بدون تغییرات سال ۱۴۰۱ هستن.مثلا زبان هیچ تغییری امسال نداشته و کتاب من برای ۹۷ هست و … . آیا نیازی هست که این کتاب ها رو عوض کنم یا نیازی نیست؟؟

امیرحسین علیزاده

ببخشید این تغییرات از سال 99_1400 به 1400_1401 هست یا کلا تغییرات از منابع کنکور 1400 به کنکور 1401؟ یعنی تغییرات یه ساله یا از دهم سه سال گذشته تا به الانه؟

منا

سلام این تغییراتی که برای زیست دهم نوشته شده فقط برای فصل اول و دوم هستند یعنی فصل های دیگه تغییرات نداشته؟؟؟
خواهشا جواب بدید ممنون

shayan

تغییرات خیلی بیشتر مواظب باشید اگه براتون ممکنه کلا منبع زیست دهم و شیمی دهم رو عوض کنید

  • 01روز 19ساعت 12دقیقه 20ثانیه

کلاس انلاین با رتبه های برتر کنکور

تدریس ، حل تست، پرسش و پاسخ و رفع اشکال آنلاین

تبلیغات متنی